Literární modul – jednooborové studium

Tematické okruhy zaměřené literárně (u studentů, kteří zvolili literární modul):

 • španělská literatura;
 • hispanoamerická literatura;
 • myšlení o literatuře

Literární modul – tematické okruhy

Okruhy španělská a hispanoamerická literatura

Student si zvolí, který z obou okruhů bude skládat v českém a který ve španělském jazyce.

Student má u zkoušky prokázat:

 • znalost epoch a proudů španělské a hispanoamerické literatury, v literárních, historických a kulturních souvislostech;
 • schopnost promýšlet specifické problémy hispánských literatur;
 • schopnost situovat přečtená literární díla do jejich kontextu a komentovat interpretační problémy v daném tematickém okruhu.

Student předkládá ke zkoušce seznam přečtené literatury (primární a sekundární). Předpokládá se četba nejméně padesáti španělských a padesáti hispanoamerických literárních děl – viz Celkový seznam četby.

Španělská literatura
 1. Poema de Mio Cid: Autor, datace, téma, formální prostředky.
 2. Mester de Clerecía: Cuaderna vía. Hlavní představitelé. Berceo, dílo a osobnost.
 3. Literatura 14. století: Don Juan Manuel a Juan Ruiz. Conde Lucanor, struktura, doktrína. Libro de buen amor, aspekt dvojznačnosti, parodie, karneval.
 4. Poezie 15. století: Jorge Manrique a kurtoazní poezie. Téma smrti. Tance smrti. Stěžejní básníci.
 5. Celestina: Autor, historický kontext, téma čarodějnictví, parodie kurtuazní lásky.
 6. Renesance a petrarkismus: Pojem renesance. Přijetí petrarkismu ve Španělsku, jeho zvláštnosti, hlavní básníci.
 7. Lazarillo de Tormes a pikareskní román: Struktura Lazarilla. Přechůdce ich-formy. Problematika pikareskního žánru.
 8. Fray Luis de León: Morální a filosofická poezie. Studium Bible a novoplatonismus.
 9. Španělská mystika: Předchůdci. Reformace, iluminismus. Sv. Jan od Kříže a sv. Tereza.
 10. Cervantes: Don Quijote a karneval. Otázka moderního románu. Intertextuálnost v Quijotovi.
 11. Baroko: pojetí kulteranismu a konceptismu. Hlavní představitelé. Španělská krize baroka.
 12. Barokní próza: Quevedo a Gracián. Téma desengaño. Pikareskní žánr u Queveda. Intepretace Buscóna. Vztah k Lazarillovi. Otázka “čistoty krve”..
 13. Komedie zlatého věku: Lope a Calderón. Divadelní představení, Lopeho inovace, přínos Calderónův.
 14. Literatura 18. století: Feijoo, Jovellanos. Preromantismus: Meléndez Valdés. Předchůdce “spleenu”.
 15. Romantismus: Obecná charakteristika. Specifičnost španělského romantismu: Larra a Esproceda.
 16. Romantické divadlo: Vývoj od klasického kánonu. Duque de Rivas, García Gutiérrez.
 17. Romantická poezie: Bécquer a Rosalía de Castro, témata a problémy. Jejich význam pro poezii 20. století.
 18. Román 19. století: Vývoj od romantismu po naturalismus. Autoři, díla, otázka španělského naturalismu: La cuestión palpitante od Pardo Bazánové.
 19. Generace 98. Autoři, díla, nové pojetí románu.
 20. Antonio Machado a poetika času. Opouštění modernismu?
 21. Drama první poloviny 20. stol.: Lorca a avantgarda. Valle-Inclán, esperpento.
 22. Generace 27: Čistá poezie, ortegovské odlištění umění. Avantgarda.
 23. Španělský román po občanské válce: Od tremendismu k postmoderně. Cela, Goytisolo, Benet.
 24. Španělská poezie po občanské válce: Mezi sociálním protestem a metapoezií. Blas de Otero, Valente, Novísimos.
 25. Současné osobnosti španělské literatury.
Odborná literatura ke španělské literatuře:
 • Alborg, Juan Luis. Historia de la literatura española, I-V. Madrid: Gredos, 1970, 1972, 1980, 1996.
