Základní literatura k BZK a přijímací zkoušce na nmgr. obor Hispanistika / Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy

Pokud jste si před uzavřením knihoven nestihli obstarat všechny základní příručky, které jsou doporučeny k BZK na oboru Hispanistika a k přijímacím zkouškám do nmgr. studia, můžete jejich elektronické verze konzultovat prostřednictvím databáze Kramerius, která byla pro dobu trvání nouzového stavu a uzavření knihoven zpřístupněna všem studentům vysokých škol. Díla není možné stahovat, ale je možné jejich prohlížení online. Níže uvádíme seznam základní sekundární literatury i s odkazy, pokud hledáte konkrétní beletristické dílo (české překlady španělské a hispanoamerické literatury), můžete využít tento vyhledávač: http://kramerius-vs.nkp.cz/

 

Lingvistika:

Čermák, Petr. Fonetika a fonologie současné španělštiny. Praha: Karolinum, 2015.

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&direct=true&db=cat04374a&AN=kup.002297617&site=eds-live&scope=site&lang=cs

Starší vydání z r. 2009, pokud nejste studenty FF UK a nemáte přístup do EbscoHost:

http://kramerius-vs.nkp.cz/view/uuid:b6fc25f0-f6d2-11e3-b4ad-005056827e51?page=uuid:89339ea0-21bb-11e4-90aa-005056825209

Zavadil, Bohumil – Čermák, Petr. Mluvnice současné španělštiny. Praha: Karolinum, 2010.

http://kramerius-vs.nkp.cz/view/uuid:b978add0-67b7-11e8-8470-005056827e52?page=uuid:71e8a700-8958-11e8-bb44-5ef3fc9ae867

Zavadil, Bohumil – Čermák, Petr. Sintaxis del español actual. Praha: Karolinum, 2010.

http://kramerius-vs.nkp.cz/view/uuid:c05fa120-01d3-11e8-b1a1-005056827e52?page=uuid:39d2ef20-2dd1-11e8-b257-005056825209

 

Španělská literatura

Bělič, Oldřich. Dějiny španělské literatury. Praha: SPN, 1984.

http://kramerius-vs.nkp.cz/view/uuid:83955880-4d1d-11e3-ad8c-005056827e52?page=uuid:a23adee0-5a1f-11e3-bc9f-5ef3fc9bb22f

Forbelský, Josef. Španělská literatura 20. století. Praha: Karolinum, 1999.

http://kramerius-vs.nkp.cz/view/uuid:8a357c40-975a-11e5-ac67-005056827e51?page=uuid:2fd8b600-c8dc-11e5-aeb4-5ef3fc9bb22f

Hodoušek, Eduard et al. Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska. Praha. Libri, 1996.

http://kramerius-vs.nkp.cz/view/uuid:7f1f9490-828a-11e2-aa2b-005056827e51?page=uuid:5c914c90-90b6-11e2-a85c-001018b5eb5c

 

Hispanoamerická literatura

Hodoušek, Eduard et al. Slovník spisovatelů Latinské Ameriky. Praha: Libri, 1996.

http://kramerius-vs.nkp.cz/view/uuid:82387540-834f-11e3-a6e0-005056827e52?page=uuid:ea120a20-9860-11e3-8b69-005056825209

Housková, Anna. Imaginace Hispánské Ameriky. Praha: Torst, 1998.

http://kramerius-vs.nkp.cz/view/uuid:ce896660-067c-11e4-83c7-005056827e51?page=uuid:9f3fd410-35e9-11e4-a8ab-001018b5eb5c

Úvod > Základní literatura k BZK a přijímací zkoušce na nmgr. obor Hispanistika / Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy