PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D.

E-mail: dana.kratochvilova@ff.cuni.cz

Konzultace

  • LS: út 14.15-15.15, 115/P

Publikace

  • Čermák P., Nádvorníková O., Štichauer P., Jindrová J., Hricsina J., Krinková Z., Laufková P., Kratochvílová D., Černikovská Š., Bratánková L., Jančík J., Petrík D., Třísková E.: Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů. Praha, Karolinum, 2015. 318 s. • p. ISBN 978-80-246-2872-1.
  • Kratochvílová D.: The use of the parallel corpus InterCorp in foreign language teaching. In Krings H., Kühn B.: Fremdschprachliche Lernprozesse. Erträge des 4. Bremer Symposions zum Fremdsprachenlehren und -lernen an Hochschulen. Bochum, AKS-Verlag Bochum, 2015, s. • p. 278-282. ISBN 978-3-925453-62-5.
  • Kratochvílová D.: Univerzální koncepce modality a její aplikace na španělský modální systém. Časopis pro moderní filologii, 2014, č. • no. 96, s. • p. 58-73. ISSN 0008-7386.
  • Kratochvílová D.: Selección de modo indicativo o subjuntivo con adverbios como quizá(s), tal vez, posiblemente y probablemente. Acta Universitatis Carolinae - Philologica - Romanistica Pragensia, 2013, č. • no. 19, s. • p. 137-148. ISSN 0567-8269.
  • Kratochvílová D.: Las relaciones entre el significado modal real y el significado modal potencial en español. Linguistica Pragensia, 2013, č. • no. 23, s. • p. 73-83. ISSN 0862-8432.

Závěrečné práce

 

Úvod > Vyučující > Španělština > PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D.