Pozvánka na konferenci Multiple Modernities in Latin America

V příloze naleznete program konference, na jejíž organizaci se podílely dr. Grauová a dr. Flemrová. Všichni jsou srdečně zváni.

Více informací

Prezenční a online přípravný kurz k přijímačkám na Hispanistiku

Pro všechny zájemce o bc. obor Hispanistika nabízíme v ak. roce 2018/19 online i prezenční přípravný kurz, které jsou zcela zdarma.

Více informací

Volitené online kurzy praktické španělštiny

Všem zájemcům o praktické procvičování španělštiny nabízíme v ak. roce 2018/19 dva volitelné kurzy, které jsou kompletně v režimu online: Procvičování španělské gramatiky (ASPV0050) a Rozvoj porozumění španělsky psanému textu (ASPV0048).

Více informací

Španělština na FF UK

Pokud máte zájem o studium španělštiny na FF UK (bakalářské i navazující magisterské studium), připravili jsme pro Vás sérii prezentací, které by měly zodpovědět všechny Vaše otázky.

Více informací