 • Alborg, Jorge Luis. Hora actual de la novela española I-II. Madrid 1968.
 • Alonso, Dámaso. Poetas españoles contemporáneos. Madrid 1988.
 • Alvar, Manuel; Mainer, José; Navarro, Rosa. Breve historia de la literatura española. Madrid: Alianza, 1998.
 • Barrero López, Oscar. Historia de la literatura española contemporánea (1939-1990). Madrid 1992.
 • Blanco Aguinaga, C.; Rodríguez Puértolas,; Závala, I. M. Historia social de la literatura española (en lengua castellana) I-III. Madrid 1981.
 • Bělič, Oldřich; Forbelský, Josef. Dějiny španělské literatury. Praha: SPN, 1984.
 • Forbelský, Josef. Španělská literatura 20. století. Praha: Karolinum, 1999.
 • García de la Concha, Víctor. La poesía española de 1935 a 1975. I-II. Madrid 1992.
 • García López, José. Historia de la literatura española. 9a. ed. Barcelona 1986.
 • Nora, Eugenio G. de. La novela española contemporánea I-III. 1970.
 • Rico, Francisco (ed.): Historia y crítica de la literatura española I-VIII. Barcelona: Ed. Crítica.
 • Río, Ángel del: Historia de la literatura española I-II, Barcelona: Ediciones B,1998.
 • Ruiz Ramón, Francisco. Historia del teatro español I-II. 7a. ed. Madrid: Cátedra, 1988.
 • Sobejano, Gonzalo. Novela española de nuestro tiempo. Madrid 1975.
 • Valbuena Prat, Ángel. Historia de la literatura española. Barcelona 1950.
Hispanoamerická literatura
 1. Indiánské literatury. Problém orální tradice a písemných záznamů. Literární památky mayské a nahuaské civilizace.
 2. Literatura objevování a dobývání Ameriky. Nový svět jako evropská utopie. (Kolumbus, Cortés, Díaz del Castillo, Sahagún, Núňez Cabeza de Vaca, Las Casas).
 3. Renesance: vyvrcholení kronikářského žánru (Inca Garcilaso de la Vega), epos La Araucana (Alonso de Ercilla).
 4. Hispanoamerické baroko a jeho vztah k španělskému zlatému věku v poezii (kulteranismus, konceptismus) a dramatu. (Juana Inés de la Cruz, Bernardo de Balbuena, Ruiz de Alarcón).
 5. Problematika vývoje románu v Hispánské Americe. Barokní „předchůdci“ románu (Sigüenza y Góngora, Carrió de la Vandera) a první román El Periquillo sarniento.
 6. Literatura období bojů za nezávislost – emancipační myšlení (Bolívar) a klasicistní poezie (Bello, Olmedo).
 7. Specifika hispanoamerického romantismu. Argentinští romantici generace „Los desterrados“ (Echeverría, Sarmiento, Mármol).
 8. Gaučovská poezie a topoi, která vytvořila v hispanoamerické literatuře (Hidalgo, Ascasubi, Del Campo. Vrcholné dílo Martín Fierro).
 9. Vývoj románu mezi romantismem a realismem. Vliv kostumbrismu, obrazy a symboly hispanoamerické přírody. (Blest Gana, Villaverde, Isaacs, León de Mera; Palmův žánr „Tradiciones“).
 10. Doba fin de siècle v hispanoamerické literatuře – mezi kosmopolitismem a amerikanismem. Modernistická obroda poezie. (Martí, Silva, Darío, Lugones, Nervo).
 11. Modernistická próza – novinářská kronika, román, povídka (Darío, Lugones, Quiroga).
 12. Modernistické a postmodernistické básnířky (Mistral, Agustini, Storni).
 13. Žánr eseje a jeho význam v hispanoamerické literatuře (od Sarmienta k modernistickému eseji – Martí, Rodó, González Prada).
 14. Regionalistický román – obraz pralesa, pampy, civilizace a barbarství. (La vorágine, Don Segundo Sombra, Doña Bárbara).
 15. Obraz Indiána v hispanoamerické próze – od indianistického k indigenistickému románu. (Alcides Arguedas, Matto de Turner, Ciro Alegría).
