Odevzdávání závěrečných prací na ÚRS

Oznamujeme studentům, že vzhledem k současné situaci se pro bakalářské a diplomové práce, které mají být odevzdány do 12. května (pro červnový termín obhajob), ruší povinnost odevzdávat dva vytištěné exempláře na sekretariát. Práce se odevzdává pouze v elektronické podobě přes SIS.

Úvod > Aktuality > Odevzdávání závěrečných prací na ÚRS