V Institutu brazilských studií v São Paulu proběhlo kolokvium Brazílie – Česká republika: dialog kultur

Pod záštitou generální konzulky České republiky v São Paulu Pavly Havrlíkové byla na Sãopaulské univerzitě (USP), která je mezinárodně nejlépe hodnocenou brazilskou univerzitou, zahájena výstava připomínající 90. výročí založení kurzů portugalštiny a 60. výročí portugalistiky jako diplomního oboru. Úvodní přednášku pronesla Walnice Nogueira Galvãová, emeritní profesorka literární teorie a srovnávací literatury. V následujícím programu v Institutu brazilských studií (IEB), s nímž naši filozofickou fakultu od roku 2014 pojí mezifakultní dohoda o spolupráci, vystoupila s přehledem česko-brazilských vztahů PhDr. Simona Binková, CSc. O korespondenci překladatelky Pavly Lidmilové s brazilským spisovatelem Murilem Rubiãem, poté promluvil dr. Cleber Araújo Cabral. Mgr. Filip Vavřínek pak představil dějiny portugalistiky na FF UK v letech 1928–1989 a Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. uzavřela kolokvium příspěvkem o výzvách a výhledech současné portugalistiky. Setkání, které moderoval a spoluorganizoval vedoucí zahraničního oddělení dr. Marcos Antonio Moraes, se dostalo ohlasu v listu Jornal da USP (https://jornal.usp.br/cultura/culturas-do-brasil-e-da-republica-tcheca-sao-tema-de-evento/), stručná informace o česko-brazilských vztazích se objevila i v dalších digitálních médiích (https://jornalggn.com.br/noticia/republica-checa-e-brasil-por-walnice-nogueira-galvao;

http://www.unincor.br/noticias-do-mestrado-em-letras/2617-mestrado-em-letras-da-unincor-participa-da-jornada-brasil-republica-tcheca-dialogos-culturais-na-usp).

Úvod > Aktuality > V Institutu brazilských studií v São Paulu proběhlo kolokvium Brazílie – Česká republika: dialog kultur