 16. Avantgarda – andská oblast (Huidobro a kreacionismus, Vallejo, Neruda), Buenos Aires (Borges), Antilský negrismus (Ortiz, Nicolás Guillén).
 17. Nová hispanoamerická próza. „Zázračné reálno“ a „magický realismus“. (Carpentier, Asturias, Rulfo, García Márquez).
 18. Termín „boom hispanoamerického románu“. Další podoby nové hispanoamerické prózy. Orální tradice v románu (J. M. Arguedas, Roa Bastos), existenciální román (Onetti, Sabato), „totální“ román (Vargas Llosa, Donoso, Lezama Lima, Fuentes).
 19. Fantastická povídka (Cortázar, Bioy Casares, Borges a jejich předchůdci).
 20. Současná filosofie hispanoamerické kultury (Paz, Sabato, Fuentes). Esej a esejistický princip v Borgesově tvorbě.
 21. Poezie od čtyřicátých let 20. stol. (Lezama Lima, Paz, Parra).
 22. Současná lyrika (Pizarnik, Mutis, Sabines). Angažovaná poezie (Cardenal, Gelman).
 23. Současná próza – „post-boom“ (Posse, Puig, Bryce Echenique, Bolaño). Žánr svědectví (Poniatowska).
 24. Moderní dramatická tvorba – obnova dramatu (Arlt, Villaurrutia, Gambaro), lyrické drama (Carballido), absurdní drama (Maggi, Triana), epické divadlo (Isidora Aguirre, Dragún).
Odborná literatura k hispanoamerické literatuře:
 • Anderson Imbert, Enrique; Soares Amora, A. Dějiny literatur Latinské Ameriky. Praha: Odeon, 1966.
 • Barrera, Trinidad (coord.). Historia de la literatura hispanoamericana, III. Madrid: Cátedra, 2008.
 • Bellini, Giuseppe. Historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Castalia, 1985. 3-era ed. aumentada, 1997.
 • Bělič, Oldřich. Stručné dějiny chilské literatury. Praha: H + H 1992.
 • Diccionario enciclopédico de las letras de América Latina (DELAL). I. A-E; II. F-N. Caracas: Biblioteca Ayacucho y Monte Ávila Ed., 1995.
 • Goić, Cedomil (ed.). Historia y crítica de la literatura hispanoamericana I-III. Barcelona: Crítica, 1988-1991.
 • Fernández, Teodosio; Millares, Selena; Becerra, Eduardo. Historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Ed. Universitas, 1995.
 • Fernández, Teodosio. La poesía hispanoamericana en el siglo XX. Madrid: Taurus, 1990.
 • Franco, Jean. Historia de la literatura hispanoamericana. 4a.ed. Barcelona: Ariel, 1987.
 • González Echecerría, Roberto; Pupo Walker, Enrique. Historia de la literatura hispanoamericana, I., II. Madrid: Gredos, 2006.
 • Henríquez Ureña, Pedro. Las corrientes literarias en la América Hispánica. 4a. ed. México: Fondo de Cultura Económica, 1969.
 • Housková, Anna. Visión de Hispanoamérica.Paisaje, utopía, quijotismo en el ensayo y en la novela. Praga: Karolinum, 2010.
 • Íñigo Madrigal, Luis (coord.). Historia de la literatura hispanoamericana. I. Época colonial. II. Del neoclasicismo al modernismo. Madrid: Cátedra, 1982, 1987.
 • Oviedo, José Miguel. Historia de la literatura hispanoamericana 1. De los orígenes a la Emancipación. 2. Del romanticismo al modernismo. 3. Posmodernismo, Vanguardia, Regionalismo. 4. De Borges al presente. Madrid: Alianza-Universidad Textos, 1995, 1997, 2001.
 • Oviedo, José Miguel. Breve historia del ensayo hispanoamericano. Madrid: Alianza Editorial, 1991.
 • Sainz de Medrano, Luis. Historia de la literatura hispanoamericana (hasta el siglo XIX). Madrid: Taurus, 1976.
 • Sainz de Medrano, Luis. Historia de la literatura hispanoamericana (desde el modernismo). 2a.ed. Madrid: Taurus, 1992.
