Mgr. Štěpánka Černikovská, Ph.D.

E-mail: stepanka.cernikovska@ff.cuni.cz

  • vyučující lingvistických předmětů

Konzultace

  • ZO (září): čt: 13.00-14.00, 115/P, pouze po předchozí dohodě

Publikace

  • Černikovská Š.: La sinalefa en español, checo y en español checo. In Poláková D., Kratochvílová D.: Actas del congreso "Las palabras (des)atadas". Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2016, s. • p. 48-58. ISBN 978-84-16594-53-5.
  • Černikovská Š., Čermák P.: Rysy cizineckého přízvuku ve španělštině českých mluvčích. Časopis pro moderní filologii, 2016, č. • no. 98, s. • p. 77-91. ISSN 0008-7386.
  • Berkovcová Z., Černikovská Š., Skarnitzl R.: Vliv temporálních manipulací na vnímání kompetence mluvčího. Studie z aplikované lingvistiky, 2016, č. • no. 7, s. • p. 7-19. ISSN 1804-3240.
  • Čermák P., Nádvorníková O., Štichauer P., Jindrová J., Hricsina J., Krinková Z., Laufková P., Kratochvílová D., Černikovská Š., Bratánková L., Jančík J., Petrík D., Třísková E.: Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů. Praha, Karolinum, 2015. 318 s. • p. ISBN 978-80-246-2872-1.
  • Čechová Š.: The Spanish High Front Vowel in Czech Bilinguals. In Emonds J., Janebová M.: Language Use and Linguistic Structure. Olomouc, Palacký University, 2014, s. • p. 303-312. ISBN 978-80-244-4060-6.
  • Čechová Š.: Particularidades de las vocales españolas y la adquisición del español como legua extranjera. In Valeš M., Míča S.: Diversidad lingüística del español. Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2013, s. • p. 101-114. ISBN 978-80-7494-020-0.

Závěrečné práce

 

Úvod > Vyučující > Španělština > Mgr. Štěpánka Černikovská, Ph.D.