Publikační činnost vyučujících

Petr Čermák

Publikace

 • Čermák P., Kratochvílová D.: Životní jubileum profesora Bohumila Zavadila. Časopis pro moderní filologii, 2016, č. • no. 98, s. • p. 140-142. ISSN 0008-7386.
 • Štichauer P., Čermák P.: Causative constructions of the hacer / fare verb type in Spanish and Italian and their Czech counterparts: a parallel corpus-based study. Linguistica Pragensia, 2016, č. • no. 26, s. • p. 7-20. ISSN 0862-8432.
 • Čermák P.: Acerca de una diferencia sistémica entre el checo y el español: adjetivos procesuales checos. Romanica Olomucensia, 2016, č. • no. 28, s. • p. 15-25. ISSN 1803-4136.
 • Čermák P.: La traducción como proceso de decisiones: su reflejo en los corpus paralelos. Mutatis Mutandis, 2016, č. • no. 9, s. • p. 224-246. ISSN 2011-799X.
 • Černikovská Š., Čermák P.: Rysy cizineckého přízvuku ve španělštině českých mluvčích. Časopis pro moderní filologii, 2016, č. • no. 98, s. • p. 77-91. ISSN 0008-7386.
 • Pamies A., Čermák P., Káloustova O., Kouznetsov V., Pazos J., Romera L.: Diccionario multilingüe de fonética y fonología en siete lenguas. Wroclaw, Amazon Fulfillment, 2015. 198 s. • p. ISBN 978-1-5187-7503-1.
 • Čermák P.: Fonetika a fonologie současné španělštiny. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2015. 263 s. • p. ISBN 978-80-246-2780-9.
 • Čermák P., Nádvorníková O., Štichauer P., Jindrová J., Hricsina J., Krinková Z., Laufková P., Kratochvílová D., Černikovská Š., Bratánková L., Jančík J., Petrík D., Třísková E.: Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů. Praha, Karolinum, 2015. 318 s. • p. ISBN 978-80-246-2872-1.
 • Čermák P.: Několik poznámek k jazykové normě ve španělštině. In Petkevič V., Adamovičová A., Cvrček V.: Radost z jazyků. Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka. Praha, Nakladatelství Lidové noviny / Ústav českého národního korpusu, 2014, s. • p. 283-290. ISBN 978-80-7422-361-7.
 • Čermák P.: Lenka Zajícová: Český jazyk v Paraguayi. Studie o jazykovém kontaktu a zániku. Časopis pro moderní filologii, 2014, č. • no. 96, s. • p. 113-116. ISSN 0008-7386.
 • Čermák P.: A few notes on the history of the classical Prague Linguistic Circle. La Linguistique, 2014, č. • no. 50, s. • p. 75-92. ISSN 0075-966X.
 • Čermák P.: Las posibilidades de estudio ofrecidas por los corpus paralelos: el caso del prefijo español re-. Acta Universitatis Carolinae - Philologica - Romanistica Pragensia, 2013, č. • no. XIX, s. • p. 123-136. ISSN 0567-8269.
 • Čermák P.: Norma lingüística: la tradición española frente a la tradición checa. In Valeš M., Míča S.: Diversidad lingüística del español. Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2013, s. • p. 21-32. ISBN 978-80-7494-020-0.
 • Čermák P.: Norma současné španělštiny a její kodifikace. Časopis pro moderní filologii, 2012, č. • no. 94, s. • p. 99-110. ISSN 0862-8459.
 • Klégr A., Čermák P.: Časopis pro moderní filologii - stoletý věk nevadí. Akademický bulletin Akademie věd České republiky, 2012, č. • no. 2012, s. • p. 26-27. ISSN 1210-9525.
 • Čermák P., Čermák J., Poeta C.: Pražský lingvistický kroužek v dokumentech. Praha, Academia, 2012. 784 s. • p. ISBN 978-80-200-2097-0.
 • Čermák P., Andrés Castillo D.: Gramática aplicada de la lengua española. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2011. 162 s. • p. ISBN 978-80-246-1923-1.
 • Štichauer P., Čermák P.: Španělská a italská adjektiva se sufixem -ble/-bile a jejich české ekvivalenty. In Čermák F.: Korpusová lingvistika Praha 2011. 1 Intercorp. Praha, Lidové noviny, 2011, s. • p. 124-135. ISBN 978-80-7422-114-9.
 • Čermák P.: 100 let Časopisu pro moderní filologii. Časopis pro moderní filologii, 2011, č. • no. 93, s. • p. 3-21. ISSN 0008-7386.
 • Čermák P.: Acerca de las formas verbales españolas. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2010, č. • no. 2009, s. • p. 119-132. ISSN 0567-8269.
 • Čermák F., Čermák P., Štichauer P., Nádvorníková O., Adamovičová A., Skoumalová H., Vondřička P., Gladkova H., Nábělková M., Jirásek K., Blažek D.: Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 292 s. • p. ISBN 978-80-7422-058-6.
 • Čermák P., Štichauer P.: Španělské a italské faktitivní konstrukce hacer / fare + sloveso a jejich české ekvivalenty. In Čermák F., Kocek J.: Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. • p. 70-90. ISBN 978-80-7422-058-6.
 • Zavadil B., Čermák P.: Sintaxis del español actual. Praha, Karolinum, 2010. 334 s. • p. ISBN 978-80-246-1876-0.
 • Čermák P.: Al + infinitivo: estudio contrastivo checo-español. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2010, č. • no. 2009, s. • p. 49-64. ISSN 0567-8269.
 • Čermák P.: Klub moderních filologů a Časopis pro moderní filologii. Ročenka Kruhu moderních filologů, 2010, č. • no. XXIII, s. • p. 44-49. ISSN 0577-3768.
 • Zavadil B., Čermák P.: Mluvnice současné španělštiny. Lingvisticky interpretační přístup. Praha, Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2010. 572 s. • p. ISBN 978-80-246-1641-4.

Štěpánka Černikovská

Publikace

 • Černikovská Š.: La sinalefa en español, checo y en español checo. In Poláková D., Kratochvílová D.: Actas del congreso "Las palabras (des)atadas". Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2016, s. • p. 48-58. ISBN 978-84-16594-53-5.
 • Černikovská Š., Čermák P.: Rysy cizineckého přízvuku ve španělštině českých mluvčích. Časopis pro moderní filologii, 2016, č. • no. 98, s. • p. 77-91. ISSN 0008-7386.
 • Berkovcová Z., Černikovská Š., Skarnitzl R.: Vliv temporálních manipulací na vnímání kompetence mluvčího. Studie z aplikované lingvistiky, 2016, č. • no. 7, s. • p. 7-19. ISSN 1804-3240.
 • Čermák P., Nádvorníková O., Štichauer P., Jindrová J., Hricsina J., Krinková Z., Laufková P., Kratochvílová D., Černikovská Š., Bratánková L., Jančík J., Petrík D., Třísková E.: Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů. Praha, Karolinum, 2015. 318 s. • p. ISBN 978-80-246-2872-1.
 • Čechová Š.: The Spanish High Front Vowel in Czech Bilinguals. In Emonds J., Janebová M.: Language Use and Linguistic Structure. Olomouc, Palacký University, 2014, s. • p. 303-312. ISBN 978-80-244-4060-6.
 • Čechová Š.: Particularidades de las vocales españolas y la adquisición del español como legua extranjera. In Valeš M., Míča S.: Diversidad lingüística del español. Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2013, s. • p. 101-114. ISBN 978-80-7494-020-0.

Alice Flemrová

Publikace

 • Voldřichová - Beránková E., Grauová Š., Svatoň V., Sánchez Fernández J., Kalivodová E., Jamek V., Flemrová A., Housková A., Marigó G., Humpál M., Melmoux-Montaubin M., Ébert-Zeminová C., Sirovátka Š., Blinková Pelánová E.: Dusk and Dawn. Literature between Two Centuries. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017. 509 s. • p. ISBN 978-80-7308-704-3.
 • Housková A., Svatoň V., Voldřichová - Beránková E., Binarová M., Melmoux Montaubin M., Flemrová A., Pelán J., Sánchez Fernández J., Sirovátka Š., Tvrdík M., Humpál M., Kalivodová E., Grauová Š., Poláková D.: Pokusy o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016. 766 s. • p. ISBN 978-80-7308-674-9.
 • Flemrová A.: Hry I. Praha, Divadelní ústav, 2016, s. • p. 431-438. ISBN 978-80-7008-382-6.
 • Flemrová A.: Tradotto dall'Italia. Narrativa italiana contemporanea nelle traduzioni ceche dopo il 2000. Narrativa, 2016, č. • no. 2016, s. • p. 113-127. ISSN 1166-3243.
 • Flemrová A.: Pravda, lež a kouzlo próz Eleny Ferrante. In L´amica geniale. Praha, Prostor, 2016, s. • p. 295-301. ISBN 978-80-7260-340-4.
 • Flemrová A.: Vite scritte, personaggi vissuti. Acta Universitatis Carolinae - Philologica - Romanistica Pragensia, 2015, č. • no. Neuveden, s. • p. 105-117. ISSN 0567-8269.
 • Flemrová A.: La fortuna di Alberto Moravia in Cecoslovacchia. L'autore conosciuto di più non sempre è conosciuto bene. In Fàvaro A.: Alberto Moravia e la Ciociara. Letteratura. Storia. Cinema. III. Avellino, Edizioni Sinestesie, 2015, s. • p. 93-102. ISBN 978-88-98169-86-3.
 • Flemrová A.: Co přinesla Ojettiho výprava za literáty? Svět literatury, 2014, č. • no. 24, s. • p. 61-69. ISSN 0862-8440.
 • Flemrová A.: Umorista Mario Monicelli, lettore mancato di Pirandello. In Szymanowska J., Napiórkowska I.: ...centomila Pirandello. Saggi critici. Firenze, LoGisma Editore, 2014, s. • p. 259-270. ISBN 978-88-97530-47-3.
 • Flemrová A.: O tyranii a slabosti těla. In Tělo. Praha, Euromedia Group - Odeon, 2013, s. • p. 290-296. ISBN 978-80-207-1513-5.
 • Flemrová A.: Vitaliano Brancati: amare e sognare in Sicilia. In Serkowska H.: Italianistica ieri e oggi: trentesimo anniversario del Dipartimento di Italianistica all'Universita di Varsavia. Warszawa, Semper, 2012, s. • p. 109-114. ISBN 978-83-7507-108-5.
 • Flemrová A.: Arguzia affettuosa di Alberto Cantoni: il germe del sentimento del contrario. In Rössner M., Sorrentino A.: Pirandello e la traduzione culturale. Roma, Carocci, 2012, s. • p. 99-108. ISBN 978-88-430-6609-4.
 • Flemrová A.: Historie utkaná z historek. In Černá ovce. Praha, Dybbuk, 2012, s. • p. 105-110. ISBN 978-80-7438-063-1.
 • Housková A., Svatoň V., Voldřichová - Beránková E., Sánchez Fernández J., Binarová M., Flemrová A., Blinková Pelánová E., Humpál M., Nykl H., Lomová O., Křížová M., Poláková D., Obstová Z., Staněk J.: Konec a počátek : Literatura na přelomu dvou staletí. Praga, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. 212 s. • p. ISBN 978-80-7308-437-0.
 • Flemrová A.: Krátká sentimentální cesta a jiné povídky. Praha, Nakladatelství Paseka, 2012. 352 s. • p. ISBN 978-80-7432-194-8.
 • Flemrová A.: Neapolská setkání třetího druhu. In Za projevenou milost. Praha, Nakladatelství Paseka, 2012, s. • p. 127-137. ISBN 978-80-7432-192-4.
 • Flemrová A.: Nedostižná rovnováha rozumu a citu: Poznámky ke kořenům italské humoristické literatury 20. století. In Housková A., Svatoň V.: Konec a počátek. Literatura na přelomu dvou staletí. Praha, UK v Praze, Filozofická fakulta, 2012, s. • p. 92-107. ISBN 978-80-7308-437-0.
 • Flemrová A.: Rileggendo "I vecchi e i giovani" di Luigi Pirandello. In Helan P., Moles M.: L'Unita d'Italia. Un intrecio di storia tra Tevere e Moldava? Praha, Progetto RC, 2012, s. • p. 98-107. ISBN 978-80-905306-0-7.
 • Flemrová A.: Bezelstná Minnie. Praha, Transteatral, 2011. 104 s. • p. ISBN 978-80-87299-10-4.
 • Flemrová A.: Bezelstná Minnie. Praha, Transteatral, 2011, s. • p. 85-103. ISBN 978-80-87299-10-4.
 • Flemrová A.: Hmatatelný čas. Praha, Euromedia-Odeon, 2011. 256 s. • p. ISBN 978-80-207-1393-3.
 • Flemrová A.: Sibiřská výchova. Praha-Litomyšl, Paseka, 2011. 387 s. • p. ISBN 978-80-7432-120-7.
 • Flemrová A.: Nákaza zlem v zajetí slov. In Hmatatelný čas. Praha, Euromedia-Oden, 2011, s. • p. 249-255. ISBN 978-80-207-1393-3.
 • Flemrová A.: Kameny bolesti. Praha a Litomyšl, Paseka, 2010. 112 s. • p. ISBN 978-80-7432-066-8.
 • Flemrová A.: Krása a peklo. Praha a Litomyšl, Paseka, 2010. 232 s. • p. ISBN 978-80-7432-028-6.
 • Flemrová A.: O nejdůležitějších věcech na světě. In Kameny bolesti. Praha a Litomyšl, Paseka, 2010, s. • p. 103-110. ISBN 978-80-7432-066-8.