 • Uhlíř, Kamil. Nástin dějin argentinské literatury od počátků do r. 1910. Skripta FF UK. Praha, 1967.
Celkový seznam četby
Španělská literatura
 • Poema del Cid (Píseň o Cidovi)
 • Ruiz, Juan. Libro de buen amor (Kniha pravé lásky)
 • Manuel, Juan. Libro de los ejemplos del Conde Lucanor
 • Manrique,  Jorge. Coplas  de Jorge  Manrique a  la muerte de su  padre
 • Romancero (některý  ze šp. souborů a české překlady: Kytice ze španělských  romancí, Meč i růže)
 • Rojas, Fernando de. La Celestina
 • Garcilaso de la Vega.  Poesías
 • Juan de la Cruz. Poesía (Noche oscura, Cántico espiritual, Llama de amor viva)
 • Teresa de  Jesús: Libro de  su vida n. jiné dílo
 • Luis de León. Poesías
 • Vida de Lazarillo de Tormes
 • Rodríguez Ordóñez de Montalvo. Amadís de Gaula
 • Cervantes Saavedra, Miguel de. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha
 • Cervantes Saavedra, Miguel de. Novelas ejemplares
 • Góngora y Argote, Luis de. Antología
 • Góngora y Argote, Luis de. Soledades
 • Lope de Vega Carpio. La Dorotea
 • Lope de Vega Carpio. El caballero de Olmedo
 • Lope de Vega Carpio. Fuente Ovejuna
 • Lope de Vega Carpio. Antología
 • Tirso de Molina. El burlador de Sevilla y convidado de piedra
 • Ruiz de Alarcón, Juan. La verdad sospechosa
 • Alemán, Mateo. Vida de Guzmán de Alfarache
 • Quevedo y Villegas, Francisco de. La vida del Buscón
 • Quevedo y Villegas, Francisco de. Sueños
 • Calderón de la Barca, Pedro. La vida es sueño
 • Calderón de la Barca, Pedro. El alcalde de Zalamea
 • Calderón de la Barca, Pedro. El gran teatro del mundo
 • Gracián, Baltasar. El criticón
 • Gracián, Baltasar. Příruční orákulum
 • Feijoo, Benito Jerónimo. Teatro crítico universal (výbor)
 • Fernández de Moratín, Leandro. El sí de las niñas
 • Espronceda, José de. Poesías líricas
 • Espronceda, José de. El estudiante de Salamanca
 • Larra, Mariano José de.  Artículos de costumbres
 • Zorrilla y Moral, José. Don Juan Tenorio
 • Bécquer, Gustavo Adolfo. Rimas
 • Bécquer, Gustavo Adolfo. Leyendas
 • Pérez Galdós, Benito. Doña Perfecta
 • Pérez Galdós, Benito. Fortunata y Jacinta
 • Pérez Galdós, Benito. Nazarín
 • Valera, Juan. Pepita Jiménez
 • Alarcón, Pedro Antonio de. El sombrero de tres picos
 • Alas, Leopoldo (Clarín). La regenta
 • Alas, Leopoldo (Clarín).  Doña Berta  
 • Ganivet, Ángel. Idearium español
 • Unamuno, Miguel de. Niebla
 • Unamuno, Miguel de. Del sentimiento trágico de la vida
 • Unamuno, Miguel de. Abel Sánchez n. Tres novelas ejemplares
 • Benavente, Jacinto. Los intereses creados
 • Valle-Inclán, Ramón María del. Sonatas
 • Valle-Inclán, Ramón María del. Tirano Banderas n. La guerra carlista
 • Valle-Inclán, Ramón María del. Luces de bohemia n. jiné drama
 • Azorín. La voluntad
 • Azorín. Doña Inés
 • Baroja, Pío. Camino de perfección
 • Baroja, Pío. El árbol  de la ciencia  n.  trilogie La lucha por  la vida
 • Blasco Ibáñez, Vicente. La barraca n. jiný román
 • Machado, Antonio. Poesías completas
 • Machado, Antonio. Juan de Mairena
 • Jiménez, Juan Ramón. Antología poética
 • Jiménez, Juan Ramón. Platero y yo
 • Ortega y  Gasset, José. El  tema de nuestro tiempo
 • Ortega y  Gasset, José. La rebelión de las masas n. Meditaciones del Quijote
 • Gómez de la Serna, Ramón. Greguerías (Co vykřikují věci)
