Zadávání BP a DP – Hispanistika

Prosíme studenty druhého ročníku bc. studia a prvního ročníku nmgr. studia, aby s dostatečným předstihem kontaktovali vyučujícího, u něho chtějí psát závěrečnou práci. Dr. Kratochvílová v ak. roce 2018/19 z kapacitních důvodu nepřijímá nové studenty (je možné zadat pouze DP studentům, jimž vedla bakalářskou práci). Ostatní studenti, kteří mají zájem o lingvistickou závěrečnou práci, mohou kontaktovat dr. Krinkovou a doc. Čermáka. Konzultace s vedoucím práce doporučujeme zahájit již během ZS (případně na začátku LS), a to i v případě, že student zatím nemá jasnou představu o konkrétním tématu, které by chtěl zpracovat, toto je možné následně rozpracovat v rámci konzultací se školitelem, z kapacitních důvodů je však důležité, aby o Vás Váš budoucí vedoucí práce věděl co nejdříve.

Seznam nabízených okruhů naleznete v sekci Závěrečné práce (https://urs.ff.cuni.cz/ustavkatedra/obory/spanelstina/zaverecne-prace/tema-prace-lingvistika/vedouci-praci-a-temata-ktera-nabizeji/)

Úvod > Aktuality > Zadávání BP a DP – Hispanistika