Šárka Grauová

Publikace

 • Grauová Š.: Shadows in the Backlands. In Voldřichová - Beránková E., Grauová Š.: Dusk and Dawn. Praha, Filozofická fakulta UK, 2017, s. • p. 87-106. ISBN 978-80-7308-704-3.
 • Voldřichová - Beránková E., Grauová Š., Svatoň V., Sánchez Fernández J., Kalivodová E., Jamek V., Flemrová A., Housková A., Marigó G., Humpál M., Melmoux-Montaubin M., Ébert-Zeminová C., Sirovátka Š., Blinková Pelánová E.: Dusk and Dawn. Literature between Two Centuries. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017. 509 s. • p. ISBN 978-80-7308-704-3.
 • Grauová Š.: Cifras de Transcendência: Maurice Merleau-Ponty e Vergílio Ferreira. In Ana Paula Coutinho P., Isabel Pires de Lima P., Joana Matos Frias P., Jorge Costa Lopes P.: Vergílio Ferreira. Escrever e Pensar ou O Apelo Invencível da Arte. Lisabon, Âncora Editora; Câmara Municipal de Gouveia; Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa, 2017, s. • p. 97-108. ISBN 978-972-780-585-3.
 • Housková A., Svatoň V., Voldřichová - Beránková E., Binarová M., Melmoux Montaubin M., Flemrová A., Pelán J., Sánchez Fernández J., Sirovátka Š., Tvrdík M., Humpál M., Kalivodová E., Grauová Š., Poláková D.: Pokusy o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016. 766 s. • p. ISBN 978-80-7308-674-9.
 • Grauová Š., Nogueira Galvão W.: Šárka Grauová. In Nogueira Galvão W.: Artes e Letras. Entrevistas. São Paulo, Edusp, 2016, s. • p. 475-488. ISBN 978-85-314-1364-3.
 • Grauová Š.: Tak trochu lidožrouti? : Antropofagie jako cesta k moderní brazilské identitě. Dějiny a současnost, 2016, č. • no. 38, s. • p. 18-22. ISSN 0418-5129.
 • Grauová Š.: Conto fantástico regionalista no Brasil? In Sousa Coelho Ramos J., Grauová Š., Jindrová J.: Língua Portuguesa na Europa Central: Estudos e Perspetivas. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2016, s. • p. 67-73. ISBN 978-80-246-3147-9.
 • Grauová Š.: Na hranici světů - na hranici věků. Fantastično v brazilské regionalistické povídce přelomu 19. a 20. století. Svět literatury, 2015, č. • no. 25, s. • p. 11-15. ISSN 0862-8440.
 • Grauová Š.: Um naturalismo americano e um negro em que nao há dolo. Acta Universitatis Carolinae - Philologica - Romanistica Pragensia, 2015, č. • no. neuveden, s. • p. 201-214. ISSN 0567-8269.
 • Grauová Š.: Os mesmos e os outros de José de Anchieta. Itinerários, 2014, č. • no. neuveden, s. • p. 193-209. ISSN 0103-815X.
 • Grauová Š.: Portugalský a brazilský modernismus: anatomie jednoho rozcestí. In Literární modernismus ve světě. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. • p. 260-276. ISBN 978-80-244-4361-4.
 • Grauová Š., Křížková M.: Slyšet a odpovídat. Praha, Torst, 2014. 400 s. • p. ISBN 978-80-7215-488-3.
 • Grauová Š.: Gonzaga ou a Revolucao de Minas. Praha, Torst, 2014, s. • p. 151-176. ISBN 978-80-7215-450-0.
 • Grauová Š.: George Steiner aneb Kritika jako vášeň. Svět literatury, 2014, č. • no. 24, s. • p. 19-34. ISSN 0862-8440.
 • Grauová Š.: José de Anchieta e as possibilidades do pensamento mestiço no Brasil. In Infante da Camara P.: Atas das III Jornadas de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas da Europa Central e de Leste. Budapešť, Instituto Camoes; Univerzita Eötvös Loránd, 2014, s. • p. 268-277. ISBN 978-963-12-0391-2.
 • Grauová Š.: Gonzaga ou a Revolucao em Minas. Praha, Torst, 2013, s. • p. 178-181. ISBN 978-80-7215-450-0.
 • Grauová Š.: Gonzaga aneb Revoluce v Minas. Praha, Torst, 2013, s. • p. 182-189. ISBN 978-80-7215-450-0.
 • Grauová Š.: Naturalismus jako "rodný lyrismus Američana". Svět literatury, 2013, č. • no. 23, s. • p. 49-65. ISSN 0862-8440.
 • Grauová Š.: Překladatelka Pavla Lidmilová. Plav, 2012, č. • no. 8, s. • p. 50-52. ISSN 1802-4734.
 • Grauová Š.: Latin American Discourse: the Space In-Between. Plav. Měsíčník pro světovou literaturu, 2012, č. • no. 8, s. • p. 4-12. ISSN 1802-4734.
 • Grauová Š.: To win the game. A2, 2011, č. • no. VII. ISSN 1803-6635.
 • Grauová Š.: Mnich Luís de Sousa. Praha, Torst, 2011, s. • p. 166-185. ISBN 978-80-7215-427-2.
 • Grauová Š.: O outro. A2, 2011, č. • no. VII. ISSN 1803-6635.
 • Grauová Š.: José de Anchieta a možnosti brazilského míšeneckého myšlení. In Petříček M.: Moderní svět v zrcadle literatury a filosofie. Praha, Herrmann & synové, 2011, s. • p. 101-114. ISBN 978-80-87054-28-4.
 • Grauová Š.: "Víra bez náboženství" Otakara Fundy a nová religiozita. Getsemany, 2010, č. • no. neuveden, s. • p. 30-35. ISSN 0000-0000.
 • Noble I., Grauová Š.: Zklidnit hladinu našeho života. Český bratr, 2010, č. • no. 86, s. • p. 32-33. ISSN 1211-6793.
 • Grauová Š.: Po Bábelu. Otázky jazyka a překladu. Praha, Triáda, 2010. 438 s. • p. ISBN 978-80-87256-38-1.
 • Grauová Š.: Pravopisné neposlušnosti. Český bratr, 2010, č. • no. 86, s. • p. 41-42. ISSN 1211-6793.
 • Grauová Š.: Za křesťanství vynalézavé a tvořivé. Český bratr, 2010, č. • no. 86, s. • p. 43-43. ISSN 1211-6793.
 • Grauová Š.: O jednom vysočinském písmáku. Český bratr, 2010, č. • no. 86, s. • p. 42-42. ISSN 1211-6793.
 • Grauová Š.: Číst Bibli hlavou i srdcem. Český bratr, 2010, č. • no. ¨86, s. • p. 39-39. ISSN 1211-6793.