 • Gómez de la Serna, Ramón. La viuda blanca y negra
 • Pérez de Ayala, Ramón. Belarmino y Apolonio n. jiný román
 • García Lorca, Federico. Romancero gitano
 • García Lorca, Federico. Bodas de sangre
 • García Lorca, Federico. La casa de Bernarda Alba
 • Guillén, Jorge. Cántico
 • Alberti, Rafael. Cal y canto
 • Aleixandre, Vicente. La destrucción o el amor
 • Cernuda, Luis. La realidad y el deseo
 • Hernández, Miguel. El rayo que no cesa
 • Diego, Gerardo. Antología
 • Obrys mušle (č. výbor šp. avantgardní poezie)
 • Gil de Biedma, Jaime. Poemas póstumos n. jiné básně
 • Cela, Camilo José. La familia de Pascual Duarte
 • Cela, Camilo José. La colmena
 • Cela, Camilo José. Mazurca para dos muertos
 • Torrente Ballester, Gonzalo. La saga/fuga de J.B. n. jiný román
 • Matute, Ana María. Los hijos muertos
 • Laforet, Carmen. Nada
 • Delibes, Miguel. Cinco horas con Mario n. jiná próza
 • Fernández Santos, Jeús. Los bravos
 • Goytisolo,  Juan. Señas  de identidad  n. jiný román
 • Martín Santos, Luis. Tiempo de silencio
 • Benet, Juan. Volverás a la región n.Una meditación
 • Celaya, Gabriel. Hablando traquilamente n. Cantos iberos
 • Otero, Blas de.  Poesía
 • Casona, Alejandro. La dama del alba n. jiné drama
 • Buero Vallejo, Antonio. Historia de una escalera
 • Buero Vallejo, Antonio. Las meninas n. El tragaluz
 • Arrabal, Fernando. El arquitecto y el emperador de Asiria
 • Arrabal, Fernando. Panické divadlo
 • Joven poesía española (Ed. Cátedra, Madrid) n. jiná antologie souč. poezie
 • Stín ráje. Tisíc let španělské poezie
 • Chacel, Rosa. La sinrazón n. jiná próza
 • Janés, Clara. Kampa
 • Sender, Ramón J. Crónica del alba n. jiný román
 • Guelbenzu, José María. El esperado n. jiný román
 • Marías, Javier. Corazón tan blanco n. jiný román
 • Pombo, Álvaro. El metro del platino iridiado n. jiný román
 • Současná díla podle vlastního výběru.
Publikace z tohoto sezamu dostupné v knihovně Institutu Cervantes: http://catalogo-bibliotecas.cervantes.es/general/abnetcl.exe?SUBC=PRAG&ACC=DOSEARCH&xsqf99=((*BD-MAG+LIT+SPE*).T852.)
Hispanoamerická literatura
 • Popol Vuh 
 • Tanec živlů – poezie starých Aztéků
 • Motýl z obsidiánu – parafráze aztécké lyriky
 • Colón, Cristóbal. Cartas, Diarios (Cesty Kryštofa Kolumba)
 • Las Casas, Bartolomé de. Brevísima relación  de la destrucción  de  lasIndias
 • Díaz del  Castillo, Bernal. Historia verdadera  de la conquista  de la Nueva España
 • Garcilaso de la Vega, El Inca. Comentarios reales
 • Ercilla y Zúñiga, Alonso de. La Araucana (úryvky)
 • Juana Inés de la Cruz. Primero sueño (Naděje do zlata tkaná)
 • Juana Inés de la Cruz. Respuesta a sor Filotea de la Cruz
 • Fernández de Lizardi, José Joaquín. Periquillo  Sarniento (úryvky)
 • Heredia, José María de.  Niagara y otros textos (Biblioteca Ayacucho)
 • Echeverría, Esteban. La cautiva, El matadero (Obras escogidas, Bibl. Ayacucho)
 • Mármol, José. Cantos del peregrino
 • Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo )
 • Villaverde, Cirilo. Cecilia Valdés
 • Isaacs, Jorge. María
 • Blest Gana, Alberto. Martín Rivas
 • Palma, Ricardo. Tradiciones peruanas (výběr, Col. Archivos)
 • Hernández, José. Martín Fierro
 • Mera, Juan León de. Cumandá
