Centrum katalánských studií Karla Velikého

Dne 25. 9. 2017 se na Filozofické fakultě sešla paní děkanka, doc. Mirjam Friedová, se zástupci andorrské vlády, aby společně podepsali memorandum, které oficiálně zahajuje činnost Centra katalánských studií Karla Velikého. Toto centrum dále rozšíří nabídku předmětů týkajících se nejen samotného katalánského jazyka, ale také katalánsky psané literatury a kultury Andorry. Oficiálního aktu se zúčastnil doc. Petr Čermák, ředitel ÚRS, dr. Dora Poláková, vedoucí Oddělení hispanistiky, dr. Dana Kratochvílová, vyučující z Oddělení hispanistiky, která zajistila tlumočení, dr. Andreu Bauçà i Sastre, dlouholetý lektor katalánštiny na FF UK, a dr. Jan Schejbal, který se podílí na výuce katalánštiny.

Katalánština se mezi našimi studenty již tradičně těší velké oblibě, a to i díky tomu, že dosavadní lektorát, nyní již Centrum katalánských studií, nabízí širokou nabídku předmětů a praktičtěji i teoretičtěji zaměřených kurzů, které umožňují dosáhnout v katalántštině až úrovně C1, získat přehled o kultuře a literatuře oblastí, kde se hovoří katalánsky, a v neposlední řadě jsou zde každoročně konány také mezinárodní oficiální zkoušky z tohoto jazyka.

Zde si můžete přečíst oficiální oznámení, které bylo publikováno na webu andorrské vlády: https://www.govern.ad/cultura/item/8510-es-crea-el-centre-carlemany-de-llengua-catalana-a-la-universitat-carolina-de-praga

 

Úvod > Centrum katalánských studií Karla Velikého