Zářijový termín přijímaček do nmgr. studia (HISPANISTIKA)

Nestihli jste si včas podat přihlášku na červnový termín přijímacích zkoušek do nmgr. studia nebo se Vám přijímací zkouška nepovedla? Pro všechny zájemce o studium nmgr. oboru Hispanistika nabízíme ještě dodatečný termín v září, na který je nutné podat přihlášku do 19. srpna 2018. Podmínky pro přijetí jsou shodné s podmínkami standardního červnového termínu.

Více informací

Vítejte na ÚRS

Ústav románských studií zajišťuje bakalářské a navazující magisterské programy Francouzská filologie, Hispanistika, Italianistika, Portugalština a Lusobrazilská studia a doktorské programy Románské jazyky a Románské literatury.

Španělština na FF UK

Pokud máte zájem o studium španělštiny na FF UK (bakalářské i navazující magisterské studium), připravili jsme pro Vás sérii prezentací, které by měly zodpovědět všechny Vaše otázky.

Více informací