 • Hudson, William Henry. La tierra purpúrea (Purpurová země)
 • Silva, José Asunción de.  Poesías
 • Martí, José. Versos sencillos
 • Martí, José. Obra literaria (Bibl. Ayacucho)
 • Darío, Rubén. Azul
 • Darío, Rubén. Prosas profanas
 • Darío, Rubén. Cantos de vida y esperanza
 • Darío, Rubén. Poesía (Bibl. Ayacucho)
 • Lugones, Leopoldo. Lunario sentimental
 • Lugones, Leopoldo. Las fuerzas extrañas
 • Rodó, José Enrique. Ariel
 • Quiroga, Horacio. Todos los cuentos (Col. Archivos)
 • Oviedo, José Miguel.Antologíacrítica delcuento  hispanoamericano  I-III
 • Blanco-Fombona, Rufino.  El hombre de hierro
 • Sánchez, Florencio. M‘ hijo el dotor
 • Mistral, Gabriela. Poesía y prosa (Bibl. Ayacucho)
 • Vallejo, César. Obra poética (Col. Archivos)
 • Huidobro, Vicente. Obra selecta (Bibl. Ayacucho)
 • Neruda, Pablo. Residencia en la tierra
 • Neruda, Pablo. Antología
 • Guillén, Nicolás. Las grandes elegías y otros poemas
 • Arguedas, Alcides. Raza de bronce
 • García Calderón, Ventura. La venganza del cóndor
 • Azuela, Mariano. Los de abajo
 • Gallegos, Rómulo. Doña Bárbara
 • Gallegos, Rómulo. Canaima
 • Rivera, José Eustasio. La vorágine
 • Güiraldes, Ricardo.  Don Segundo Sombra
 • Reyes, Alfonso. Visión de Anáhuac (č. Triptych)
 • Reyes, Alfonso. Ensayos
 • Henríquez  Ureña,  Pedro.  Seis  ensayos  en  busca de nuestra expresión americana
 • Asturias, Miguel Ángel. El señor presidente
 • Asturias, Miguel Ángel. Hombres de maíz
 • Yáñez, Aguustín: Al filo del agua
 • Carpentier, Alejo: Los pasos perdidos
 • Carpentier, Alejo: El siglo de las luces
 • Carpentier, Alejo: některý další román nebo soubor povídek  Tientos y diferencias
 • Borges, Jorge Luis. Ficciones
 • Borges, Jorge Luis. El informe de Brodie
 • Borges, Jorge Luis. Otras inquisiciones
 • Borges, Jorge Luis. El otro, el mismo n. jiná básnická sbírka
 • Fernández, Macedonio. Museo de la novela de la Eterna (Col. Archivos)
 • Bioy Casares, Adolfo. La invención de Morel
 • Bioy Casares, Adolfo. Fantastické povídky
 • Lezama Lima, José. Paradiso
 • Lezama Lima, José. Enemigo rumor n. jiná básnická sbírka
 • Arlt, Roberto. El juguete rabioso n. jiný román
 • Onetti, Juan Carlos. El astillero
 • Onetti, Juan Carlos. Novelas y relatos
 • Onetti, Juan Carlos. Bezejmenný hrob a jiné příběhy
 • Benedetti, Mario. La tregua
 • Alegría, Ciro. El mundo es ancho y ajeno
 • Arguedas, José María. Los ríos profundos
 • Cortázar, Julio. Rayuela (Col. Archivos)
 • Cortázar, Julio. Cuentos (Změna osvětlení, Konec hry)
 • Puig, Manuel. Boquitas pintadas  n. jiný román
 • Cabrera, Lidia. Cuentos negros de Cuba
 • Rojas, Manuel. El hijo de ladrón
 • Sábato, Ernesto. Sobre héroes y tumbas
 • Rulfo, Juan. Pedro Páramo
 • Rulfo, Juan. Llano en llamas (Toda la obra, Col. Archivos)
 • Parra, Nicanor. Poemas y antipoemas
 • Cardenal, Ernesto. Hora 0 n. jiná básn. sbírka
 • Paz, Octavio. Libertad bajo palabra
 • Paz, Octavio. El arco y la lira n. El laberinto de la soledad 
 • Jiménez, José Olivio (ed.). Antología de la poesía hispanoamericana contemporánea
 • Cobo Borda, Juan G. Antología de poesía latinoamericana
 • Salvador, Álvaro (ed.).  Muestra de poesía hispanoamericana actual
 • Esteban, Ángel; Gallego, Ana. Juegos de manos. (Antología de la poesía hispanoam.)