Anna Housková

Publikace

 • Voldřichová - Beránková E., Grauová Š., Svatoň V., Sánchez Fernández J., Kalivodová E., Jamek V., Flemrová A., Housková A., Marigó G., Humpál M., Melmoux-Montaubin M., Ébert-Zeminová C., Sirovátka Š., Blinková Pelánová E.: Dusk and Dawn. Literature between Two Centuries. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017. 509 s. • p. ISBN 978-80-7308-704-3.
 • Housková A.: Kafka en las dos orillas : Antología de la recepción Española e Hispanoamericana. Revista Iberoamericana, 2016, č. • no. 82, s. • p. 899-903. ISSN 0034-9631.
 • Housková A., Svatoň V., Voldřichová - Beránková E., Binarová M., Melmoux Montaubin M., Flemrová A., Pelán J., Sánchez Fernández J., Sirovátka Š., Tvrdík M., Humpál M., Kalivodová E., Grauová Š., Poláková D.: Pokusy o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016. 766 s. • p. ISBN 978-80-7308-674-9.
 • Housková A.: Defensa de la poesía : Martí y Paz. INTI : Revista de Literatura Hispánica, 2016, č. • no. Neuveden, s. • p. 19-31. ISSN 0732-6750.
 • Housková A.: Borgesův argentinský mýtus. In Nemrava D., Hingarová V.: Argentina napříč obory: současné pohledy. Olomouc, Univerzita Palckého v Olomouci, 2015, s. • p. 91-104. ISBN 978-80-244-4379-9.
 • Housková A.: Borges y la poesía modernista. Acta Universitatis Carolinae - Philologica - Romanistica Pragensia, 2015, č. • no. Neuveden, s. • p. 179-188. ISSN 0567-8269.
 • Housková A.: Vypravěč ze zemí tropického žáru. Lidové noviny, příloha Orientace, 2014, č. • no. 26, s. • p. 21-22. ISSN 1213-1385.
 • Housková A.: "Dovnitř". Poznámky k obratu v poezii konce století. Svět literatury, 2014, č. • no. XXIV, s. • p. 34-39. ISSN 0862-8440.
 • Housková A.: Hispanoamerický román ve 20. století: světovost a svébytnost. In Literární modernismus ve světě. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. • p. 277-301. ISBN 978-80-244-4361-4.
 • Housková A.: Kafkovská inspirace v hispánském světě. Svět literatury, 2014, č. • no. XXIV, s. • p. 266-271. ISSN 0862-8440.
 • Housková A.: El principio ensayístico en los textos de Borges. In Opatrný J.: Las relaciones checo-argentinas. Praha, nakladatelství Karolinum, 2014, s. • p. 193-200. ISBN 978-80-246-2569-0.
 • Housková A.: Mezi jednotou a růzností. K návratu komparatistiky. Slovo a smysl (Word and Sense), 2014, č. • no. XI, s. • p. 262-265. ISSN 1214-7915.
 • Housková A.: „Intrahistorie“ a dějiny v pohledu hispanisty. Svět literatury, 2013, č. • no. 23, s. • p. 209-212. ISSN 0862-8440.
 • Housková A.: Antinomía y armonía en el modernismo. In Nemrava D.: Disturbios en la Tierra sin Mal: Violencia, política y ficción en América Latina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, Ejercitar la Memoria Editores, 2013, s. • p. 245-260. ISBN 978-987-29917-1-5.
 • Housková A.: Hispánské eseje v českých překladech. Plav. Měsíčník pro světovou literaturu, 2012, č. • no. 8, s. • p. 50-53. ISSN 1802-4734.
 • Housková A., Svatoň V., Voldřichová - Beránková E., Sánchez Fernández J., Binarová M., Flemrová A., Blinková Pelánová E., Humpál M., Nykl H., Lomová O., Křížová M., Poláková D., Obstová Z., Staněk J.: Konec a počátek : Literatura na přelomu dvou staletí. Praga, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. 212 s. • p. ISBN 978-80-7308-437-0.
 • Housková A.: Bledí básníci a vizionáři. In Housková A., Svatoň V.: Konec a počátek : Literatura na přelomu dvou staletí. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012, s. • p. 189-200. ISBN 978-80-7308-437-0.
 • Housková A.: Traducciones checas de ensayos hispánicos. In Králová J.: Posibilidades y límites de la comunicación intercultural. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2011, s. • p. 109-118. ISBN 978-80-246-1929-3.
 • Šoubová P., Housková A.: El hispanismo en las universidades de la República Checa. Ibero-Americana Pragensia, 2011, č. • no. XLIII, s. • p. 253-262. ISSN 0536-2520.
 • Králová J., Housková A.: Posibilidades y límites de la comunicación intercultural. Praha, Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2011. 212 s. • p. ISBN 978-80-246-1929-3.
 • Housková A.: The Experience and Reflection of the Western culture in Ernesto Sabato. Svět literatury (Problems of literature), 2011, č. • no. XXI, s. • p. 181-190. ISSN 0862-8440.
 • Housková A.: Různost kultur v iberoamerické filosofii a literatuře. In Miroslav Petříček .: Moderní svět v zrcadle literatury a filosofie. Praha, Herrmann a synové, 2011, s. • p. 61-70. ISBN 978-80-87054-28-4.
 • Housková A.: La utopía de América y el quijotismo. In Chantraine-Braillon C.: El escritor y el intelectual entre dos mundos. Madrid / Frankfurt am Main, Iberoamericana / Vervuert, 2010, s. • p. 631-643. ISBN 978-84-8489-520-6.
 • Housková A.: Visión de Hispanoamérica : Paisaje, utopía, quijotismo en el ensayo y en la novela. Praha, Karolinum, 2010. 218 s. • p. ISBN 978-80-246-1769-5.
 • Housková A.: La distancia de Borges en temas argentinos. In Uherková D.: Franz Kafka – Jorge Luis Borges. Praha, Nakladatelství Franze Kafky, 2010, s. • p. 125-130. ISBN 978-80-86911-32-8.
 • Housková A.: La diversidad de culturas en la reflexión hispánica. In Vázquez D., Buzek I.: Setkání hispanistů - Encuentro de hispanistas. Brno, MUNIPRESS, 2010, s. • p. 19-30. ISBN 978-80-210-5147-8.

Jan Hricsina

Publikace

 • Hricsina J.: Zaměňování diftongů /ow/ a /oj/ ve vývoji evropské portugalštiny. Časopis pro moderní filologii, 2017, č. • no. 99, s. • p. 74-85. ISSN 0008-7386.
 • Hricsina J.: Evolução do pretérito imperfeito com valores modais no Português Europeu. Études romanes de Brno, 2017, č. • no. 38, s. • p. 193-208. ISSN 1803-7399.
 • Hricsina J.: Maria Teresa Brocardo: Tópicos de História da Língua Portuguesa. Lisboa: Edições Colibri, 2014, 170 pp., ISBN 978-989-689-389-7. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2016, č. • no. Neuveden, s. • p. 218-220. ISSN 0567-8269.
 • Hricsina J.: Análise diacrónica do pretérito mais-que-perfeito português. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2016, č. • no. Neuveden, s. • p. 45-59. ISSN 0567-8269.
 • Hricsina J.: Mudanças cíclicas em Português no contexto da evolução das línguas românicas. Études romanes de Brno, 2016, č. • no. 37, s. • p. 181-192. ISSN 1803-7399.
 • Hricsina J.: Vývoj portugalského jazyka. Praha, Karolinum, 2015. 205 s. • p. ISBN 978-80-246-2963-6.
 • Hricsina J.: Análise corporal do gerúndio em Português. Études romanes de Brno, 2015, č. • no. 36, s. • p. 267-284. ISSN 1803-7399.
 • Hricsina J.: Hricsina, Jan. Iva Svobodová: Morfologie současného portugalského jazyka I. Morfologie současného portugalského jazyka II. Sintaxe da Língua Portuguesa. Časopis pro moderní filologii, 2015, č. • no. 97, s. • p. 219-222. ISSN 0008-7386.
 • Čermák P., Nádvorníková O., Štichauer P., Jindrová J., Hricsina J., Krinková Z., Laufková P., Kratochvílová D., Černikovská Š., Bratánková L., Jančík J., Petrík D., Třísková E.: Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů. Praha, Karolinum, 2015. 318 s. • p. ISBN 978-80-246-2872-1.
 • Hricsina J.: Substituição do gerúndio pela construção a + infinitivo no Português Europeu (estudo diacrónico). Studia iberystyczne, 2014, č. • no. 13, s. • p. 383-401. ISSN 2082-8594.
 • Hricsina J.: Eduardo Paiva et alii, Gramática do Português - Volumes I, II, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian 2013, 2 407 p. Études romanes de Brno, 2014, č. • no. 35, s. • p. 250-253. ISSN 1803-7399.
 • Hricsina J.: O verbo auxiliar tenere nas línguas românicas. In Andreeva Y.: Horizontes do saber filológico. Sofia, Editora Universitária Sveti Kliment Ohridski, 2014, s. • p. 165-173. ISBN 0000-0000.
 • Hricsina J.: Bibliografia comentada das gramáticas históricas do Português. Ibero-Americana Pragensia, 2014, č. • no. neuveden, s. • p. 123-128. ISSN 0536-2520.
 • Hricsina J.: Gramatika současné portugalštiny (s praktickými příklady). Études romanes de Brno, 2013, č. • no. 2013/2, s. • p. 238-240. ISSN 1803-7399.
 • Hricsina J.: Evolução do sistema vocálico do latim clássico ao português moderno. Études romanes de Brno, 2013, č. • no. 2013/2, s. • p. 205-225. ISSN 1803-7399.
 • Hricsina J.: A posição do adjetivo no sintagma nominal no Português contemporâneo: análise corporal. Acta Universitatis Carolinae - Philologica-Romanistica Pragensia, 2013, č. • no. 2/2013, s. • p. 203-218. ISSN 0567-8269.
 • Hricsina J.: Hledání nejstaršího portugalského textu. Časopis pro moderní filologii, 2013, č. • no. 2013/2, s. • p. 181-191. ISSN 0008-7386.
 • Hricsina J.: A evolução do tempo futuro em português é cíclica? Études romanes de Brno, 2011, č. • no. 32/2011, s. • p. 171-180. ISSN 1803-7399.
 • Hricsina J.: Rosa Virgínia Mattos e Silva, O português arcaico:fonologia, morfologia e sintaxe, São Paulo, Contexto 2006, 208 p. Études romanes de Brno, 2011, č. • no. 32/2011, s. • p. 135-138. ISSN 1803-7399.
 • Hricsina J.: Jaroslava Jindrová-Antonín Pasienka:Portugalsko-český slovník. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2010, č. • no. 2009, s. • p. 277-279. ISSN 0567-8269.

Dana Kratochvílová

Publikace

 • Kratochvílová D.: František Čermák: Jazyk a slovník: Vybrané lingvistické studie. Časopis pro moderní filologii, 2016, č. • no. 98, s. • p. 282-283. ISSN 0008-7386.
 • Kratochvílová D.: Usos de diminutivos en los actos de habla directivo-volitivos. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2016, č. • no. Neuveden, s. • p. 87-102. ISSN 0567-8269.
 • Kratochvílová D.: El subjuntivo español como tema central de investigación. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2016, č. • no. Neuveden, s. • p. 197-209. ISSN 0567-8269.
 • Čermák P., Kratochvílová D.: Životní jubileum profesora Bohumila Zavadila. Časopis pro moderní filologii, 2016, č. • no. 98, s. • p. 140-142. ISSN 0008-7386.
 • Čermák P., Nádvorníková O., Štichauer P., Jindrová J., Hricsina J., Krinková Z., Laufková P., Kratochvílová D., Černikovská Š., Bratánková L., Jančík J., Petrík D., Třísková E.: Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů. Praha, Karolinum, 2015. 318 s. • p. ISBN 978-80-246-2872-1.
 • Kratochvílová D.: The use of the parallel corpus InterCorp in foreign language teaching. In Krings H., Kühn B.: Fremdschprachliche Lernprozesse. Erträge des 4. Bremer Symposions zum Fremdsprachenlehren und -lernen an Hochschulen. Bochum, AKS-Verlag Bochum, 2015, s. • p. 278-282. ISBN 978-3-925453-62-5.
 • Kratochvílová D.: Univerzální koncepce modality a její aplikace na španělský modální systém. Časopis pro moderní filologii, 2014, č. • no. 96, s. • p. 58-73. ISSN 0008-7386.
 • Kratochvílová D.: Las relaciones entre el significado modal real y el significado modal potencial en español. Linguistica Pragensia, 2013, č. • no. 23, s. • p. 73-83. ISSN 0862-8432.
 • Kratochvílová D.: Selección de modo indicativo o subjuntivo con adverbios como quizá(s), tal vez, posiblemente y probablemente. Acta Universitatis Carolinae - Philologica - Romanistica Pragensia, 2013, č. • no. 19, s. • p. 137-148. ISSN 0567-8269.

