prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.

E-mail: jiri.pelan@ff.cuni.cz

Konzultace

 • ZS út 14.00-15.00, 305/P

Publikace

 • Voldřichová - Beránková E., Grauová Š., Svatoň V., Sánchez Fernández J., Kalivodová E., Jamek V., Flemrová A., Housková A., Marigó G., Humpál M., Melmoux-Montaubin M., Ébert-Zeminová C., Sirovátka Š., Blinková Pelánová E., Pelán J. , et al.: Dusk and Dawn. Literature between Two Centuries. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017. 509 s. • p. ISBN 978-80-7308-704-3.
 • Pelán J., Kadlec V.: Bohumil Hrabal, Rukověť pábitelského učně. Texty z časů normalizace. In Pelán J.: Bohumil Hrabal, Rujkověť pábitelského učně. Praha, Mladá fronta, 2016, s. • p. 1-529. ISBN 978-80-204-3507-1.
 • Pelán J., Kadlec V.: Bohumil Hrabal, Život bez rukávů. Autobiografická trilogie. Praha, Mladá fronta, 2016. 370 s. • p. ISBN 978-80-204-3508-8.
 • Pelán J.: Leonardo Sciascia, Zmizení Ettora Majorany. Praha, Triáda, 2016. 114 s. • p. ISBN 978-80-7474-177-7.
 • Pelán J.: Actor unius libri? Souvislosti, 2016, č. • no. 27, s. • p. 168-169. ISSN 0862-6928.
 • Pelán J.: Na okraj Dnů plných usínání. In Jakub Řehák, Dny plné usínání. Praha, Fra, 2016, s. • p. 67-71. ISBN 978-80-7521-040-1.
 • Pelán J., Kadlec V.: Ediční komentáře. In Pelán J.: Bohumil Hrabal, Spisy 4. Praha, Mladá fronta, 2016, s. • p. 483-529. ISBN 978-80-204-3507-1.
 • Pelán J., Kadlec V.: Ediční komentáře. In Pelán J.: Bohumil Hrabal, Spisy 5. Praha, Mladá fronta, 2016, s. • p. 363-412. ISBN 978-80-204-3508-8.
 • Housková A., Svatoň V., Voldřichová - Beránková E., Binarová M., Melmoux Montaubin M., Flemrová A., Pelán J., Sánchez Fernández J., Sirovátka Š., Tvrdík M., Humpál M., Kalivodová E., Grauová Š., Poláková D.: Pokusy o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016. 766 s. • p. ISBN 978-80-7308-674-9.
 • Pelán J.: Giuseppe Ungaretti, Ostrov (Esej o básni). Souvislosti, 2016, č. • no. 27, s. • p. 4-10. ISSN 0862-6928.
 • Pelán J.: Hrobaříkům české romanistiky navzdory. In Studie a stati o francouzské literatuře. Praha, Pulchra, 2015, s. • p. 7-37. ISBN 978-80-87377-91-8.
 • Pelán J.: Překladatel Bohuslav Reynek a vydavatel Vlastimil Vokolek. In Bohuslav Reynek. Překlady vydané Vlastimilem Vokolkem. Praha, Malvern, 2015, s. • p. 367-400. ISBN 978-80-7530-025-6.
 • Pelán J.: Bohumil Hrabal: pokus o portrét. Praha, Torst, 2015. 118 s. • p. ISBN 978-80-7215-496-8.
 • Pelán J.: Bohumil Hrabal v sedmdesátých letech. In Jsme jako olivy. Novely. Praha, Mladá fronta, 2015, s. • p. 7-21. ISBN 978-80-204-3336-7.
 • Pelán J.: Čtyři barokní básníci. In Hvězda v noci, duha ve dne. Zblov, Opus, 2015, s. • p. 7-15. ISBN 978-80-87048-44-3.
 • Pelán J.: Alle soglie del modernismo. Emilio Praga e Arrigo Boito. Acta Universitatis Carolinae - Philologica - Romanistica Pragensia, 2015, č. • no. Neuveden, s. • p. 81-104. ISSN 0567-8269.