 • Sluneční hodiny (Sto let mexické poezie)
 • Druhý břeh Západu (výbor z iberoamerických esejů)
 • Donoso, José. El obsceno pájaro de la noche n. Casa de campo
 • Fuentes, Carlos. La muerte de Artemio Cruz
 • Fuentes, Carlos. Terra nostra n. jiná próza
 • Fuentes, Carlos. El espejo enterrado (Pohřbené zrcadlo)
 • García Márquez, Gabriel. Cien años de soledad
 • García Márquez, Gabriel. El otoño del patriarca n. jiný román
 • García Márquez, Gabriel. Los  funerales  de  la  mamá Grande
 • Roa Bastos, Augusto. Yo el Supremo
 • Ribeyro, Julio Ramón. Crónica de San Gabriel n. povídky
 • Vargas Llosa, Mario. La ciudad y los perros n. La casa verde
 • Vargas Llosa, Mario. La guerra del fin del mundo n. jiný román
 • Cabrera Infante, Guillermo. Tres tristes tigres
 • Posse, Abel. Los perros del paraíso n. jiný román
 • Paso, Fernando del. Palinuro de México
 • Bryce  Echenique,  Alfredo.  Un  mundo  para  Julius n. La vida  exagerada de Martín Romaña
 • Allende, Isabel. La casa de los espíritus
 • Bolaño, Roberto. Los detectives salvajes n. 2066
 • Současná díla podle vlastního výběru.
Publikace z tohoto seznamu dostupné v knihovně Institutu Cervantes: http://catalogo-bibliotecas.cervantes.es/general/abnetcl.exe?SUBC=PRAG&ACC=DOSEARCH&xsqf99=((*BD-MAG+LIT+HSI*).T852.)
Myšlení o literatuře

Zkouška je zaměřena na genologii. Student si vybere jedno ze základních děl uvedených v seznamu. Zkouška se soustředí na rozhovor o tomto díle a o souvislostech s dalšími dvěma přečtenými teoretickými knihami. Student prokáže porozumění pro teoretické koncepce, schopnost odborného vyjadřování a zvládnutí terminologie. Osvědčí, že má celkovou představu o současných proudech literární vědy.

Základní díla k teorii žánrů
 • Staiger, Emil. Základní pojmy poetiky. Praha: Čs. spisovatel, 1969. Též v: Staiger, Emil. Poetika, interpretace, styl. Praha: Triáda, 2008.
 • Bachtin, Michail M. Román jako dialog. Praha: Odeon, 1980.
 • Ortega y Gasset, José. Meditaciones del Quijote. Madrid: Espasa Calpe, 4a  ed. 1982  (Meditace o Quijotovi. Brno: Host, 2007).
 • Todorov, Tzvetan. Poetika prózy. Praha: Triáda, 2000.
 • Zich, Otakar. Estetika dramatického umění. Praha: Panorama, 1987.
 • Mukařovský, Jan. Studie I, II. Brno: Host, 2007 (výběr).
 • Paz, Octavio. Luk y lyra. Praha: Odeon, 1992. 
Bibliografie
a) obecné práce:
 • Průvodce po světové literární teorii.  Red. V. Macura. Praha: Panorama,  1988.
 • Petr A. Bílek. Hledání jazyka interpretace. Brno: Host, 2003.
 • Grondin, Jean. Úvod do hermeneutiky. Praha: Oikúmené, 1997.
 • Hodrová, Daniela, a kol. … na okraji chaosu… Poetika literárního díla 20. století.  Praha: Torst, 2001.
 • Zima, Petr V. Literární estetika. Olomouc: Votobia, 1998.
