doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.

E-mail: petr.cermak@ff.cuni.cz

Konzultace

 • ZS: út 9:00-10.00, 114/P (osobní); út 10.00-11.00, 114/P (úřední)

Publikace

 • Černikovská Š., Čermák P.: Rysy cizineckého přízvuku ve španělštině českých mluvčích. Časopis pro moderní filologii, 2016, č. • no. 98, s. • p. 77-91. ISSN 0008-7386.
 • Čermák P., Kratochvílová D.: Životní jubileum profesora Bohumila Zavadila. Časopis pro moderní filologii, 2016, č. • no. 98, s. • p. 140-142. ISSN 0008-7386.
 • Štichauer P., Čermák P.: Causative constructions of the hacer / fare verb type in Spanish and Italian and their Czech counterparts: a parallel corpus-based study. Linguistica Pragensia, 2016, č. • no. 26, s. • p. 7-20. ISSN 0862-8432.
 • Čermák P.: Acerca de una diferencia sistémica entre el checo y el español: adjetivos procesuales checos. Romanica Olomucensia, 2016, č. • no. 28, s. • p. 15-25. ISSN 1803-4136.
 • Čermák P.: La traducción como proceso de decisiones: su reflejo en los corpus paralelos. Mutatis Mutandis, 2016, č. • no. 9, s. • p. 224-246. ISSN 2011-799X.
 • Pamies A., Čermák P., Káloustova O., Kouznetsov V., Pazos J., Romera L.: Diccionario multilingüe de fonética y fonología en siete lenguas. Wroclaw, Amazon Fulfillment, 2015. 198 s. • p. ISBN 978-1-5187-7503-1.
 • Čermák P., Nádvorníková O., Štichauer P., Jindrová J., Hricsina J., Krinková Z., Laufková P., Kratochvílová D., Černikovská Š., Bratánková L., Jančík J., Petrík D., Třísková E.: Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů. Praha, Karolinum, 2015. 318 s. • p. ISBN 978-80-246-2872-1.
 • Čermák P.: Fonetika a fonologie současné španělštiny. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2015. 263 s. • p. ISBN 978-80-246-2780-9.
 • Čermák P.: Lenka Zajícová: Český jazyk v Paraguayi. Studie o jazykovém kontaktu a zániku. Časopis pro moderní filologii, 2014, č. • no. 96, s. • p. 113-116. ISSN 0008-7386.
 • Čermák P.: A few notes on the history of the classical Prague Linguistic Circle. La Linguistique, 2014, č. • no. 50, s. • p. 75-92. ISSN 0075-966X.
 • Čermák P.: Několik poznámek k jazykové normě ve španělštině. In Petkevič V., Adamovičová A., Cvrček V.: Radost z jazyků. Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka. Praha, Nakladatelství Lidové noviny / Ústav českého národního korpusu, 2014, s. • p. 283-290. ISBN 978-80-7422-361-7.
 • Čermák P.: Las posibilidades de estudio ofrecidas por los corpus paralelos: el caso del prefijo español re-. Acta Universitatis Carolinae - Philologica - Romanistica Pragensia, 2013, č. • no. XIX, s. • p. 123-136. ISSN 0567-8269.
 • Čermák P.: Norma lingüística: la tradición española frente a la tradición checa. In Valeš M., Míča S.: Diversidad lingüística del español. Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2013, s. • p. 21-32. ISBN 978-80-7494-020-0.
 • Klégr A., Čermák P.: Časopis pro moderní filologii - stoletý věk nevadí. Akademický bulletin Akademie věd České republiky, 2012, č. • no. 2012, s. • p. 26-27. ISSN 1210-9525.
 • Čermák P.: Norma současné španělštiny a její kodifikace. Časopis pro moderní filologii, 2012, č. • no. 94, s. • p. 99-110. ISSN 0862-8459.
 • Čermák P., Čermák J., Poeta C.: Pražský lingvistický kroužek v dokumentech. Praha, Academia, 2012. 784 s. • p. ISBN 978-80-200-2097-0.
 • Štichauer P., Čermák P.: Španělská a italská adjektiva se sufixem -ble/-bile a jejich české ekvivalenty. In Čermák F.: Korpusová lingvistika Praha 2011. 1 Intercorp. Praha, Lidové noviny, 2011, s. • p. 124-135. ISBN 978-80-7422-114-9.
 • Čermák P., Andrés Castillo D.: Gramática aplicada de la lengua española. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2011. 162 s. • p. ISBN 978-80-246-1923-1.
 • Čermák P.: 100 let Časopisu pro moderní filologii. Časopis pro moderní filologii, 2011, č. • no. 93, s. • p. 3-21. ISSN 0008-7386.
 • Čermák F., Čermák P., Štichauer P., Nádvorníková O., Adamovičová A., Skoumalová H., Vondřička P., Gladkova H., Nábělková M., Jirásek K., Blažek D.: Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 292 s. • p. ISBN 978-80-7422-058-6.
 • Čermák P.: Acerca de las formas verbales españolas. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2010, č. • no. 2009, s. • p. 119-132. ISSN 0567-8269.
 • Čermák P.: Al + infinitivo: estudio contrastivo checo-español. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2010, č. • no. 2009, s. • p. 49-64. ISSN 0567-8269.
 • Zavadil B., Čermák P.: Sintaxis del español actual. Praha, Karolinum, 2010. 334 s. • p. ISBN 978-80-246-1876-0.
 • Zavadil B., Čermák P.: Mluvnice současné španělštiny. Lingvisticky interpretační přístup. Praha, Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2010. 572 s. • p. ISBN 978-80-246-1641-4.
 • Čermák P., Štichauer P.: Španělské a italské faktitivní konstrukce hacer / fare + sloveso a jejich české ekvivalenty. In Čermák F., Kocek J.: Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. • p. 70-90. ISBN 978-80-7422-058-6.
 • Čermák P.: Klub moderních filologů a Časopis pro moderní filologii. Ročenka Kruhu moderních filologů, 2010, č. • no. XXIII, s. • p. 44-49. ISSN 0577-3768.

Závěrečné práce

 

Úvod > Vyučující > Španělština > doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.