Uchazeč o bc. studium Francouzská filologie

Vítáme všechny zájemce o studium francouzštiny. Zde se dozvíte vše podstatné o průběhu přijímacího řízení, pokud Vás zajímá charakteristika oboru a profil absolventa, klikněte zde.

Každoročně je na přelomu ledna a února pořádán přípravný kurz zdarma pro uchazeče o studium, datum bude zveřejněno s dostatečným předstihem na těchto stránkách.

Obecné informace o přijímacím řízení na FF UK a formulář přihlášky naleznete zde.

FRANCOUZSKÁ FILOLOGIE – tříleté bakalářské studium

 

Forma a typ studia: prezenční bakalářské

Návrh počtu přijatých: 40

Kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia

Přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

Garant přijímacího řízení: dr. Radka Mudrochová

Předměty přijímací zkoušky:

  1. praktická znalost francouzského jazyka a reálie Francie a dalších frankofonních zemí
  2. francouzská literatura
  3. přehled francouzských dějin

Další požadavky ke zkoušce: seznam četby – nejméně deset děl francouzské literatury, v překladu či originále (předkládá se u zkoušky)

Možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

Doporučená literatura:

Jazyk

Jakákoli francouzská nebo česká učebnice, např.:

Reálie

Literatura – výběrový, orientační seznam

Úvod > Francouzština > Uchazeč > Uchazeč o bc. studium Francouzská filologie