prof. PhDr. Anna Housková, CSc.

E-mail: anna.houskova@ff.cuni.cz

 • vyučující literárních předmětů

Konzultace

 • ZO (září): st 10:00-11:00, 115/P

Publikace

 • Voldřichová - Beránková E., Grauová Š., Svatoň V., Sánchez Fernández J., Kalivodová E., Jamek V., Flemrová A., Housková A., Marigó G., Humpál M., Melmoux-Montaubin M., Ébert-Zeminová C., Sirovátka Š., Blinková Pelánová E.: Dusk and Dawn. Literature between Two Centuries. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017. 509 s. • p. ISBN 978-80-7308-704-3.
 • Housková A.: Kafka en las dos orillas : Antología de la recepción Española e Hispanoamericana. Revista Iberoamericana, 2016, č. • no. 82, s. • p. 899-903. ISSN 0034-9631.
 • Housková A., Svatoň V., Voldřichová - Beránková E., Binarová M., Melmoux Montaubin M., Flemrová A., Pelán J., Sánchez Fernández J., Sirovátka Š., Tvrdík M., Humpál M., Kalivodová E., Grauová Š., Poláková D.: Pokusy o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016. 766 s. • p. ISBN 978-80-7308-674-9.
 • Housková A.: Defensa de la poesía : Martí y Paz. INTI : Revista de Literatura Hispánica, 2016, č. • no. Neuveden, s. • p. 19-31. ISSN 0732-6750.
 • Housková A.: Borgesův argentinský mýtus. In Nemrava D., Hingarová V.: Argentina napříč obory: současné pohledy. Olomouc, Univerzita Palckého v Olomouci, 2015, s. • p. 91-104. ISBN 978-80-244-4379-9.
 • Housková A.: Borges y la poesía modernista. Acta Universitatis Carolinae - Philologica - Romanistica Pragensia, 2015, č. • no. Neuveden, s. • p. 179-188. ISSN 0567-8269.
 • Housková A.: Vypravěč ze zemí tropického žáru. Lidové noviny, příloha Orientace, 2014, č. • no. 26, s. • p. 21-22. ISSN 1213-1385.
 • Housková A.: "Dovnitř". Poznámky k obratu v poezii konce století. Svět literatury, 2014, č. • no. XXIV, s. • p. 34-39. ISSN 0862-8440.
 • Housková A.: Hispanoamerický román ve 20. století: světovost a svébytnost. In Literární modernismus ve světě. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. • p. 277-301. ISBN 978-80-244-4361-4.
 • Housková A.: Kafkovská inspirace v hispánském světě. Svět literatury, 2014, č. • no. XXIV, s. • p. 266-271. ISSN 0862-8440.
 • Housková A.: El principio ensayístico en los textos de Borges. In Opatrný J.: Las relaciones checo-argentinas. Praha, nakladatelství Karolinum, 2014, s. • p. 193-200. ISBN 978-80-246-2569-0.
 • Housková A.: Mezi jednotou a růzností. K návratu komparatistiky. Slovo a smysl (Word and Sense), 2014, č. • no. XI, s. • p. 262-265. ISSN 1214-7915.
 • Housková A.: „Intrahistorie“ a dějiny v pohledu hispanisty. Svět literatury, 2013, č. • no. 23, s. • p. 209-212. ISSN 0862-8440.
 • Housková A.: Antinomía y armonía en el modernismo. In Nemrava D.: Disturbios en la Tierra sin Mal: Violencia, política y ficción en América Latina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, Ejercitar la Memoria Editores, 2013, s. • p. 245-260. ISBN 978-987-29917-1-5.
 • Housková A.: Hispánské eseje v českých překladech. Plav. Měsíčník pro světovou literaturu, 2012, č. • no. 8, s. • p. 50-53. ISSN 1802-4734.
 • Housková A., Svatoň V., Voldřichová - Beránková E., Sánchez Fernández J., Binarová M., Flemrová A., Blinková Pelánová E., Humpál M., Nykl H., Lomová O., Křížová M., Poláková D., Obstová Z., Staněk J.: Konec a počátek : Literatura na přelomu dvou staletí. Praga, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. 212 s. • p. ISBN 978-80-7308-437-0.
 • Housková A.: Bledí básníci a vizionáři. In Housková A., Svatoň V.: Konec a počátek : Literatura na přelomu dvou staletí. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012, s. • p. 189-200. ISBN 978-80-7308-437-0.
 • Housková A.: Traducciones checas de ensayos hispánicos. In Králová J.: Posibilidades y límites de la comunicación intercultural. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2011, s. • p. 109-118. ISBN 978-80-246-1929-3.
 • Šoubová P., Housková A.: El hispanismo en las universidades de la República Checa. Ibero-Americana Pragensia, 2011, č. • no. XLIII, s. • p. 253-262. ISSN 0536-2520.
 • Králová J., Housková A.: Posibilidades y límites de la comunicación intercultural. Praha, Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2011. 212 s. • p. ISBN 978-80-246-1929-3.
 • Housková A.: The Experience and Reflection of the Western culture in Ernesto Sabato. Svět literatury (Problems of literature), 2011, č. • no. XXI, s. • p. 181-190. ISSN 0862-8440.
 • Housková A.: Různost kultur v iberoamerické filosofii a literatuře. In Miroslav Petříček .: Moderní svět v zrcadle literatury a filosofie. Praha, Herrmann a synové, 2011, s. • p. 61-70. ISBN 978-80-87054-28-4.
 • Housková A.: La utopía de América y el quijotismo. In Chantraine-Braillon C.: El escritor y el intelectual entre dos mundos. Madrid / Frankfurt am Main, Iberoamericana / Vervuert, 2010, s. • p. 631-643. ISBN 978-84-8489-520-6.
 • Housková A.: Visión de Hispanoamérica : Paisaje, utopía, quijotismo en el ensayo y en la novela. Praha, Karolinum, 2010. 218 s. • p. ISBN 978-80-246-1769-5.
 • Housková A.: La distancia de Borges en temas argentinos. In Uherková D.: Franz Kafka – Jorge Luis Borges. Praha, Nakladatelství Franze Kafky, 2010, s. • p. 125-130. ISBN 978-80-86911-32-8.
 • Housková A.: La diversidad de culturas en la reflexión hispánica. In Vázquez D., Buzek I.: Setkání hispanistů - Encuentro de hispanistas. Brno, MUNIPRESS, 2010, s. • p. 19-30. ISBN 978-80-210-5147-8.

Závěrečné práce

 

Úvod > Vyučující > Španělština > prof. PhDr. Anna Housková, CSc.