Uchazeč o nmgr. studium Italianistika

Vítáme všechny zájemce o studium italštiny. Zde se dozvíte vše podstatné o průběhu přijímacího řízení, pokud Vás zajímá charakteristika oboru a profil absolventa, klikněte zde.

Obecné informace o přijímacím řízení na FF UK a formulář přihlášky naleznete zde.

Dvouleté navazující magisterské studium – obor Italianistika

 

Forma a typ studia: prezenční navazující magisterské

Návrh počtu přijatých uchazečů (MPP): 20

U/P: 22/13

Garant přijímacího řízení: PhDr. Zora Obstová, Ph.D.

Kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia

Požadavky studia: Požaduje se znalost italského jazyka, italské lingvistiky a italské literatury na úrovni bakalářské zkoušky; předpokládá se rovněž rámcový přehled o italské historii a italských kulturních dějinách.

Průběh přijímací zkoušky:

Přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
Předměty/oblasti přijímací zkoušky: 1) italská literatura (znalost dějin italské literatury v rozsahu požadavků k bakalářské zkoušce na oboru italianistika)

2) teoretická znalost italského jazyka (fonologie, morfologie a syntax současné italštiny v
rozsahu požadavků k bakalářské zkoušce na oboru)

3) praktická znalost italského jazyka: rozhovor na obecné téma z italských dějin, italského
umění či italských reálií

Další požadavky (předkládá se u přijímací zkoušky): 1) výtisk bakalářské práce nebo její reprezentativní části

2) seznam s 50 díly z italské krásné literatury (alespoň 20 děl přečtených v originále)

3) výpis absolvovaných předmětů předchozího či aktuálního studia či diplom získaný v předchozím studiu

4) strukturovaný odborný životopis

Úvod > Italština > Uchazeč > Uchazeč o nmgr. studium Italianistika