Zuzana Krinková

Publikace

 • Krinková Z.: Několik úskalí studia španělského caló. Romano džaniben, 2016, č. • no. 23, s. • p. 7-26. ISSN 1210-8545.
 • Krinková Z.: El vocabulario romaní documentado en los diccionarios del caló. In Buzek I.: Interacciones entre el caló y el español: historia, relaciones y fuentes. Brno, Masarykova univerzita, 2016, s. • p. 29-44. ISBN 978-80-210-8291-5.
 • Krinková Z.: Verbos terminados en -ificar desde una perspectiva diacrónica: un análisis preliminar de corpus. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2016, č. • no. Neuveden, s. • p. 103-117. ISSN 0567-8269.
 • Krinková Z.: Historia języka Romów na Półwyspie Pirenejskim. Studia Romologica, 2015, č. • no. 8, s. • p. 165-186. ISSN 1689-4758.
 • Krinková Z.: From Iberian Romani to Iberian Para-Romani Varieties. Praha, Karolinum, 2015. 272 s. • p. ISBN 978-80-246-2936-0.
 • Čermák P., Nádvorníková O., Štichauer P., Jindrová J., Hricsina J., Krinková Z., Laufková P., Kratochvílová D., Černikovská Š., Bratánková L., Jančík J., Petrík D., Třísková E.: Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů. Praha, Karolinum, 2015. 318 s. • p. ISBN 978-80-246-2872-1.
 • Krinková Z.: El léxico romaní documentado en el caló y en otros pararromaníes ibéricos. Estudios de Lexicografía, 2015, č. • no. 6, s. • p. 35-54. ISSN 2385-6025.
 • Krinková Z.: Ohlédnutí zpět: znovuzamyšlení nad Austinovými performativy. XLinguae, 2015, č. • no. 8, s. • p. 2-17. ISSN 1337-8384.
 • Krinková Z.: Ethnicity designating Romani loanwords in some European slangs: their origin, meaning and ideology. Spekali, 2015, č. • no. 9/2015. ISSN 1987-8583.
 • Krinková Z.: The Comparison of Loanwords from Romani to Be Found in Non-Standard Hungarian, Spanish, Czech and Romanian. Argumentum, 2015, č. • no. 11, s. • p. 274-291. ISSN 1787-3606.
 • Krinková Z.: Latinismy ve španělštině - nástin problematiky a stručná historie. Časopis pro moderní filologii, 2015, č. • no. 97, s. • p. 203-209. ISSN 0008-7386.
 • Krinková Z.: Acerca de la problemática de la investigación sociolingüística de un léxico marginal: los gitanismos presentes en las variantes del espaňol no estándar. In Aurová M.: Al pie de la(s) letra(s): Encuentro de Hispanistas 2014. České Budějovice, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2014, s. • p. 1-13. ISBN 978-80-7394-501-5.
 • Krinková Z.: Prameny ke studiu caló a dalších iberských pararomštin. Romano džaniben, 2014, č. • no. 21, s. • p. 91-110. ISSN 1210-8545.
 • Krinková Z.: Del romaní ibérico al caló desde la perspectiva morfosintáctica: un esbozo de las etapas de desarrollo. Res Diachronicae, 2014, č. • no. 2014/12, s. • p. 4-25. ISSN 1887-3553.
 • Krinková Z.: La incorporación de los préstamos espanoles en el caló: la rivalidad entre sufijos a la luz del corpus. Acta Universitatis Carolinae - Philologica 2 - Romanistica Pragensia XIX, 2013, č. • no. 2/2013, s. • p. 149-166. ISSN 0567-8269.
 • Krinková Z.: Reseña de Ivo Buzek. 2011. Historia crítica de la lexicografía gitano-espanola. Infoling. Worldwide Information on Spanish Linguistics. 2012, č. • no. 9. ISSN 1576-3404.
 • Krinková Z.: Nástin problematiky studia romismů přítomných v nestandardních variantách španělštiny a dalších evropských jazyků. Romano Džaniben, 2012, č. • no. 19, s. • p. 55-73. ISSN 1210-8545.
 • Čengerová Z.: Caló como etnolecto. El léxico del caló en el espanol actual. In Reichwalderová E., Arcangeli M., Chovancová K., Klimová K.: Lingue e letterature romanze. Stato attuale e prospettive. Roma, Itálie, Aracne editrice, Roma, 2011, s. • p. 339-349. ISBN 978-88-548-3457-6.
 • Čengerová Z.: Los calé, el caló y los gitanismos usados en la lengua espaňola: resultados de una reciente investigación sociolingüística. Ibero-Americana Pragensia, 2011, č. • no. 2008, s. • p. 9-27. ISSN 0536-2520.
 • Čengerová Z.: El Caló Chicano. In Vázquez D., Buzek I.: Setkání hispanistů - Encuentro de hispanistas. Brno, MUNIPRESS, 2010, s. • p. 219-229. ISBN 978-80-210-5147-8.
 • Čengerová Z.: Caló y su evolución en el marco de los pararromaníes ibéricos. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2010, č. • no. 2009, s. • p. 177-191. ISSN 0567-8269.

Ariel Laurencio Tacoronte

Publikace

 • Laurencio Tacoronte A.: Li Po : El inmortal desterrado. Havana, Editorial Arte y Literatura, 2016. 109 s. • p. ISBN 978-959-03-0761-4.
 • Laurencio Tacoronte A.: Unidades fraseológicas en el español de Cuba. Universidad de La Habana, 2016, č. • no. 2016, s. • p. 40-53. ISSN 0253-9276.
 • Laurencio Tacoronte A.: Indice de négotiabilité. In Gabilan J.: Actes du colloque du 28 mai 2016, Les Amis du CRELINGUA. Chambéry, Les Amis du CRELINGUA, 2016, s. • p. 65-84. ISBN 978-2-9552158-3-8.
 • Laurencio Tacoronte A.: Usos 'desviados' de la pareja aspectual eslava : Re-análisis desde una perspectiva enunciativa con especial atención al checo. In Eugenia S.: Geométrica explosión : Estudios de lengua y literatura en homenaje a René Lenarduzzi (Biblioteca di Rassegna iberistica). Benátky, Edizioni Ca' Foscari, 2016, s. • p. 95-109. ISBN 978-88-6969-080-8.
 • Laurencio Tacoronte A.: Análisis y comparación de las lenguas desde la perspectiva de la enunciación. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2016, č. • no. Neuveden, s. • p. 215-217. ISSN 0567-8269.
 • Laurencio Tacoronte A.: Designan las formas gramaticales algo más allá de la misma lengua : El caso del presente de indicativo y el presente de la perífrasis ESTAR + -NDO en español. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2016, č. • no. Neuveden, s. • p. 183-195. ISSN 0567-8269.
 • Laurencio Tacoronte A.: Uso de antropónimos en el español de Cuba. Cultura Latinoamericana - Revista de Estudios Interculturales, 2015, č. • no. 1, s. • p. 137-149. ISSN 2346-0326.
 • Laurencio Tacoronte A.: Variación y cambio en el español de Cuba. Havana, Editorial José Martí, 2015. 320 s. • p. ISBN 978-959-09-0683-1.
 • Laurencio Tacoronte A.: Sobre el artículo cero en español. Linguistica Pragensia, 2014, č. • no. 24, s. • p. 147-168. ISSN 0862-8432.
 • Laurencio Tacoronte A.: Cuánto hay de español en el checo : El español visto a través de contenidos y metalenguaje gramaticales checos. redELE, 2014, č. • no. Neuveden, s. • p. 1-47. ISSN 1571-4667.
 • Laurencio Tacoronte A.: Retención e innovación en el español de Cuba. Cultura Latinoamericana (Revista de estudios interculturales), 2013, č. • no. 2, s. • p. 157-184. ISSN 1827-4315.
 • Laurencio Tacoronte A.: Grammatical Descriptors of the Language of The Secret History of the Mongols. Mongolo-Tibetica Pragensia, 2013, č. • no. 6, s. • p. 43-57. ISSN 1803-5647.
 • Laurencio Tacoronte A.: El negro en la literatura cubana : Breve esbozo histórico-literario. Thule, 2012, č. • no. Neuveden, s. • p. 209-229. ISSN 1126-8611.

Olga Nádvorníková

Publikace

 • Nádvorníková O.: Pièges méthodologiques des corpus parallèles et comment les éviter. Corela - cognition, représentation, langages, 2017, č. • no. 15. ISSN 1638-573X.
 • Nádvorníková O., Šotolová J.: Za hranice věty: analýza změn v segmentaci na věty v překladových textech na základě francouzsko-českého paralelního korpusu. In Čermáková A., Chlumská L., Malá M.: Jazykové paralely. Praha, NLN, 2016, s. • p. 188-235. ISBN 978-80-7422-557-4.
 • Nádvorníková O.: Le corpus multilingue InterCorp et les possibilités de son exploitation. In Trotter D., Bozzi A., Fairon C.: Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013).Section 16 : Projets en cours ; ressources et outils nouveaux. Nancy, ATILF, 2016, s. • p. 223-237. ISBN 979-10-91460-32-3.
 • Čermáková A., Martinková M., Malá M., Káňa T., Richterová O., Fárová L., Nádvorníková O., Šotolová J., Chlumská L.: Jazykové paralely. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 290 s. • p. ISBN 978-80-7422-557-4.
 • Čermák P., Nádvorníková O., Štichauer P., Jindrová J., Hricsina J., Krinková Z., Laufková P., Kratochvílová D., Černikovská Š., Bratánková L., Jančík J., Petrík D., Třísková E.: Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů. Praha, Karolinum, 2015. 318 s. • p. ISBN 978-80-246-2872-1.
 • Nádvorníková O.: Paralelní korpus InterCorp. PLAV, 2013, č. • no. 9, s. • p. 47-50. ISSN 1802-4734.
 • Nádvorníková O.: – Paul se rase en chantant, dit-il en bafouillant: Quels types de manière pour le gérondif en français ? Acta Universitatis Carolinae - Philologica - Romanistica Pragensia,XIX,2/2013, 2013, č. • no. 19, s. • p. 31-44. ISSN 1212-2181.
 • Nádvorníková O.: Francouzský gérondif a český přechodník: kontrastivní analýza a jazykové korpusy. Jazykovědné aktuality, 2013, č. • no. 50, s. • p. 80-95. ISSN 1212-5326.
 • Nádvorníková O.: Les gérondifs antéposés : quelles relations avec les contextes de gauche et de droite ? Verbum, 2013, č. • no. 35, s. • p. 161-174. ISSN 0182-5887.
 • Nádvorníková O.: Le gérondif français et ses équivalents tchèques : Exemple de recherche sur corpus parallèles. In Lambert J., Vandenborre K.: SLAV1 - Sujets, Longitudes, et Approches Variées. Neuveden, Neuveden, 2012 ISBN 0-000-00000-0.
 • Čermák F., Čermák P., Štichauer P., Nádvorníková O., Adamovičová A., Skoumalová H., Vondřička P., Gladkova H., Nábělková M., Jirásek K., Blažek D.: Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 292 s. • p. ISBN 978-80-7422-058-6.
 • Nádvorníková O.: Corpus électroniques unilingues ou parallèles : possibilités et défis. In Štichauer J.: La forme et le sens. Praha, FF UK, 2010, s. • p. 229-238. ISBN 978-80-7308-336-6.
 • Čermák F., Cinková S., Nádvorníková O., Malá M., Klégr A., Šaldová P., Novotná R., Chlumská L., Kováříková D., Cvrček V., Rosen A., Vachková M., Fárová L.: InterCorp: Exploring a Multilingual Corpus. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 253 s. • p. ISBN 978-80-7422-042-5.
 • Nádvorníková O., Šotolová J., Polická A., Vurm P.: Využití InterCorpu ve vysokoškolských kurzech francouzské filologie. In Čermák F., Klégr A., Corness P.: Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. • p. 232-240. ISBN 978-80-7422-058-6.
 • Nádvorníková O.: The French gérondif and its Czech Equivalents. In Čermák F., Klégr A., Corness P.: InterCorp: exploring a multilingual corpus. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. • p. 83-95. ISBN 978-80-7422-042-5.

