PhDr. Jan Hricsina, Ph.D.

E-mail: jan.hricsina@ff.cuni.cz

 • tajemník ústavu
 • správce SIS – Portugalistika
 • vyučující lingvistických předmětů

Konzultace

 • ZO (září) po: 9:00-10:00, 116/O

Publikace

 • Hricsina J.: Evolução do pretérito imperfeito com valores modais no Português Europeu. Études romanes de Brno, 2017, č. • no. 38, s. • p. 193-208. ISSN 1803-7399.
 • Hricsina J.: Zaměňování diftongů /ow/ a /oj/ ve vývoji evropské portugalštiny. Časopis pro moderní filologii, 2017, č. • no. 99, s. • p. 74-85. ISSN 0008-7386.
 • Hricsina J.: Mudanças cíclicas em Português no contexto da evolução das línguas românicas. Études romanes de Brno, 2016, č. • no. 37, s. • p. 181-192. ISSN 1803-7399.
 • Hricsina J.: Análise diacrónica do pretérito mais-que-perfeito português. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2016, č. • no. Neuveden, s. • p. 45-59. ISSN 0567-8269.
 • Hricsina J.: Maria Teresa Brocardo: Tópicos de História da Língua Portuguesa. Lisboa: Edições Colibri, 2014, 170 pp., ISBN 978-989-689-389-7. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2016, č. • no. Neuveden, s. • p. 218-220. ISSN 0567-8269.
 • Hricsina J.: Vývoj portugalského jazyka. Praha, Karolinum, 2015. 205 s. • p. ISBN 978-80-246-2963-6.
 • Čermák P., Nádvorníková O., Štichauer P., Jindrová J., Hricsina J., Krinková Z., Laufková P., Kratochvílová D., Černikovská Š., Bratánková L., Jančík J., Petrík D., Třísková E.: Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů. Praha, Karolinum, 2015. 318 s. • p. ISBN 978-80-246-2872-1.
 • Hricsina J.: Análise corporal do gerúndio em Português. Études romanes de Brno, 2015, č. • no. 36, s. • p. 267-284. ISSN 1803-7399.
 • Hricsina J.: Hricsina, Jan. Iva Svobodová: Morfologie současného portugalského jazyka I. Morfologie současného portugalského jazyka II. Sintaxe da Língua Portuguesa. Časopis pro moderní filologii, 2015, č. • no. 97, s. • p. 219-222. ISSN 0008-7386.
 • Hricsina J.: O verbo auxiliar tenere nas línguas românicas. In Andreeva Y.: Horizontes do saber filológico. Sofia, Editora Universitária Sveti Kliment Ohridski, 2014, s. • p. 165-173. ISBN 0000-0000.
 • Hricsina J.: Substituição do gerúndio pela construção a + infinitivo no Português Europeu (estudo diacrónico). Studia iberystyczne, 2014, č. • no. 13, s. • p. 383-401. ISSN 2082-8594.
 • Hricsina J.: Eduardo Paiva et alii, Gramática do Português - Volumes I, II, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian 2013, 2 407 p. Études romanes de Brno, 2014, č. • no. 35, s. • p. 250-253. ISSN 1803-7399.
 • Hricsina J.: Bibliografia comentada das gramáticas históricas do Português. Ibero-Americana Pragensia, 2014, č. • no. neuveden, s. • p. 123-128. ISSN 0536-2520.
 • Hricsina J.: Hledání nejstaršího portugalského textu. Časopis pro moderní filologii, 2013, č. • no. 2013/2, s. • p. 181-191. ISSN 0008-7386.
 • Hricsina J.: Gramatika současné portugalštiny (s praktickými příklady). Études romanes de Brno, 2013, č. • no. 2013/2, s. • p. 238-240. ISSN 1803-7399.
 • Hricsina J.: Evolução do sistema vocálico do latim clássico ao português moderno. Études romanes de Brno, 2013, č. • no. 2013/2, s. • p. 205-225. ISSN 1803-7399.
 • Hricsina J.: A posição do adjetivo no sintagma nominal no Português contemporâneo: análise corporal. Acta Universitatis Carolinae - Philologica-Romanistica Pragensia, 2013, č. • no. 2/2013, s. • p. 203-218. ISSN 0567-8269.
 • Hricsina J.: Rosa Virgínia Mattos e Silva, O português arcaico:fonologia, morfologia e sintaxe, São Paulo, Contexto 2006, 208 p. Études romanes de Brno, 2011, č. • no. 32/2011, s. • p. 135-138. ISSN 1803-7399.
 • Hricsina J.: A evolução do tempo futuro em português é cíclica? Études romanes de Brno, 2011, č. • no. 32/2011, s. • p. 171-180. ISSN 1803-7399.
 • Hricsina J.: Jaroslava Jindrová-Antonín Pasienka:Portugalsko-český slovník. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2010, č. • no. 2009, s. • p. 277-279. ISSN 0567-8269.

Závěrečné práce

 

 

Úvod > Vyučující > Portugalština > PhDr. Jan Hricsina, Ph.D.