Congresso ABRE III

Filozofická fakulta UK spolupořádá kongres evropských brazilianistů, Congresso ABRE III – 20. – 24.9. Kongres proběhne on-line a je přístupný každému, kdo se zajímá o témata spojená s Brazílií.

 

III. Kongres Asociace brazilianistů v Evropě ve spolupráci s Univerzitou Karlovou

 

Ve dnech 20. až 24. září proběhne ve spolupráci s Univerzitou Karlovou konference Asociace brazilianistů v Evropě, Assosiação de brasilianistas na Europa (ABRE). ABRE byla založena v nizozemském Leidenu v roce 2017 s cílem podpořit rozvoj studia Brazílie v Evropě a dialog mezi evropskými brazilianisty a jejich dalšími partnery v Brazílii a jiných částech světa.

Tento prestižní mezinárodní kongres s více než 500ti přihlášenými akademiky z celého světa, který se měl původně uskutečnit právě na půdě Filozofické fakulty, nakonec vzhledem k okolnostem proběhne on-line formou a bude tak určen všem zájemcům o bližší seznámení se s Brazílií z pohledu různých společenskovědních oborů. Program s odkazy na jednotlivé zoom místnosti naleznete zde.

Kromě Šárky Grauové, vyučující Oddělení portugalistiky Ústavu Románských studií FF UK a viceprezidentky ABRE, figurují v organizační jedenáctičlenné komisi další portugalisté z Filozofické fakulty UK – Selmo Ribeiro Figueiredo Jr., Gilda Seara Machado, Petra Svobodová, Karolina Válová a iberoamerikanistka Monika Brenišínová.

Kongres zahájí plenární přednáška prof. Markéty Křížové (Univerzita Karlova) Český cestovatel Alberto Vojtěch Frič a snahy o ochranu brazilských domorodců na počátku 20. století. Každý den konference bude rozdělený až do šestnácti tematických bloků s příspěvky týkající se kulturních, literárních, sociologických, ekonomických, historických a politických témat Brazílie. a zakončí ji přednáška paní doktorky Evy Batličkové (Masarykova univerzita, Brno): Vilém Flusser: Chvála dialogu.

Úvod > Congresso ABRE III