Přípravný kurz k přijímací zkoušce na Hispanistiku

Milí uchazeči o studium Hispanistiky,
srdečně Vás zveme na přípravný kurz k přijímacím zkouškám, který se koná

20. ledna 2018 (sobota), 9:30-13:30, palác Oettingen, Josefská 6, Praha 1, učebna č. 118 (1. patro).
Kurz je zcela zdarma.

Během jednoho sobotního dopoledne Vám vyučující přímo z Oddělení hispanistiky podrobně popíší průběh přijímací zkoušky a poradí, jak se nejlépe připravit na jednotlivé části. Budete mít samozřejmě také možnost se na cokoli zeptat.

Z organizačních důvodů Vás prosíme pouze o předchozí registraci e-mailem na: dora.polakova@ff.cuni.cz

Na viděnou se těší

Mgr. Dora Poláková, Ph.D. – vedoucí Oddělení hispanistiky, garant přijímacího řízení, vyučující literatury
PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D. – vyučující teoretických i praktických jazykových předmětů, garant stáží 24 hodin s FF UK
Lic. Javier González Lozano – lektor, vyučující jazykových předmětů a didaktiky

Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/151154198965003/

Úvod > Přípravný kurz k přijímací zkoušce na Hispanistiku