Uchazeč o nmgr. studium Italianistika

Vítáme všechny zájemce o studium italštiny. Zde se dozvíte vše podstatné o průběhu přijímacího řízení, pokud Vás zajímá charakteristika oboru a profil absolventa, klikněte zde.

Obecné informace o přijímacím řízení na FF UK a formulář přihlášky naleznete zde.

Dvouleté navazující magisterské studium – obor Italianistika

 

Forma a typ studia: prezenční navazující magisterské

Návrh počtu přijatých uchazečů (MPP): 15

Garant přijímacího řízení: PhDr. Zora Obstová, Ph.D.

Kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia

Požadavky studia: Požaduje se znalost italského jazyka, italské lingvistiky a italské literatury na úrovni bakalářské zkoušky z Italianistiky na ÚRS FFUK – více informací viz Požadavky k BZK.

Průběh přijímací zkoušky:

Přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
Předměty/oblasti přijímací zkoušky: 1) Italská literatura (znalost dějin italské literatury v rozsahu požadavků k bakalářské zkoušce na oboru Italianistika). Tato část probíhá obvykle česky a je hodnocena 35 body.

2) Teoretická znalost italského jazyka (fonologie, morfologie a syntax současné italštiny v rozsahu požadavků k bakalářské zkoušce na oboru). Tato část probíhá obvykle česky a je hodnocena 35 body.

3) Praktická znalost italského jazyka: rozhovor v italštině na obecné téma z italských dějin, italského umění či italských reálií. Tato část je hodnocena 30 body.

Další požadavky: Uchazeč u zkoušky odevzdává:

– seznam četby obsahující 50 děl z italské krásné literatury (alespoň 20 děl přečtených v originále)

Uchazeč u zkoušky předkládá k nahlédnutí:

– výtisk bakalářské práce nebo její reprezentativní části

– výpis absolvovaných předmětů předchozího či aktuálního studia či diplom získaný v předchozím studiu

– strukturovaný odborný životopis

Úvod > Italština > Uchazeč > Uchazeč o nmgr. studium Italianistika