Sylva Nováková

Publikace

 • Bořek - Dohalská M., Vlčková J., Nováková S., Suková Vychopňová K., Mádlová M., Duběda T., Galazzi E., Martin P., Dommergues J., Ryst E., Pépiot E.: Didactique de la phonétique et phonétique en didactique du FLE. Praha, Univerzita Karlova v Praze, 2015. 136 s. • p. ISBN 978-80-246-3211-7.

Zora Obstová

Publikace

 • Čermák F., Čermák J., Obstová Z., Vachková M.: Language Periphery. Monocollocable Words in English, Italian, German and Czech. Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 2016. 108 s. • p. ISBN 978-90-272-1071-5.
 • Obstová Z.: Philippe Claudel, Vyšetřování. Praha, Paseka, 2016. 188 s. • p. ISBN 978-80-7432-768-1.
 • Obstová Z.: Fenomeno della collocabilita ristretta nell'italiano di oggi. Linguistica Pragensia, 2016, č. • no. 26, s. • p. 33-46. ISSN 0862-8432.
 • Obstová Z.: Umberto Eco: Otevřené dílo. Praha, Argo, 2015. 291 s. • p. ISBN 978-80-257-1158-3.
 • Obstová Z.: Carlo Ginzburg: Mocenské vztahy. Historie, rétorika, důkaz. Praha, Karolinum, 2013. 150 s. • p. ISBN 978-80-246-2079-4.

Jiří Pelán

Publikace

 • Voldřichová - Beránková E., Grauová Š., Svatoň V., Sánchez Fernández J., Kalivodová E., Jamek V., Flemrová A., Housková A., Marigó G., Humpál M., Melmoux-Montaubin M., Ébert-Zeminová C., Sirovátka Š., Blinková Pelánová E., Pelán J. , et al.: Dusk and Dawn. Literature between Two Centuries. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017. 509 s. • p. ISBN 978-80-7308-704-3.
 • Pelán J., Kadlec V.: Bohumil Hrabal, Rukověť pábitelského učně. Texty z časů normalizace. In Pelán J.: Bohumil Hrabal, Rujkověť pábitelského učně. Praha, Mladá fronta, 2016, s. • p. 1-529. ISBN 978-80-204-3507-1.
 • Pelán J., Kadlec V.: Bohumil Hrabal, Život bez rukávů. Autobiografická trilogie. Praha, Mladá fronta, 2016. 370 s. • p. ISBN 978-80-204-3508-8.
 • Pelán J.: Leonardo Sciascia, Zmizení Ettora Majorany. Praha, Triáda, 2016. 114 s. • p. ISBN 978-80-7474-177-7.
 • Pelán J.: Actor unius libri? Souvislosti, 2016, č. • no. 27, s. • p. 168-169. ISSN 0862-6928.
 • Pelán J.: Na okraj Dnů plných usínání. In Jakub Řehák, Dny plné usínání. Praha, Fra, 2016, s. • p. 67-71. ISBN 978-80-7521-040-1.
 • Pelán J., Kadlec V.: Ediční komentáře. In Pelán J.: Bohumil Hrabal, Spisy 4. Praha, Mladá fronta, 2016, s. • p. 483-529. ISBN 978-80-204-3507-1.
 • Pelán J., Kadlec V.: Ediční komentáře. In Pelán J.: Bohumil Hrabal, Spisy 5. Praha, Mladá fronta, 2016, s. • p. 363-412. ISBN 978-80-204-3508-8.
 • Housková A., Svatoň V., Voldřichová - Beránková E., Binarová M., Melmoux Montaubin M., Flemrová A., Pelán J., Sánchez Fernández J., Sirovátka Š., Tvrdík M., Humpál M., Kalivodová E., Grauová Š., Poláková D.: Pokusy o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016. 766 s. • p. ISBN 978-80-7308-674-9.
 • Pelán J.: Giuseppe Ungaretti, Ostrov (Esej o básni). Souvislosti, 2016, č. • no. 27, s. • p. 4-10. ISSN 0862-6928.
 • Pelán J.: Hrobaříkům české romanistiky navzdory. In Studie a stati o francouzské literatuře. Praha, Pulchra, 2015, s. • p. 7-37. ISBN 978-80-87377-91-8.
 • Pelán J.: Překladatel Bohuslav Reynek a vydavatel Vlastimil Vokolek. In Bohuslav Reynek. Překlady vydané Vlastimilem Vokolkem. Praha, Malvern, 2015, s. • p. 367-400. ISBN 978-80-7530-025-6.
 • Pelán J.: Bohumil Hrabal: pokus o portrét. Praha, Torst, 2015. 118 s. • p. ISBN 978-80-7215-496-8.
 • Pelán J.: Bohumil Hrabal v sedmdesátých letech. In Jsme jako olivy. Novely. Praha, Mladá fronta, 2015, s. • p. 7-21. ISBN 978-80-204-3336-7.
 • Pelán J.: Čtyři barokní básníci. In Hvězda v noci, duha ve dne. Zblov, Opus, 2015, s. • p. 7-15. ISBN 978-80-87048-44-3.
 • Pelán J.: Alle soglie del modernismo. Emilio Praga e Arrigo Boito. Acta Universitatis Carolinae - Philologica - Romanistica Pragensia, 2015, č. • no. Neuveden, s. • p. 81-104. ISSN 0567-8269.
 • Pelán J.: Brevitas a amplificatio v próze Bohumila Hrabala. Slovo a smysl (Word and Sense), 2014, č. • no. 11, s. • p. 193-200. ISSN 1214-7915.
 • Pelán J.: Václav Černý et le structuralisme. La Linguistique, 2014, č. • no. 50, s. • p. 119-155. ISSN 0075-966X.
 • Pelán J.: Za Jiřím Pistoriem. Česká literatura, 2014, č. • no. 62, s. • p. 671-677. ISSN 0009-0468.
 • Pelán J.: Brevitas e amplificatio nella prosa di Hrabal. In Curcio M.: Le forme della brevita. Milano, Franco Agnelli, 2014, s. • p. 81-91. ISBN 978-88-917-0500-6.
 • Pelán J.: Francouzský a italský román v poválečném období. In Literární modernismus ve světě. Olomouc, Univerzita Palackého, Olomouc, 2014, s. • p. 194-217. ISBN 978-80-244-4361-4.
 • Pelán J.: Máchova historická próza. Ricerche slavistiche, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 227-248. ISSN 0391-4127.
 • Dostálová R., Hladký V., Pelán J.: Konstantinos Kavafis, Básně. Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2013. 387 s. • p. ISBN 978-80-7465-047-5.
 • Pelán J.: Jaufres Rudel: Vzdálená láska. Zblov, Opus, 2013. 92 s. • p. ISBN 978-80-87048-36-8.
 • Pelán J.: In margine a Un poeta non rida di Achille Curcio. Letteratura e dialetti, 2012, č. • no. 5, s. • p. 145-152. ISSN 0000-0000.
 • Pelán J.: Tisaču godina hrvatske poezije. Bosna franciscana, 2011, č. • no. 19, s. • p. 267-272. ISSN 1330-7487.
 • Pelán J.: Il cimitero di Praga. Praha, Argo, 2011, s. • p. 437-466. ISBN 978-80-257-0487-5.
 • Pelán J., Dovalil V.: Laudatio für Jiří Stromšík. Acta Universitatis Carolinae - Filologica, 2011, č. • no. 2008, s. • p. 7-12. ISSN 978-80-246-1799-2.
 • Pelán J.: Zuření a humor Iva Vodseďálka. Revolver Revue, 2011, č. • no. 26, s. • p. 7-12. ISSN 1210-2881.
 • Pelán J.: Montale v zrcadle svých esejů. In Eugenio Montale: Eseje. Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2011, s. • p. 229-249. ISBN 978-80-87378-89-2.
 • Pelán J.: Znělkové věnce Jiřího Hejdy. In Matoušek L.: Jiří Hejda, Sonety. Praha, Euroslavica, 2010, s. • p. 199-205. ISBN 978-80-85494-91-4.
 • Pelán J.: Petrarca homo politicus. Svět literatury (Problems of literature), 2010, č. • no. 2010, s. • p. 211-213. ISSN 0862-8440.
 • Pelán J.: Josef Palivec, Listář I. Praha, Torst, 2010. 546 s. • p. ISBN 978-80-7215-402-9.
 • Pelán J.: Echi e riflessi della primavera di Praga negli scritti di Angelo Maria Ripellino. esamizdat, 2010, č. • no. 7, s. • p. 35-39. ISSN 1723-4042.
 • Pelán J., Stromšík J.: Stylistické studie z románských literatur. Praha, Triáda, 2010. 605 s. • p. ISBN 978-80-87256-22-0.
 • Pelán J.: Překlad adaptační a překlad konformní. In Translatologica Ostraviensia V. Ostrava, OUFF, 2010, s. • p. 20-29. ISBN 978-80-7368-791-5.
 • Pelán J.: Italienische Bücher aus den Sammlungen der Fürsten Eggenberg. In Bepler J.: Sammeln, Lsen, Übersetzen als höfische Praxis der frühen Neuzeit. Wiesbaden, Harrasowitz Verlag, 2010, s. • p. 145-155. ISBN 978-3-447-06399-9.

Aleš Pohorský

Publikace

 • Pohorský A.: Napoléon mémorialiste, entre gloire et insignifiance ou "le plus grand homme dévoré d'inquiétude". Svět literatury, 2015, č. • no. Neuveden, s. • p. 53-63. ISSN 0862-8440.
 • Pohorský A.: Trojí Setkání. Písně beze slov, 2015, č. • no. Neuveden, s. • p. 64-85. ISSN 0000-0000.
 • Pohorský A.: Sezóna v Pekle, Iluminace, Dopisy vidoucího. Praha, Garamond, 2014. 187 s. • p. ISBN 978-80-7407-229-1.
 • Pohorský A.: Paměti ze záhrobí / François-René de Chateaubriand. Praha, Academia, 2011. 666 s. • p. ISBN 978-80-200-1992-9.

