SZK na oboru Hispanistika

S ohledem na nový harmonogram akademického roku a časté otázky, jak to bude se státnicemi, jsme se na Hispanistice rozhodli pro následující:

Termíny zůstávají v platnosti, tj.

BZK 16. 6. + 17. 6. 2020

SZZK 15. 6. 2020

Všem studentům, kteří se hlásí k BZK či SZZK, bude vyučujícími umožněno splnit atestace v dostatečném předstihu před datem kontroly studijních povinností (27. 5. 2020), tj. bude možné skládat zkoušky i zápočty v předtermínu ještě během výukové části semestru.

Úvod > Aktuality > SZK na oboru Hispanistika