 • Pelán J.: Brevitas a amplificatio v próze Bohumila Hrabala. Slovo a smysl / Word & Sense, 2014, č. • no. 11, s. • p. 193-200. ISSN 1214-7915.
 • Pelán J.: Václav Černý et le structuralisme. La Linguistique, 2014, č. • no. 50, s. • p. 119-155. ISSN 0075-966X.
 • Pelán J.: Za Jiřím Pistoriem. Česká literatura, 2014, č. • no. 62, s. • p. 671-677. ISSN 0009-0468.
 • Pelán J.: Brevitas e amplificatio nella prosa di Hrabal. In Curcio M.: Le forme della brevita. Milano, Franco Agnelli, 2014, s. • p. 81-91. ISBN 978-88-917-0500-6.
 • Pelán J.: Francouzský a italský román v poválečném období. In Literární modernismus ve světě. Olomouc, Univerzita Palackého, Olomouc, 2014, s. • p. 194-217. ISBN 978-80-244-4361-4.
 • Pelán J.: Máchova historická próza. Ricerche slavistiche, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 227-248. ISSN 0391-4127.
 • Dostálová R., Hladký V., Pelán J.: Konstantinos Kavafis, Básně. Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2013. 387 s. • p. ISBN 978-80-7465-047-5.
 • Pelán J.: Jaufres Rudel: Vzdálená láska. Zblov, Opus, 2013. 92 s. • p. ISBN 978-80-87048-36-8.
 • Pelán J.: In margine a Un poeta non rida di Achille Curcio. Letteratura e dialetti, 2012, č. • no. 5, s. • p. 145-152. ISSN 0000-0000.
 • Pelán J.: Tisaču godina hrvatske poezije. Bosna franciscana, 2011, č. • no. 19, s. • p. 267-272. ISSN 1330-7487.
 • Pelán J.: Il cimitero di Praga. Praha, Argo, 2011, s. • p. 437-466. ISBN 978-80-257-0487-5.
 • Pelán J., Dovalil V.: Laudatio für Jiří Stromšík. Acta Universitatis Carolinae - Filologica, 2011, č. • no. 2008, s. • p. 7-12. ISSN 978-80-246-1799-2.
 • Pelán J.: Zuření a humor Iva Vodseďálka. Revolver Revue, 2011, č. • no. 26, s. • p. 7-12. ISSN 1210-2881.
 • Pelán J.: Montale v zrcadle svých esejů. In Eugenio Montale: Eseje. Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2011, s. • p. 229-249. ISBN 978-80-87378-89-2.
 • Pelán J.: Znělkové věnce Jiřího Hejdy. In Matoušek L.: Jiří Hejda, Sonety. Praha, Euroslavica, 2010, s. • p. 199-205. ISBN 978-80-85494-91-4.
 • Pelán J.: Petrarca homo politicus. Svět literatury, 2010, č. • no. 2010, s. • p. 211-213. ISSN 0862-8440.
 • Pelán J.: Josef Palivec, Listář I. Praha, Torst, 2010. 546 s. • p. ISBN 978-80-7215-402-9.
 • Pelán J.: Echi e riflessi della primavera di Praga negli scritti di Angelo Maria Ripellino. esamizdat, 2010, č. • no. 7, s. • p. 35-39. ISSN 1723-4042.
 • Pelán J., Stromšík J.: Stylistické studie z románských literatur. Praha, Triáda, 2010. 605 s. • p. ISBN 978-80-87256-22-0.
 • Pelán J.: Překlad adaptační a překlad konformní. In Translatologica Ostraviensia V. Ostrava, OUFF, 2010, s. • p. 20-29. ISBN 978-80-7368-791-5.
 • Pelán J.: Italienische Bücher aus den Sammlungen der Fürsten Eggenberg. In Bepler J.: Sammeln, Lsen, Übersetzen als höfische Praxis der frühen Neuzeit. Wiesbaden, Harrasowitz Verlag, 2010, s. • p. 145-155. ISBN 978-3-447-06399-9.

Závěrečné práce

 

Úvod > Vyučující > Italština > prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.