Dora Poláková

Publikace

 • Voldřichová - Beránková E., Grauová Š., Svatoň V., Sánchez Fernández J., Kalivodová E., Jamek V., Flemrová A., Housková A., Marigó G., Humpál M., Melmoux-Montaubin M., Ébert-Zeminová C., Sirovátka Š., Blinková Pelánová E., Poláková D. , et al.: Dusk and Dawn. Literature between Two Centuries. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017. 509 s. • p. ISBN 978-80-7308-704-3.
 • Poláková D.: La herencia cervantina en La saga/fuga de J. B. de Torrente Ballester. Revista Letral [online], 2016, č. • no. 2016, s. • p. 56-68. ISSN 1989-3302.
 • Housková A., Svatoň V., Voldřichová - Beránková E., Binarová M., Melmoux Montaubin M., Flemrová A., Pelán J., Sánchez Fernández J., Sirovátka Š., Tvrdík M., Humpál M., Kalivodová E., Grauová Š., Poláková D.: Pokusy o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016. 766 s. • p. ISBN 978-80-7308-674-9.
 • Poláková D.: El guatemalteco parisiense Enrique Gómez Carrillo. Svět literatury, 2016, č. • no. 2016, s. • p. 130-139. ISSN 0862-8440.
 • Poláková D.: El ave que canta y gime: Principales temas en los cuentos de Rubén Darío. Acta Universitatis Carolinae - Philologica - Romanistica Pragensia, 2015, č. • no. neuveden, s. • p. 151-165. ISSN 0567-8269.
 • Poláková D.: Modernistická kronika jako poznání jiného. Svět literatury, 2015, č. • no. 25, s. • p. 16-20. ISSN 0862-8440.
 • Poláková D.: Cesta jako topos modernistické prózy. Svět literatury, 2014, č. • no. XXIV, s. • p. 44-46. ISSN 0862-8440.
 • Poláková D.: Las fuerzas fantásticas argentinas. El cuento fantástico modernista. In Opatrný J.: Las relaciones checo-argentinas. Praha, Univerzita Karlova, Karolinum, 2014, s. • p. 201-208. ISBN 978-80-246-2569-0.
 • Poláková D.: Klec modrého ptáka: Povídky Rubéna Daría. Svět literatury, 2013, č. • no. 23, s. • p. 101-111. ISSN 0862-8440.
 • Poláková D.: El gran género pequeňo. Reflexiones sobre el cuento hispanoamericano. In Alchazidu A., Stehlík P.: Setkání hispanistů / Encuentro de hispanistas Brno 2012. Brno, Masarykova univerzita Brno, 2013, s. • p. 89-96. ISBN 978-80-210-6657-1.
 • Poláková D.: José Bastida, el héroe cervantino de Gonzalo Torrente Ballester. In . Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2013 ISBN 978-80-7494-021-7.
 • Housková A., Svatoň V., Voldřichová - Beránková E., Sánchez Fernández J., Binarová M., Flemrová A., Blinková Pelánová E., Humpál M., Nykl H., Lomová O., Křížová M., Poláková D., Obstová Z., Staněk J.: Konec a počátek : Literatura na přelomu dvou staletí. Praga, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. 212 s. • p. ISBN 978-80-7308-437-0.
 • Poláková D.: Blízké i daleké obzory. Pár slov k hispanoamerickému modernismu. In Housková A.: Konec a počátek. Literatura na přelomu dvou staletí. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012, s. • p. 180-188. ISBN 978-80-7308-437-0.
 • Poláková D.: V pasti jménem Paříž: Fin de siècle v životě a díle Enriqua Gómeze Carrilla. Svět literatury (Problems of literature), 2011, č. • no. 21, s. • p. 132-143. ISSN 0862-8440.

Juan Sánchez

Publikace

 • Voldřichová - Beránková E., Grauová Š., Svatoň V., Sánchez Fernández J., Kalivodová E., Jamek V., Flemrová A., Housková A., Marigó G., Humpál M., Melmoux-Montaubin M., Ébert-Zeminová C., Sirovátka Š., Blinková Pelánová E.: Dusk and Dawn. Literature between Two Centuries. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017. 509 s. • p. ISBN 978-80-7308-704-3.
 • Housková A., Svatoň V., Voldřichová - Beránková E., Binarová M., Melmoux Montaubin M., Flemrová A., Pelán J., Sánchez Fernández J., Sirovátka Š., Tvrdík M., Humpál M., Kalivodová E., Grauová Š., Poláková D.: Pokusy o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016. 766 s. • p. ISBN 978-80-7308-674-9.
 • Sánchez Fernández J.: ?Amor libre en el Amadís? In Funes L.: 2016. Buenos Aires, MIňo y Dávila, 2016, s. • p. 183-192. ISBN 978-84-16467-19-8.
 • Fischerová S., Janák J., Landgráfová R., Adámková I., Šípová P., Ondráš F., Ranković S., Králová K., Starý J., Bažil M., Jaluška M., Doležalová L., Sánchez Fernández J.: Starodávné bejlí : Obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016. 420 s. • p. ISBN 978-80-7308-696-1.
 • Sánchez Fernández J.: Don Quijote: jiná modernita. Svět literatury, 2015, č. • no. 25, s. • p. 116-124. ISSN 0862-8440.
 • Sánchez Fernández J.: Baroja: anarquía y piedad. Acta Universitatis Carolinae - Philologica - Romanistica Pragensia, 2015, č. • no. Neuveden, s. • p. 135-149. ISSN 0567-8269.
 • Sánchez Fernández J.: Kritika technického pokroku ve španělském myšlení. Svět literatury, 2014, č. • no. 24, s. • p. 5-9. ISSN 0862-8440.
 • Sánchez Fernández J.: El tiempo en la poética de Antonio Machado. Dicenda, 2013, č. • no. 31, s. • p. 189-212. ISSN 0212-2952.
 • Sánchez Fernández J., Marešová J., Mizzau C., Kutová J., Holub J., Prokop J.: La cuestión autobiográfica en el Siglo de Oro. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013. 219 s. • p. ISBN 978-80-7308-448-6.
 • Sánchez Fernández J.: Piglia y Kafka (Respiracion artificial). In Reverte Bernal C.: Diálogos culturales en la literatura iberoamericana. Madrid, Verbum, 2013, s. • p. 1007-1018. ISBN 978-84-7962-964-9.
 • Sánchez Fernández J.: Amadis Waleský jako populární četba. Slovo a smysl, 2013, č. • no. 10, s. • p. 143-153. ISSN 1214-7915.
 • Sánchez Fernández J.: Bolaño y Tlatelolco. Études romanes de Brno, 2013, č. • no. 33, s. • p. 133-143. ISSN 1803-7399.
 • Sánchez Fernández J.: Máscara heroica y antiheroica de Manuel Vilas. In Demlová J., Míča S.: Héroe y antihéroe en las literaturas hispánicas. Liberec, Technická Univerzita v Liberci, 2013, s. • p. 207-219. ISBN 978-80-7494-021-7.
 • Sánchez Fernández J.: Duque de Estrada en Bohemia. In Bégue A.: Pictavia aurea. Actas del IX Congreso de la Asociación Internacional "Siglo de Oro". Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2013, s. • p. 657-664. ISBN 978-2-8107-0282-4.
 • Housková A., Svatoň V., Voldřichová - Beránková E., Sánchez Fernández J., Binarová M., Flemrová A., Blinková Pelánová E., Humpál M., Nykl H., Lomová O., Křížová M., Poláková D., Obstová Z., Staněk J.: Konec a počátek : Literatura na přelomu dvou staletí. Praga, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. 212 s. • p. ISBN 978-80-7308-437-0.
 • Sánchez Fernández J.: La tesitura de La Celestina. Praha, Karolinum, 2012. 221 s. • p. ISBN 978-80-246-1918-7.
 • Sánchez Fernández J.: Krize rozumu v Unamunově kontextu. In Housková A.: Konec a počátek. Literatura na přelomu dvou staletí. Praha, Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta., 2012, s. • p. 67-91. ISBN 978-80-7308-437-0.
 • Sánchez Fernández J.: Intertextualidad y culturalismo en su marco hermenéutico: Octavio Paz y Pere Gimferrer. In Tedeschi S.: Rumbos del hispanismo en el umbral del Cincuentenario de la AIH. Řím, Bagatto Libri, 2012, s. • p. 313-319. ISBN 978-88-7806-200-9.
 • Sánchez Fernández J.: Utopía e ironía en el contexto de Tomás Moro. Revista de Filosofía, 2011, č. • no. 2011, s. • p. 1-23. ISSN 0034-8244.
 • Sánchez Fernández J.: Los reyes católicos como restablecedores del orden según la historiografía y la literatura. Ibero-Americana Pragensia, 2011, č. • no. 2009, s. • p. 83-96. ISSN 0536-2520.
 • Sánchez Fernández J.: Calisto, el desconocido de sí mismo. In Philologica XXI,Supplementum I, Autre, Autrui, Altérité, El otro, lo otro, la alteridad; Altro, l´altro, l´alteritá. Bratislava, Univerzita Komenského Bratislava, 2011, s. • p. 246-255. ISBN 978-80-223-3016-9.
 • Sánchez Fernández J.: Sobre Bartleby y compañía, de Enrique Vila-Matas y la novela de su generación. Ibero-Americana Pragensia, 2011, č. • no. 2008, s. • p. 167-171. ISSN 0536-2520.
 • Sánchez Fernández J., Doležalová B., Urfus O., Tučková L., Žačková M.: Utopía e ironía en la temprana modernidad europea. In Vázquez D., Buzek I.: Setkání hispanistů-Encuentro de Hispanistas. Brno, Mazarykova Univerzita, 2010, s. • p. 73-86. ISBN 978-80-210-5147-8.
 • Sánchez Fernández J.: El estrépito de armas y la muerte de Calisto. In Vázquez D.: Setkání hispanistů. Brno, Masaryková univerzita v Brně, 2010, s. • p. 59-72. ISBN 978-80-210-5147-8.

