Nově otevřené učitelské obory

FF UK vyhlašuje přijímací řízení na nově akreditované Bc. a Nmgr. učitelské obory

Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bc.)

Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy (Nmgr.)

Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bc.), online přípravný kurz zdarma

Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy (Nmgr.)

Učitelské obory je možné studovat pouze v kombinaci s jiným učitelským oborem, kompletní seznam nalezente na ucitelstvi.ff.cuni.cz

Přihlášky se podávájí do 15. 7. 2019, přijímací řízení proběhne v září.

Informace o dodatečném přijímacím řízení na webu fakulty: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/

Úvod > Nově otevřené učitelské obory