PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D.

E-mail: olga.nadvornikova@ff.cuni.cz

Konzultace

 • ZS: čt 9.30-10.30, 113/P

Publikace

 • Nádvorníková O.: Pièges méthodologiques des corpus parallèles et comment les éviter. Corela - cognition, représentation, langages, 2017, č. • no. 15. ISSN 1638-573X.
 • Čermáková A., Martinková M., Malá M., Káňa T., Richterová O., Fárová L., Nádvorníková O., Šotolová J., Chlumská L.: Jazykové paralely. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 290 s. • p. ISBN 978-80-7422-557-4.
 • Nádvorníková O., Šotolová J.: Za hranice věty: analýza změn v segmentaci na věty v překladových textech na základě francouzsko-českého paralelního korpusu. In Čermáková A., Chlumská L., Malá M.: Jazykové paralely. Praha, NLN, 2016, s. • p. 188-235. ISBN 978-80-7422-557-4.
 • Nádvorníková O.: Le corpus multilingue InterCorp et les possibilités de son exploitation. In Trotter D., Bozzi A., Fairon C.: Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013).Section 16 : Projets en cours ; ressources et outils nouveaux. Nancy, ATILF, 2016, s. • p. 223-237. ISBN 979-10-91460-32-3.
 • Čermák P., Nádvorníková O., Štichauer P., Jindrová J., Hricsina J., Krinková Z., Laufková P., Kratochvílová D., Černikovská Š., Bratánková L., Jančík J., Petrík D., Třísková E.: Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů. Praha, Karolinum, 2015. 318 s. • p. ISBN 978-80-246-2872-1.
 • Nádvorníková O.: Paralelní korpus InterCorp. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2013, č. • no. 9, s. • p. 47-50. ISSN 1802-4734.
 • Nádvorníková O.: Francouzský gérondif a český přechodník: kontrastivní analýza a jazykové korpusy. Jazykovědné aktuality, 2013, č. • no. 50, s. • p. 80-95. ISSN 1212-5326.
 • Nádvorníková O.: – Paul se rase en chantant, dit-il en bafouillant: Quels types de manière pour le gérondif en français ? Acta Universitatis Carolinae - Philologica - Romanistica Pragensia,XIX,2/2013, 2013, č. • no. 19, s. • p. 31-44. ISSN 1212-2181.
 • Nádvorníková O.: Les gérondifs antéposés : quelles relations avec les contextes de gauche et de droite ? Verbum, 2013, č. • no. 35, s. • p. 161-174. ISSN 0182-5887.
 • Nádvorníková O.: Le gérondif français et ses équivalents tchèques : Exemple de recherche sur corpus parallèles. In Lambert J., Vandenborre K.: SLAV1 - Sujets, Longitudes, et Approches Variées. Neuveden, Neuveden, 2012 ISBN 0-000-00000-0.
 • Nádvorníková O.: The French gérondif and its Czech Equivalents. In Čermák F., Klégr A., Corness P.: InterCorp: exploring a multilingual corpus. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. • p. 83-95. ISBN 978-80-7422-042-5.
 • Nádvorníková O., Šotolová J., Polická A., Vurm P.: Využití InterCorpu ve vysokoškolských kurzech francouzské filologie. In Čermák F., Klégr A., Corness P.: Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. • p. 232-240. ISBN 978-80-7422-058-6.
 • Nádvorníková O.: Corpus électroniques unilingues ou parallèles : possibilités et défis. In Štichauer J.: La forme et le sens. Praha, FF UK, 2010, s. • p. 229-238. ISBN 978-80-7308-336-6.
 • Čermák F., Cinková S., Nádvorníková O., Malá M., Klégr A., Šaldová P., Novotná R., Chlumská L., Kováříková D., Cvrček V., Rosen A., Vachková M., Fárová L.: InterCorp: Exploring a Multilingual Corpus. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 253 s. • p. ISBN 978-80-7422-042-5.
 • Čermák F., Čermák P., Štichauer P., Nádvorníková O., Adamovičová A., Skoumalová H., Vondřička P., Gladkova H., Nábělková M., Jirásek K., Blažek D.: Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 292 s. • p. ISBN 978-80-7422-058-6.

Závěrečné práce

 

Úvod > Vyučující > Francouzština > PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D.