Kolokvium Latinská Amerika na švu velkých epoch – CfP do 30. 5. 2019

Anotace:

Workshop „Latinská Amerika na švu velkých epoch“ se uskuteční v rámci projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě, který se věnuje zkoumání forem sebeuvědomění a sebeutváření (autopoiesis). Studium literatury a kultury Latinské Ameriky přináší pohled nejen „na“ specifický kulturní region na pomezí západní civilizace, ale zejména pozornost k pohledu „z“ této oblasti, k její sebereflexe a kreativitě. „Přesazené“ evropské tradice se v koexistenci s indiánskými i africkými tradicemi a v relacích koloniální a postkoloniální historie stávají odlišnou realitou. Určitým východiskem je idea velkých epoch a jejich reflexe, zejména změna paradigmatu na přelomu 19. a 20. století směrem k sebeuvědomění a „přijetí vlastní reality“ (Leopoldo Zea) současně s problematizováním evropsky pojaté modernizace. Implicitní konfrontování s evropskou tradicí může podnítit zkoumání dílčích tematických okruhů v literatuře a myšlení Latinské Ameriky.

Call for papers

Úvod > Kolokvium Latinská Amerika na švu velkých epoch – CfP do 30. 5. 2019