Uchazeč o nmgr. studium Hispanistika

Vítáme všechny zájemce o studium navazujícího magisterského oboru Hispanistika. Je určen pro absolventy bakalářských programů Hispanistika / Španělská filologie a příbuzných. Zde najdete vše podstatné o průběhu přijímacího řízení. Pokud Vás zajímá charakteristika oboru a profil absolventa, klikněte zde.

Dodatečný (zářijový) termín přijímacích zkoušek do nmgr. studia

Nestihli jste si včas podat přihlášku na červnový termín přijímacích zkoušek do nmgr. studia nebo se Vám přijímací zkouška nepovedla? Pro všechny zájemce o studium nmgr. oboru Hispanistika nabízíme ještě dodatečný termín v září, na který je nutné podat přihlášku do 19. srpna 2018. Podmínky pro přijetí jsou shodné s podmínkami standardního červnového termínu.
Obecné informace o dodatečném přijímacím řízení naleznete zde: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory-20182019/

Vše důležité o oboru a o tom, jak se připravit na přijímačky, naleznete v těchto prezentacích:

Prezentace oboru a obsahu přijímaček (nmgr. studium)

10 důvodů, proč neskončit s bakalářem (nmgr. studium)

Předměty v nmgr. studiu (nmgr. studium)

Pokud Vás zajímá, jaké možnosti uplatnění mají naši absolventi, můžete se podívat na stručné medailonky, které představují zaměstnání, jimž se dnes věnují naši bývalí studenti.

Obecné informace o přijímacím řízení na FF UK a formulář přihlášky naleznete zde.

Garant přijímacího řízení: Mgr. Dora Poláková, Ph.D.

Popis přijímací zkoušky

U přijímací zkoušky se předkládá:
– výtisk bakalářské práce nebo její reprezentativní části,
– seznam četby obsahující nejméně 50 děl hispánských literatur a seznam prostudované odborné literatury,
– odborný životopis.

Přijímací zkouška je pouze ústní a skládá se ze tří částí:

1) Praktický španělský jazyk (max. 20 bodů)

Tato část probíhá ve španělštině, jejím cílem je ověřit uchazečovu znalost praktické španělštiny i veškeré základní gramatiky. Tato část se skládá z krátkého rozhovoru o uchazečově motivaci ke studiu, četby krátkého textu, jeho překladu do češtiny a následné diskuse o gramatických jevech, které jsou v něm obsaženy.

2) Lingvistika španělštiny v rozsahu státních bakalářských zkoušek oboru Hispanistika (max. 40 bodů)

Tato část probíhá v češtině, jejím cílem je ověřit uchazečovu orientaci ve španělské fonetice, morfologii a syntaxi i schopnost popsat systémové rozdíly mezi češtinou (slovenštinou) a španělštinou. Více informací viz Požadavky k BZK.

3) Dějiny španělsky psaných literatur v rozsahu státních bakalářských zkoušek oboru Hispanistika (max. 40 bodů)

Tato část také probíhá v češtině. Uchazeč předkládá seznam obsahující nejméně 50 děl španělské a hispanoamerické literatury, na jehož základě jsou mu položeny dvě otázky (jedná ze španělské a druhá z hispanoamerické literatury). Uchazeč prokazuje výbornou orientaci v dějinách španělsky psaných literatur, schopnost fundovaně komentovat přečtená díla a zařadit je do soudobého kulturně-historického kontextu. Více informací viz Požadavky k BZK.

 

 

Úvod > Španělština > Uchazeč > Uchazeč o nmgr. studium Hispanistika