Pavel Štichauer

Publikace

 • Štichauer P., Čermák P.: Causative constructions of the hacer / fare verb type in Spanish and Italian and their Czech counterparts: a parallel corpus-based study. Linguistica Pragensia, 2016, č. • no. 26, s. • p. 7-20. ISSN 0862-8432.
 • Štichauer P.: Paradigmi misti in alcuni dialetti italo-romanzi: un approccio morfologico. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2016, č. • no. Neuveden, s. • p. 9-20. ISSN 0567-8269.
 • Štichauer P.: Verb-noun compounds in Italian from the 16th century onwards: an increasing exploitation of an available word-formation pattern. Morphology, 2016, č. • no. 26, s. • p. 109-131. ISSN 1871-5621.
 • Štichauer P.: MARTIN HASPELMATH, ANDREA D. SIMS: O ČEM JE MORFOLOGIE Z anglického originálu Understanding Morphology (2. vydání, 2010) přeložili Aleš Klégr a Kateřina Vašků. Praha: Karolinum, 2015, 376 stran. ISBN 978-80-246-2504-1. Časopis pro moderní filologii, 2016, č. • no. 98, s. • p. 275-281. ISSN 0862-8459.
 • Štichauer P.: La formazione delle parole in diacronia. Studi di morfologia derivazionale dell'italiano tra il Cinquecento e l'Ottocento. Praha, Karolinum, 2015. 195 s. • p. ISBN 978-80-246-2881-3.
 • Štichauer P.: The meaning of Italian VN compounds in a diachronic perspective: the development of a word-formation rule and its semantic instruction. In Audring J., Koutsoukos N., Raffaelli I., Masini F.: MMM9 On-line Proceedings: Morphology and Semantics. Patras, University of Patras, 2015, s. • p. 138-142. ISBN 0-000-00000-0.
 • Štichauer P.: From emergent availability to full profitability: The diachronic development of the Italian suffix -zione from the 16th to the 20th century. In Augendre S., Couasnon-Torlois G., Lebon D., Michard C., et al.: Proceedings of the Décembrettes 8 th International conference on morphology. Toulouse, Université de Toulouse, 2015, s. • p. 319-326. ISBN 0-000-00000-0.
 • Čermák P., Nádvorníková O., Štichauer P., Jindrová J., Hricsina J., Krinková Z., Laufková P., Kratochvílová D., Černikovská Š., Bratánková L., Jančík J., Petrík D., Třísková E.: Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů. Praha, Karolinum, 2015. 318 s. • p. ISBN 978-80-246-2872-1.
 • Chovanová I., Štichauer P.: Possessive compounds in Slavic and the Principle of Integrated Meronymy. In Rainer F., Gardani F., Luschützky H., Dressler W.: Morphology and meaning: selected papers from the 15th International Morphology Meeting, Vienna, February 2012. Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 2014, s. • p. 141-152. ISBN 978-90-272-7093-1.
 • Štichauer P.: Jazyková nominace: pár poznámek ke komplementaritě derivace a kompozice ve vývoji italštiny. In Petkevič V., Adamovičová A., Cvrček V.: Radost z jazyků. Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka. Praha, Nakladatelství Lidové Noviny, 2014, s. • p. 50-58. ISBN 978-80-7422-361-7.
 • Štichauer P.: Je možná nová klasifikace českých kompozit? Časopis pro moderní filologii, 2013, č. • no. 95, s. • p. 113-128. ISSN 0008-7386.
 • Štichauer P.: La formazione di parole in un corpus diacronico: Appunti sulla produttivita dei suffissi -mento e -zione nel Cinquecento. Acta Universitatis Carolinae - Philologica - Romanistica Pragensia, 2013, č. • no. 19, s. • p. 109-121. ISSN 0567-8269.
 • Štichauer P.: Analogie v morfologickém vývoji románských jazyků: "essai de méthode". Časopis pro moderní filologii, 2012, č. • no. 94, s. • p. 77-86. ISSN 0862-8459.
 • Štichauer P.: Kant a ptakopysk. Praha, Argo, 2011. 496 s. • p. ISBN 978-80-257-0377-9.
 • Bratánková L., Štichauer P.: Italský iterativní prefix ri- a jeho české protějšky. In Čermák F.: Korpusová lingvistika 2011. 1 InterCorp. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. • p. 136-143. ISBN 978-80-7422-114-9.
 • Štichauer P.: Cenni sulla produttivita dei suffissi -mento e -zione nell ''italiano antico dal Duecento al Quattrocento. Bollettino dell'atlante lessicale degli antichi volgari italiano, 2011, č. • no. 2010, s. • p. 51-80. ISSN 1971-9043.
 • Štichauer P., Čermák P.: Španělská a italská adjektiva se sufixem -ble/-bile a jejich české ekvivalenty. In Čermák F.: Korpusová lingvistika Praha 2011. 1 Intercorp. Praha, Lidové noviny, 2011, s. • p. 124-135. ISBN 978-80-7422-114-9.
 • Čermák F., Čermák P., Štichauer P., Nádvorníková O., Adamovičová A., Skoumalová H., Vondřička P., Gladkova H., Nábělková M., Jirásek K., Blažek D.: Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 292 s. • p. ISBN 978-80-7422-058-6.
 • Čermák P., Štichauer P.: Španělské a italské faktitivní konstrukce hacer / fare + sloveso a jejich české ekvivalenty. In Čermák F., Kocek J.: Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. • p. 70-90. ISBN 978-80-7422-058-6.

Záviš Šuman

Publikace

 • Šuman Z.: La Mesnardière contre Castelvetro : polémique sur les moeurs du personnage tragique. In Barbafieri C., Vialleton J.: Vices de style et défauts esthétiques (XVIe-XVIIIe siècle). Paris, Classiques Garnier, 2017, s. • p. 255-267. ISBN 978-2-406-06492-3.
 • Voldřichová - Beránková E., Grauová Š., Svatoň V., Sánchez Fernández J., Kalivodová E., Jamek V., Flemrová A., Housková A., Marigó G., Humpál M., Melmoux-Montaubin M., Ébert-Zeminová C., Sirovátka Š., Blinková Pelánová E., Šuman Z. , et al.: Dusk and Dawn. Literature between Two Centuries. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017. 509 s. • p. ISBN 978-80-7308-704-3.
 • Šuman Z.: Laboratoire tardif du symbolisme: doctrine vitaliste de Tancrède de Visan. In Voldřichová - Beránková E., Grauová Š.: Dusk and Down. Literature between two Centuries. Praha, Vydavatelství FFUK, 2017, s. • p. 421-457. ISBN 978-80-7308-704-3.
 • Šuman Z.: Belgická literatura. In Housková A., Svatoň V.: Pokusy o renesanci západu. Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016, s. • p. 589-592. ISBN 978-80-7308-674-9.
 • Šuman Z.: Claudel a střední Evropa. Slovo a smysl (Word and Sense), 2016, č. • no. 13, s. • p. 104-120. ISSN 1214-7915.
 • Housková A., Svatoň V., Voldřichová - Beránková E., Binarová M., Melmoux Montaubin M., Flemrová A., Pelán J., Sánchez Fernández J., Sirovátka Š., Tvrdík M., Humpál M., Kalivodová E., Grauová Š., Poláková D., Šuman Z. , et al.: Pokusy o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016. 766 s. • p. ISBN 978-80-7308-674-9.
 • Šuman Z.: Křehká Erminie ve zbroji: ohlédnutí za Madame de Staël. Cizí jazyky, 2016, č. • no. 59, s. • p. 32-38. ISSN 1210-0811.
 • Šuman Z.: Interprétation du khrèstos aristotélicien: La Mesnardière, Chapelain, Heinsius versus la dramaturgie cornélienne dans Médée. In Zoberman P.: Interpretation in/of the Seventeenth Century. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2015, s. • p. 169-179. ISBN 978-1-4438-7180-8.
 • Šuman Z., Putna M., Vaníček J.: Jakub Deml: Moji přátelé a smrt. Praha, Academia, 2015. 572 s. • p. ISBN 978-80-200-2402-2.
 • Šuman Z.: Symbolismus v podání Tancrèda de Visan. Svět literatury, 2015, č. • no. 25, s. • p. 27-31. ISSN 0862-8440.
 • Šuman Z.: Za obzory klasické Quellenforschung: komparatistický příspěvek ke studiu vrcholných děl Gérarda de Nerval. Svět literatury, 2015, č. • no. 25, s. • p. 219-225. ISSN 0862-8440.
 • Šuman Z.: Instabilité dans l'imaginaire de Jean Lorrain : Échos et reflets dans Monsieur de Phocas. Acta Universitatis Carolinae - Philologica - Romanistica Pragensia, 2015, č. • no. neuveden, s. • p. 41-47. ISSN 0567-8269.
 • Šuman Z.: Pnutí mezi symbolismem a modernou: Kalíšek na kostky Maxe Jacoba. Svět literatury, 2014, č. • no. 24, s. • p. 28-33. ISSN 0862-8440.
 • Putna M., Šuman Z., Vaníček J.: Jakub Deml: Mystické překlady. Praha, Academia, 2014. 818 s. • p. ISBN 978-80-200-2446-6.
 • Putna M., Šuman Z.: Jakub Deml : Prvotiny. Praha, Academia, 2013. 910 s. • p. ISBN 978-80-200-2216-5.
 • Šuman Z.: Vraisemblance dans "Héraclius" de Pierre Corneille : théorisation de la crédibilité. In Medium et scopus : Jazyky literatury v edukaci a komunikaci. Praha, Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2013, s. • p. 71-78. ISBN 978-80-246-2503-4.
 • Šuman Z.: Energie v raném básnickém díle Saint-Johna Perse. Svět literatury, 2012, č. • no. 22, s. • p. 148-173. ISSN 0862-8440.
 • Šuman Z.: Chaos veselí, veselý chaos. Poznámky k Figarově svatbě. In Bláznivý den, aneb Figarova svatba. Praha, Národní divadlo, 2012, s. • p. 24-34. ISBN 978-80-7258-395-9.
 • Šuman Z.: La représentation de l''espace dramaturgique dans la tragédie classique. Les vues théoriques confrontées a la dramaturgie racinienne dans Esther. Études romanes de Brno, 2011, č. • no. 32, s. • p. 107-119. ISSN 0231-7532.
 • Šuman Z.: Dramatický ethos - konceptualizace mores v dramatickém básnictví. Svět literatury (Problems of literature), 2010, č. • no. 20, s. • p. 28-56. ISSN 0862-8440.
 • Šuman Z.: Galantní kultura ve Francii 17. a 18. století. Svět literatury, 2010, č. • no. 19, s. • p. 205-209. ISSN 0862-8440.
 • Šuman Z.: Démon teorie. Souvislosti, 2010, č. • no. 21, s. • p. 297-300. ISSN 0862-6928.
 • Šuman Z.: Dramatický ethos: konceptualizace mores v dramatickém básnictví. Chapelain, La Mesnardière, Corneille. Svět literatury (Problems of literature), 2010, č. • no. XX, s. • p. 28-56. ISSN 0862-8440.

Karolína Válová

Publikace

 • Válová K.: Residência da dinastia - um tema na literatura portuguesa. In Sousa Coelho Ramos J., Grauová Š., Jindrová J.: Língua Portuguesa na Europa Central: estudos e perspetivas. Praha, Charles University in Prague, Karolinum Press, 2016, s. • p. 119-126. ISBN 978-80-246-3147-9.
 • Válová K.: As casas das Casas: Nos romances Os Maias e A Cidade e As Serras de Eça de Queirós. Acta Universitatis Carolinae - Philologica - Romanistica Pragensia, 2015, č. • no. neuveden, s. • p. 215-223. ISSN 0567-8269.
 • Válová K., Čaplyginová O.: Topos domu a jeho metamorfózy. Člověk, časopis pro humanitní a společenské vědy, 2014, č. • no. neuveden. ISSN 1801-8785.
 • Válová K.: Alberto Caeiro - "básník s pastýřskou holí". Svět literatury, 2012, č. • no. 22, s. • p. 174-186. ISSN 0862-8440.
 • Válová K.: Filosofie kultury Eduarda Lourença. Svět literatury (Problems of literature), 2010, č. • no. 20, s. • p. 146-156. ISSN 0862-8440.

