Prodloužení termínu pro odevzdání bakalářských a diplomových prací

Pro červnový termín obhajob byly termíny odevzdání závěrečné práce do SISu byly vzhledem k současné situaci posunuty následujícím způsobem (připomínáme, že práce se momentálně odevzdávají pouze elektronicky):

Hispanistika 20.5.

Francouzská filologie 18. 5.

Portugalistika 20. 5.

Italština 20. 5.

Úvod > Aktuality > Prodloužení termínu pro odevzdání bakalářských a diplomových prací