Témata bakalářských prací

Italská lingvistika

PhDr. Zora Obstová, Ph.D. – okruhy:

Různá témata z morfologie, syntaxe, frazeologie a fonetiky – vždy po předchozí domluvě. Preferují se kontrastivní studie italština – čeština, popř. italština – další jazyk (zejm. francouzština, němčina, angličtina).

Příklady možných témat:
1. Gerundium v italštině a jeho ekvivalenty v češtině (InterCorp)
2. Syntaktická kondenzace: italské implicitní věty versus české polovětné vazby (InterCorp)
3. Gramatické frazémy v italštině a češtině (InterCorp)
4. Propoziční a polypropoziční frazémy v češtině a italštině
5. „Si passivo“ a „si impersonale“: odlišné konstrukce, nebo jen různá pojetí téhož jevu?
6. Kolokace nejfrekventovanějších italských substantiv (praktická BP/DP přímo navázaná na připravovaný projekt ÚRS)
7. Italský konjunktiv versus francouzský subjonctif (InterCorp)
8. Italské a německé kolokace v paralelním korpusu (InterCorp)
9. Syntaktická analýza literárního díla
10. Negace v italštině a češtině

doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. – okruhy:

Všechna témata jsou metodologicky spjata s paralelním italsko-českým korpusem InterCorp (http://www.korpus.cz/intercorp/, tj. veškeré materiálové analýzy budou založeny na tomto korpusu a půjde tedy o kontrastivní studie /italština – čeština/ – /čeština-italština/. Úvod do paralelního korpusu bude součástí přednášky Syntax I, II ve 3. ročníku

 1. Epistemická modalita: italské forse jeho české ekvivalenty
 2. Diskurzivní částice (infatti, in effetti, effettivamente atd.) a jejich české protějšky
 3. Adjektiva se sufixem -bile a jejich české ekvivalenty
 4. Činitelská jména na -tore a jejich české ekvivalenty
 5. Kauzativní konstrukce fare + infinitiv a její české ekvivalenty
 6. Italský příznakový slovosled a typologie jeho překladu do češtiny
 7. Italské gerundium a typologie jeho českých překladů
 8. Italské pasivum v paralelním korpusu a typologie jeho překladů do češtiny
 9. Adverbia se sufixem -mente a jejich české ekvivalenty
 10. Substantivizovaný infinitiv v italštině a jeho české protějšky
 11. Participio assoluto a jeho překlady do češtiny

 

Italská literatura

PhDr. Magdalena Žáčková, Ph.D. / Dr. Chiara Mengozzi, Ph.D. – okruhy:

 1. Dolce stil novo a jeho představitelé
 2. České překlady stilnovistických básníků
 3. Básníci a literáti v Dantově Božské komedii
 4. České překlady Dantovy Božské komedie (Vrchlický, Vrátný, Babler, Mikeš)
 5. Dantův spis De monarchia
 6. Petrarkova milostná lyrika
 7. Boccacciovy pastorální skladby: Ninfale d’Ameto a Ninfale fiesolano
 8. Boccacciův Filocolo
 9. Boccacciův Dekameron
 10. Polizianova italská díla
 11. Pulciho Morgante
 12. Boiardův Orlando innamorato
 13. Sannazarova Arcadia
 14. Albertiho spis Della famiglia
 15. Novely Masuccia Salernitana
 16. Bembův spis Asolani
 17. Machiavelliho Il principe
 18. Anton Francesco Doni a jeho spis I marmi
 19. Giovanni Battista Gelli a jeho spis Capricci del Bottaio
 20. Témata Michelangelových veršů
 21. Michelangelovy verše v překladech Jaroslava Vrchlického, Pavla Eisnera a Jana Vladislava
 22. Piacevoli notti Giovanfrancesca Straparoly
 23. Komedie Pietra Aretina
 24. Tassův Osvobozený Jeruzalém
 25. Tassův Osvobozený Jeruzalém v překladech Jaroslava Vrchlického a Josefa Hiršala
 26. Campanellův Sluneční stát
 27. L’Adone Giambattista Mariniho
 28. Il Pentamerone Giambattisty Basileho
 29. Tragédie Aristodemo Carla de’ Dottori
 30. Commedia dell´arte: historie, vývoj masek, hlavní tvůrci
 31. Fiabe teatrali Carla Gozziho
 32. Carlo Goldoni a jeho divadelní reforma (zpracovaná na základě rozboru dvou nebo tří her)
 33. Giuseppe Parini jeho báseň Il giorno: satira a okouzlení
 34. Příkladný životopis Vittoria Alfieriho: Vita di V. A. scritta da esso
 35. Sonety Uga Foscola
 36. Zrod romantického hrdiny: Foscolův epistolární román Le ultime lettere di Jacopo Ortis
 37. Romantická diskuse: vývoj, protagonisté, texty
 38. Dramatická tvorba Alessandra Manzoniho
 39. Manzoniho historický román Promessi sposi
 40. Canti Giacoma Leopardiho v českých překladech
 41. Giacomo Leopardi e jeho Operette morali
 42.  Ippolito Nievo: Le confessioni di un italiano 
 43. Scapigliatura: hlavní představitelé, vlivy a rysy její poetiky
 44. Veristické povídky Giovanniho Vergy
 45.  Federicco De Roberto: I vicerè 
 46. Giovanni Pascoli: Canti di Castelvecchio
 47. Gabriele D´Annunzio: Il Piacere
 48.  Antonio Fogazzaro: Il piccolo mondo antico 
 49. Krepuskolární básníci
 50.  Italo Svevo: La coscienza di Zeno
 51.  Luigi Pirandello: I vecchi e i giovani
 52. Trilogie divadla na divadle Luigiho Pirandella
 53.  Federigo Tozzi : Con gli occhi chiusi
 54. G. Papini, G. Prezzolini a časopis Leonardo
 55. Aldo Palazzeschi:  Le sorelle Materassi
 56. Giuseppe Ungaretti:  Allegria
 57. Eugenio Montale: Ossi di seppia
 58. Umberto Saba: Riccordi-Racconti
 59. Časopis ´900
 60.  Dino Buzzati: Sessanta racconti
 61. Tommaso Landolfi: Il Mar delle blatte e altre storie
 62. Cesare Pavese: La bella estate
 63.  Elio Vittorini: Conversazione in Sicilia
 64.  Téma „židovství“ v tvorbě Giorgia Bassaniho 
 65.  Eduardo De Filippo: Il sindaco del Rione Sanità 
 66. Bildungsroman podle Elsy Morante: L´isola di Arturo
 67.  Pohádkovost a realističnost v díle Anny Marie Ortese: Il mare non bagna Napoli
 68.  Pier Paolo Pasolini: Scritti corsari e lettere luterane
 69.  Fašistická Itálie v díle Piera Chiary 
 70. Povídková tvorba Itala Calvina
 71. Téma mafie v tvorbě Leonarda Sciascii
 72.  Postmoderní román: Ecovo Il pendolo di Foucault
Úvod > Italština > Závěrečné práce > Bakalářská práce > Témata bakalářských prací