Přípravný kurz Hispanistika a Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Pro všechny zájemce o studium španělštiny na FF UK nabízíme přípravný kurz zcela zdarma. Těšíme se na viděnou online 23. ledna 2021! Další procvičovací materiály jsou online k dispozici po celý rok.

Více informací

Den otevřených dveří FF UK online

Na všechny uchazeče o studium na FF UK se těšíme online 16. ledna 2021. V rámci Dne otevřených dveří proběhnou i prezentace všech našich programů.

Více informací

Volitené online kurzy praktické španělštiny

Všem zájemcům o praktické procvičování španělštiny nabízíme volitelné kurzy, které jsou kompletně v režimu online.

Více informací