PhDr. Zora Obstová, Ph.D.

E-mail: zora.obstova@ff.cuni.cz

Konzultace

  • LS: út 11.00-12.00, 305/P

Rozvrh

Publikace

  • Obstová Z.: Umberto Eco: Otevřené dílo. Praha, Argo, 2015. 291 s. • p. ISBN 978-80-257-1158-3.
  • Obstová Z.: Carlo Ginzburg: Mocenské vztahy. Historie, rétorika, důkaz. Praha, Karolinum, 2013. 150 s. • p. ISBN 978-80-246-2079-4.

  • Obstová Z.: Hledání nového literárního jazyka (Italská literatura druhé poloviny 19. století). In Housková A., Svatoň V.: Konec a počátek: Literatura na přelomu dvou staletí. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012, s. • p. ISBN 978-80-7308-437-0.
  • Housková A., Svatoň V., Voldřichová – Beránková E., Sánchez Fernández J., Binarová M., Flemrová A., Blinková Pelánová E., Humpál M., Nykl H., Lomová O., Křížová M., Poláková D., Obstová Z., Staněk J.: Konec a počátek: Literatura na přelomu dvou staletí. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. 2 s. • p. ISBN 978-80-7308-437-0.
  • Obstová Z.: Trnitá cesta italských spisovatelek na literární parnas. Plav – měsíčník pro světovou literaturu, 2012, č. • no. 3, s. • p. 9-14. ISSN 1802-4734.
  • Obstová Z.: Šedé duše Philippa Claudela. In Claudel, Ph.: Šedé duše. Praha, Paseka, 2010. s. • p. 191-194. ISBN 978-80-7432-050-7.
  • Obstová Z.: Ženská próza v italské moderní literatuře. Praha, Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1458-8.

Závěrečné práce

 

 

Úvod > Vyučující > Italština > PhDr. Zora Obstová, Ph.D.