SDZK

Průběh státní doktorské zkoušky má charakter vědecké rozpravy; v rozpravě jde nejen o rozhovor o samostatné studijní aktivitě doktorandů, ale o zjištění celkové orientace ve specializaci, resp. připravenost k samostatné vědecké činnosti ve vlastní specializaci na kterou je orientováno doktorské studium každého studujícího.

Obecné informace o SDZK