Volitené online kurzy praktické španělštiny

Všem zájemcům o praktické procvičování španělštiny nabízíme v ak. roce 2018/19 dva volitelné kurzy, které jsou kompletně v režimu online: Procvičování španělské gramatiky (ASPV0050) a Rozvoj porozumění španělsky psanému textu (ASPV0048).

Více informací

Praktický kurz baskčitiny pro začátečníky

Chcete se naučit základy baskičtiny? Od LS nabízíme nový kurz určený pro všechny zájemce o tento lingvisticky velmi zajímavý jazyk. Výuka probíhá v angličtině a není nutná žádná předchozí znalost baskičtiny. Kurz si můžete zapsat jako volitelný.

Více informací

Online přípravný kurz k přijímačkám na Hispanistiku

Pro všechny zájemce o bc. obor Hispanistika nabízíme v ak. roce 2018/19 online přípravný kurz, který je zcela zdarma.

Více informací

Setkání pro zájemce o nmgr. studium Hispanistiky

Všechny zájemce o nmgr. studium Hispanistiky srdečně zveme na setkání s vyučujícími, kde Vás provedem přijímacím řízením i strukturou studia a zodpovíme všechny otázky.
pondělí 4. 3. 2019, 9:15, palác Oettingen (Josefská 6, dům s podjezdem pro tramvaj), místnost 118, 1. patro.

Více informací

Španělština na FF UK

Pokud máte zájem o studium španělštiny na FF UK (bakalářské i navazující magisterské studium), připravili jsme pro Vás sérii prezentací, které by měly zodpovědět všechny Vaše otázky.

Více informací