Uchazeč o nmgr. studium Lusobrazilská studia

Vítáme všechny zájemce o studium navazujícího magisterského oboru Lusobrazilská studia. Zde se dozvíte vše podstatné o průběhu přijímacího řízení, pokud Vás zajímá charakteristika oboru a profil absolventa, klikněte zde.

Obecné informace o přijímacím řízení na FF UK a formulář přihlášky naleznete zde.

 

Garant přijímacího řízení: Mgr. Karolina Válová, Ph.D.

Forma a typ studia prezenční navazující magisterské
MPP 10
U/P 11/8
Kombinovatelnost jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
Přijímací zkouška jednokolová (ústní)
Předměty/oblasti přijímací zkoušky 1) praktická znalost portugalštiny na úrovni B2 podle SERR (předpokládá se, že uchazeč bez problému zvládne rozhovor v portugalském jazyce na běžná konverzační témata) (max. 30b)
2) obeznámenost se základními tématy obecné lingvistiky i lingvistiky portugalského jazyka (požaduje se bezpečná orientace v základech portugalské fonetiky a fonologie, v portugalské morfologii a syntaxi ve variantách portugalského jazyka v písemné i mluvené formě) (max. 20b)
3) znalost dějin portugalské a brazilské literatury v hlavních směrech a proudech a schopnost nahlížet jednotlivé autory a díla v širším historickém či kulturním kontextu (na základě předloženého seznamu četby nejméně 50 děl portugalské a brazilské literatury a seznamu prostudované odborné literatury) (max. 25b)
4) motivace ke studiu (uchazeč předloží výtisk bakalářské práce nebo její podstatné části; výpis absolvovaných předmětů předchozího/stávajícího studia; odborný životopis) (max. 25b)
Další požadavky: (předkládá se u přijímací zkoušky)
1) výtisk bakalářské práce nebo její podstatné části
2) seznam četby nejméně 50 děl portugalské a brazilské literatury a seznam prostudované
odborné literatury
3) odborný životopis
4) výpis absolvovaných předmětů předchozího / stávajícího studia
Možnost prominutí přijímací zkoušky  nelze
Úvod > Portugalština > Uchazeč > Uchazeč o nmgr. studium Lusobrazilská studia