Uchazeč o nmgr. studium Italianistika

 

Vítáme všechny zájemce o studium italštiny. Zde se dozvíte vše podstatné o průběhu přijímacího řízení, pokud Vás zajímá charakteristika programu a profil absolventa, klikněte zde.

Web Oddělení přijímacího řízení FF UK, kde naleznete odkaz pro podání přihlášky a vizitku programu

Den otevřených dveří 24. února 2024

Dvouleté navazující magisterské studium – program Italianistika

SP Italianistika je koncipován jako moderní filologický program, v němž je teoretické studium italského jazyka a literatury pevně propojeno; vychází se jak ze současných lingvistických teorií, tak z tradičních i moderních literárněvědných poznatků, a to vždy ve vztahu k široké faktické základně. Obě složky jsou v rámci SP symetricky rozvíjeny v tvůrčí činnosti kmenových vyučujících (jak lingvistika, tak literatura).

Forma a typ studia: prezenční navazující magisterské

Návrh počtu přijatých uchazečů (MPP): 15

Garant přijímacího řízení: PhDr. Zora Obstová, Ph.D.

Kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují

Požadavky studia: Požaduje se znalost italského jazyka, italské lingvistiky a italské literatury na úrovni bakalářské zkoušky; předpokládá se rovněž rámcový přehled o italské historii a italských kulturních dějinách

Přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
Předměty/oblasti přijímací zkoušky: 1) Italská literatura (znalost dějin italské literatury v rozsahu požadavků k bakalářské zkoušce na oboru Italianistika). Tato část probíhá obvykle česky a je hodnocena 35 body.

2) Teoretická znalost italského jazyka (fonologie, morfologie a syntax současné italštiny v rozsahu požadavků k bakalářské zkoušce na oboru). Tato část probíhá obvykle česky a je hodnocena 35 body.

3) Praktická znalost italského jazyka: rozhovor v italštině na obecné téma z italských dějin, italského umění či italských reálií. Tato část je hodnocena 30 body.

Další požadavky: Uchazeč u zkoušky odevzdává:

– seznam četby obsahující 50 děl z italské krásné literatury (alespoň 20 děl přečtených v originále)

Uchazeč u zkoušky předkládá k nahlédnutí:

– výtisk bakalářské práce nebo její reprezentativní části

– výpis absolvovaných předmětů předchozího či aktuálního studia či diplom získaný v předchozím studiu

– strukturovaný odborný životopis

Úvod > Italština > Uchazeč > Uchazeč o nmgr. studium Italianistika