Uchazeč o bc. studium Portugalistika

Vítáme všechny zájemce o studium portugalštiny. Zde se dozvíte vše podstatné o průběhu přijímacího řízení, pokud Vás zajímá charakteristika oboru a profil absolventa, klikněte zde.

Všichni uchazeči jsou zváni na přípravný kurz k přijímací zkoušce.

Prezentace pro zájemce o studium

 

Obecné informace o přijímacím řízení na FF UK a formulář přihlášky naleznete zde.

 

Obor: Portugalistika

Forma: prezenční

Typ studia: bakalářské

Garant přijímacího řízení: Mgr. Karolina Válová, Ph.D.

Maximální počet přijímaných: 24

Kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia

Přijetí bez přijímací zkoušky: nelze

Poměr přihlášených/přijatých v minulém akademickém roce:  32/15

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení

přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

oblasti přijímací zkoušky:

1) praktická znalost portugalštiny (požaduje se základní znalost na úrovni A2 SERR; doporučená literatura: J. Jindrová, L. Mlýnková, E. Schalková: Portugalština. Praha: Leda, 2001) – max. 30 bodů

2) portugalsky psané literatury v kontextu kulturních dějin (uchazeč předloží buď seznam pěti děl z portugalsky psaných literatur přečtených v překladu či originále, nebo seznam přečtených děl z české a světové literatury a prokáže schopnost je komentovat se znalostí terminologie a kulturních i historických souvislostí) – max. 30 bodů

3) všeobecné znalosti z jazykovědy – max. 20 bodů

4) reálie lusofonních zemí – max. 20 bodů

 

Doporučená odborná literatura

Jazyk

  • Jindrová, J. et al. Portugalština. Praha: Leda, 2001.

Literatura

  • Doslovy k překladům přečtených literárních děl.
  • Slovník spisovatelů Latinské Ameriky. Praha: Nakladatelství Libri 1996.
  • Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska. Praha: Nakladatelství Libri 1999.
  • Saraiva, A. J. – Lopes, O. Dějiny portugalské literatury. Praha: Odeon, 1972.
  • Stegagno Picchiová, L. Dějiny brazilské literatury. Praha: Torst, 2007.

 

Informace o uplatnění absolventů

Absolvent má kvalitní znalost základů lingvistiky portugalského jazyka, dějin portugalské a brazilské literatury, geografických a kulturně-historických reálií lusofonní kulturní oblasti. Ovládá portugalštinu na úrovni C1 a má základní znalost dalších dvou cizích jazyků. Má předpoklady k navazujícímu magisterskému studiu. Širší rozhled v humanitních disciplínách vytváří podmínky pro jeho profesní flexibilitu. Najde uplatnění v širokém spektru prací, například jako redaktor, překladatel, jazykový asistent v  médiích, asistent v obchodních firmách, v neziskových organizacích, v kongresových agenturách, v cestovním ruchu, ve strukturách ministerstva zahraničí a Evropské unie

Úvod > Portugalština > Uchazeč > Uchazeč o bc. studium Portugalistika