Dodatečné přijímací řízení

Vyhlašujeme dodatečné přijímací řízení pro obory Portugalistika (Bc.), Francouzská filologie (Nmgr.) a Hispanistika (Nmgr.).
Termín podání přihlášek: 12. srpna 2019
Přijímací zkouška: září 2019
Nástup do studia: říjen 2019

Více informací

Kolokvium Latinská Amerika na švu velkých epoch

Workshop „Latinské Amerika na švu velkých epoch“ se uskuteční v rámci projektu KREAS, který se věnuje zkoumání forem sebeuvědomění a sebeutváření (autopoiesis). Deadline pro zasílání návrhů příspěvků: 30. května

Více informací

Volitené online kurzy praktické španělštiny

Všem zájemcům o praktické procvičování španělštiny nabízíme v ak. roce 2018/19 dva volitelné kurzy, které jsou kompletně v režimu online: Procvičování španělské gramatiky (ASPV0050) a Rozvoj porozumění španělsky psanému textu (ASPV0048).

Více informací

Online přípravný kurz k přijímačkám na Hispanistiku

Pro všechny zájemce o bc. obor Hispanistika nabízíme v ak. roce 2018/19 online přípravný kurz, který je zcela zdarma.

Více informací

Španělština na FF UK

Pokud máte zájem o studium španělštiny na FF UK (bakalářské i navazující magisterské studium), připravili jsme pro Vás sérii prezentací, které by měly zodpovědět všechny Vaše otázky.

Více informací