Eva Voldřichová-Beránková

Publikace

 • Voldřichová - Beránková E., Grauová Š., Svatoň V., Sánchez Fernández J., Kalivodová E., Jamek V., Flemrová A., Housková A., Marigó G., Humpál M., Melmoux-Montaubin M., Ébert-Zeminová C., Sirovátka Š., Blinková Pelánová E.: Dusk and Dawn. Literature between Two Centuries. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017. 509 s. • p. ISBN 978-80-7308-704-3.
 • Voldřichová - Beránková E.: Od naturalismu k symbolismu: Literární kritika podle Émila Zoly. In Housková A., Svatoň V.: Pokusy o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska přelomu 19. a 20. století. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016, s. • p. 19-32. ISBN 978-80-7308-674-9.
 • Voldřichová - Beránková E.: Před Sainte-Beuvem a po něm: Epistemologický zlom v Proustově životě i v dějinách francouzské literární kritiky? In Housková A., Svatoň V.: Pokusy o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska přelomu 19. a 20. století. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016, s. • p. 397-416. ISBN 978-80-7308-674-9.
 • Voldřichová - Beránková E.: Principe de la (dé)mesure: Prague, Amsterdam et Moscou fantasmées par un Méditerranéen. In Gomes F., Jubilado O., Reiffóios M., Castro C.: (Re)lire Albert Camus. Études interdisciplinaires. Paříž, Éditions Le Manuscrit, 2016, s. • p. 167-181. ISBN 978-2-304-04572-7.
 • Voldřichová - Beránková E.: Panorama - kanadská literatura. In Housková A., Svatoň V.: Pokusy o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska přelomu 19. a 20. století. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016, s. • p. 614-616. ISBN 978-80-7308-674-9.
 • Voldřichová - Beránková E.: Communautés juives de Montréal : les batailles des anglophones, yiddishophones et francophones pour le droit a l'éducation. Revue d’Études françaises, 2016, č. • no. neuveden, s. • p. 227-232. ISSN 1416-6399.
 • Voldřichová - Beránková E.: Les rêves de la fée verte. L'absinthe dans les romans de la deuxième moitié du XIXe siècle. Ostium, 2016, č. • no. neuveden, s. • p. 115-125. ISSN 1336-6556.
 • Housková A., Svatoň V., Voldřichová - Beránková E., Binarová M., Melmoux Montaubin M., Flemrová A., Pelán J., Sánchez Fernández J., Sirovátka Š., Tvrdík M., Humpál M., Kalivodová E., Grauová Š., Poláková D.: Pokusy o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016. 766 s. • p. ISBN 978-80-7308-674-9.
 • Voldřichová - Beránková E.: Panorama - francouzská literatura. In Housková A., Svatoň V.: Pokusy o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska přelomu 19. a 20. století. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016, s. • p. 587-589. ISBN 978-80-7308-674-9.
 • Voldřichová - Beránková E.: Velmi snesitelná lehkost bytí. Česká literatura, 2015, č. • no. 63, s. • p. 98-102. ISSN 0009-0468.
 • Voldřichová - Beránková E.: Face blanche, bouche muette, corps tourmenté: Pierrot l'invisible dans les représentations décadentes. Ostium, 2015, č. • no. 11, s. • p. 190-200. ISSN 1336-6556.
 • Voldřichová - Beránková E.: Androgynes et gynandres : la relecture péladanienne du Banquet de Platon. Svět literatury, 2015, č. • no. 25, s. • p. 108-116. ISSN 0862-8440.
 • Voldřichová - Beránková E.: Spécificités de la mythologie décadente: le cas de Salomé. Acta Universitatis Carolinae - Philologica - Romanistica Pragensia, 2015, č. • no. Neuveden, s. • p. 9-26. ISSN 0567-8269.
 • Voldřichová - Beránková E.: Vesmír je trezor, ke kterému lidstvo hledá kód. Roland Barthes (1915-1980). Cizí jazyky, 2015, č. • no. 59, s. • p. 28-31. ISSN 1210-0811.
 • Voldřichová - Beránková E.: Nic není černobílé, tím méně v dobách šerosvitu. iliteratura.cz, 2014, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Voldřichová - Beránková E.: Chvála skromnosti: Stoleté jubileum Alberta Camuse (1913-1960) v zahraničí a v Česku. Cizí jazyky, 2014, č. • no. 57, s. • p. 16-18. ISSN 1210-0811.
 • Voldřichová - Beránková E.: Poezie jako promluva par excellence. Česká literatura, 2014, č. • no. 62, s. • p. 119-122. ISSN 0009-0468.
 • Voldřichová - Beránková E.: "Vše je dobré, když je to přehnané." Donatien Alphonse François de Sade (1740-1814). Cizí jazyky, 2014, č. • no. 58, s. • p. 27-30. ISSN 1210-0811.
 • Voldřichová - Beránková E.: Retour(s) de l’auteur et « postures littéraires » à l’aube du troisième millénaire. Romanica Olomucensia, 2013, č. • no. 24, s. • p. 179-184. ISSN 1803-4136.
 • Voldřichová - Beránková E.: Lucie Ceccaldi versus Michel Houellebecq: guerre familiale des « postures littéraires ». In Malinovská Z.: Histoires francophones de familles. Le familier, l'inquiétant et le loufoque. Prešov, Filozofická fakulta Prešovské univerzity v Prešově, 2013, s. • p. 190-202. ISBN 978-80-555-0912-9.
 • Voldřichová - Beránková E.: Les « familles » décadentes : étranges profils (social, politique, littéraire et linguistique) des écrivains fin de siècle. Filozofia, 2013, č. • no. 68, s. • p. 103-111. ISSN 0046-385X.
 • Voldřichová - Beránková E.: Od albatrosa ke žralokovi: Malý dekadentní bestiář. Svět literatury, 2013, č. • no. 23, s. • p. 66-74. ISSN 0862-8440.
 • Voldřichová - Beránková E.: Mélièsova Cesta na Měsíc: Literatura ve službách kinematografie… a naopak. In Voždová M.: Mnohotvárnost téhož aneb Podoby francouzského umění. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. • p. 121-144. ISBN 978-80-244-3525-1.
 • Housková A., Svatoň V., Voldřichová - Beránková E., Sánchez Fernández J., Binarová M., Flemrová A., Blinková Pelánová E., Humpál M., Nykl H., Lomová O., Křížová M., Poláková D., Obstová Z., Staněk J.: Konec a počátek : Literatura na přelomu dvou staletí. Praga, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. 212 s. • p. ISBN 978-80-7308-437-0.
 • Voldřichová - Beránková E.: Hledání ztraceného času jako dárek ke dvacetinám. Plav - měsíčník pro světovou literaturu, 2012, č. • no. 8, s. • p. 77-80. ISSN 1802-4734.
 • Voldřichová - Beránková E.: Un étranger métallique ou comment apprivoiser une machine ? Romanica Olomucensia, 2012, č. • no. 24, s. • p. 143-150. ISSN 1803-4136.
 • Voldřichová - Beránková E.: Rytíři zapadajícího slunce. Stručná geneze pojmu dekadence ve francouzské literatuře. In Housková A., Svatoň V.: Konec a počátek. Literatura na přelomu dvou staletí. Praha, Vydavatelství Filozofické fakulty UK, 2012, s. • p. 9-16. ISBN 978-80-7308-437-0.
 • Voldřichová - Beránková E.: Učiňme člověka ke svému obrazu. Pygmalion, Golem a automat jako tři verze mýtu o umělém stvoření (nejen) v Budoucí Evě Villierse de l'Isle-Adam. Praha, Karolinum, 2012. 317 s. • p. ISBN 978-80-246-2055-8.
 • Voldřichová - Beránková E.: Un effet de miroir. L’Europe centrale et orientale dans les Lignes de faille de Nancy Huston. In Fenclová M.: La francophonie en Europe centrale et pour l'Erope centrale. Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s. • p. 93-97. ISBN 978-80-7043-996-8.
 • Voldřichová - Beránková E.: Obraz stroje ve francouzské literatuře devatenáctého století. Svět literatury (Problems of literature), 2011, č. • no. 21, s. • p. 102-116. ISSN 0862-8440.
 • Voldřichová - Beránková E.: Kartografie současného quebeckého románu. Jazyk a kultúra, Internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, č. • no. 1, s. • p. 58-61. ISSN 1338-1148.
 • Voldřichová - Beránková E.: Současný francouzsky psaný román očima cizinky. Svět literatury (Problems of literature), 2011, č. • no. 21, s. • p. 206-208. ISSN 0862-8440.
 • Voldřichová - Beránková E.: Céline (1894-1961). "Myšlenek jsou plné encyklopedie, ale spisovatele dělá styl ! Cizí jazyky. Časopis pro teorii a praxi, 2011, č. • no. 54, s. • p. 128-130. ISSN 1210-0811.
 • Voldřichová - Beránková E.: Románské Thalie na Moravě. Svět literatury (Problems of literature), 2011, č. • no. 19, s. • p. 208-211. ISSN 0862-8440.
 • Voldřichová - Beránková E.: Danse fascinée autour d’une forme vide. In Štichauer J.: La forme et le sens. Praha, Univerzita Karlova, 2010, s. • p. 21-25. ISBN 978-80-7308-336-6.
 • Voldřichová - Beránková E.: Kartografie současné quebecké prózy. Jazyk a kultúra, Internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, č. • no. 1. ISSN 1338-1148.
 • Voldřichová - Beránková E.: Nebesa, můj manžel! Svět literatury (Problems of literature), 2010, č. • no. 2010, s. • p. 243-245. ISSN 0862-8440.
 • Voldřichová - Beránková E.: Prjamoj kontakt s pisateljami-frankofonami kak sposob realizatsii mul’tiperspektivnogo obuchenija frantsuzskomu jazyku i literature. In Dunaeva L.: Russkij jazyk, literatura, kul'tura: Aktual'nye problemy izuchenija i prepodavanija. Moskva, Lomonosovova univerzita, 2010, s. • p. 889-899. ISBN 978-5-317-03319-4.
 • Voldřichová - Beránková E.: Mul’tiperspektivnost’ v prepodavanii inostrannogo jazyka i literatury. In Klobukova L.: Jazyk, literatura, kul'tura: Aktual'nye problemy izuchenija i prepodavanija. Moskva, Lomonosovova univerzita, 2010, s. • p. 118-130. ISBN 978-5-317-03081-0.
 • Voldřichová - Beránková E.: Barokní Cimrman v říši vědy. www.iliteratura.cz, 2010, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Voldřichová - Beránková E.: Život jako chůze po hřebenech hor. Cizí jazyky, 2010, č. • no. 53, s. • p. 82-84. ISSN 1210-0811.
 • Voldřichová - Beránková E.: Jazyková zdrženlivost jako konzervativní ctnost. In Loužek M.: Albert Camus: Padesát let od úmrtí. Praha, Centrum pro ekonomiku a politiku, 2010, s. • p. 83-97. ISBN 978-80-86547-88-6.

Úvod > Věda a výzkum > Publikační činnost vyučujících