Iberoamerická cena – úspěch v soutěži

Soutěž o Iberoamerickou cenu každoročně společně pořádají velvyslanectví iberoamerických zemí akreditovaných v České republice – Argentiny, Brazílie, Chile, Kuby, Mexika, Peru, Portugalska a Španělska. Určená je studujícím tuzemských vysokých škol, jejichž mateřským jazykem není španělština ani portugalština, za eseje psané ve španělštině nebo portugalštině. Do soutěže se letos přihlásilo 25 studujících z osmi tuzemských univerzit.

Na druhém místě v soutěži o Iberoamerickou cenu se umístila studentka Hispanistiky na Filozofické fakultě UK Dominika Tesařová. Porotu oslovila esejí Dos significados de la palabra historia: Tradición literaria en la obra de Milan Kundera y Ricardo Piglia (odborný konzultant Juan Antonio Sánchez).

Na třetím místě se umístila studentka Portugalistiky – Hispanistiky na Filozofické fakultě UK Julie Hrušková za esej Representação de personagens femininas na prosa Menina e Moça de Bernardim Ribeiro (odborná konzultantka Karolina Válová).

Novinkou letošního ročníku soutěže je udělení čestných uznání vyučujícím. Letos ho získali vedle dalších také iberoamerikanista a historik profesor Josef Opatrný a kunsthistorik profesor Pavel Štěpánek.

Úvod > Aktuality > Iberoamerická cena – úspěch v soutěži