 • Myšlení o divadle. Díl 1 a 2. Ed. L. Major a M. Petříček. Praha: Hermann a synové, 1993.
 • Znak, struktura, vyprávění. Výbor z prací francouzského strukturalismu. Ed. P. Kyloušek. Brno: Host, 2002.
 • Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky. Brno: Host, 2001.
 • Alborg, Juan Luis. Sobre crítica y críticos. Madrid: Gredos, 1991.
 • Asensi, Manuel (ed.) Teoría y deconstrucción.  Arco Libros, 1990.
 • Estébanez Calderón, Demetrio. Diccionario de términos literarios. Madrid 1996.
 • Guillén, Claudio. Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la literatura comparada. Barcelona: Editorial Crítica, 1985.
 • Reyes, Graciela (ed.) Teorías literarias en la actualidad. Madrid: El arquero, 1989.
 • Selden, Raman. La teoría literaria contemporánea. Barcelona: Ariel, 2a ed., 1989.
 • Viñas Piquer, David. Historia de la crítica literaria. Barcelona: Ariel, 2002.
b) ke genologii:
 • Červenka, Miroslav. Obléhání zevnitř. Praha: Torst, 1996.
 • Červenka, Miroslav. Fikční světy lyriky. Praha: Paseka, edice Scholares, 2003.
 • Freytag, Gustav. Technika dramatu. Bratislava, 1959.
 • Friedrich, Hugo. Struktura moderní lyriky. Brno: Host, 2005.
 • Grebeníčková, Růžena. Literatura a fiktivní světy. Praha: Český spisovatel, 1995.
 • Hodrová, Daniela. Hledání románu. Praha: Čs. spisovatel, 1989.
 • Jakobson, Roman. Poetická funkce. Praha: H+H, 1995.
 • Kundera, Milan. L´art du roman. Paris: Gallimard, 1986 (překlad kapitoly „Zneuznané dědictví Cervantesovo“, Literární noviny, č. 46, 1995).
 • Lukács, Georg. Teorie románu. In Metafyzika tragédie. Praha: Čs. spisovatel, 1967.
 • Ortega y Gasset, Idea divadla, Dvojí divadlo. Divadelní revue, č. 2, 1993.
 • Procházka, Miroslav. Znaky dramatu a divadla. Praha, 1988.
 • Svatoň, Vladimír. Epické zdroje románu. Praha: AV ČR, 1993.
 • Tyňanov, Jurij N. Literární fakt. Praha: Odeon, 1988.
 • Veltruský, Jiří. Drama jako básnické dílo. Brno: Host, 1999.
 • Veltruský, Jiří. Příspěvky k teorii divadla. Praha: Divadelní ústav, 1994.
 • Žirmunskij, Viktor M. Poetika a poezie. Praha, Odeon, 1980.
 • Adorno, T.W. „El ensayo como forma“. Notas de literatura. Barcelona: Ariel, 1962.
 • Bělič, Oldřich. Verso español y verso europeo. Santafé de Bogotá, 2000.
 • Bělič, Oldřich. En busca del verso español. Praha: Univerzita Karlova, 1975.
 • Bousoño, Carlos. Teoría de la expresión poética. Madrid: Gredos, 2a. ed., 1970.
 • Gómez-Martínez, José Luis. Teoría del ensayo. Mexico: UNAM, 1992, http://www.ensayistas.org/critica/ensayo/gomez/ (Teória eseje. Bratislava: Archa, 1996).
 • García Berrio, Antonio – Huerta Calvo, Javier. Los géneros literarios: sistema e historia. Madrid: Cátedra, 1995.
 • Lázaro Carreter, Fernando. Estudios de poética. Madrid: Taurus, 1979.
 • Ortega y Gasset, José. Ideas sobre el teatro y la novela. Madrid: Alianza Editorial, 1982.
 • Paz, Octavio. Los hijos del limo. Barcelona: Seix Barral, 1986.
 • Portuondo, José Antonio. Concepto de la poesía. La Habana, 1972.
 • Zavala, Lauro (comp.). Teorías del cuento I. México: UNAM, 2a ed., 1995.
Úvod > Španělština > Požadavky k SZZK > Nmgr. studium – akreditace platná do 2014 > Literární modul – jednooborové studium