doc. PhDr. Eva Voldřichová-Beránková, Ph.D.

E-mail: eva.berankova@ff.cuni.cz

 • proděkanka pro zahraničí
 • vedoucí Oddělení francouzské filologie
 • vyučující literárních předmětů

Konzultace

 • ZS: út 15.00-16.00, 109/P

Publikace

 • Voldřichová - Beránková E., Grauová Š., Svatoň V., Sánchez Fernández J., Kalivodová E., Jamek V., Flemrová A., Housková A., Marigó G., Humpál M., Melmoux-Montaubin M., Ébert-Zeminová C., Sirovátka Š., Blinková Pelánová E.: Dusk and Dawn. Literature between Two Centuries. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017. 509 s. • p. ISBN 978-80-7308-704-3.
 • Voldřichová - Beránková E.: Od naturalismu k symbolismu: Literární kritika podle Émila Zoly. In Housková A., Svatoň V.: Pokusy o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska přelomu 19. a 20. století. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016, s. • p. 19-32. ISBN 978-80-7308-674-9.
 • Voldřichová - Beránková E.: Před Sainte-Beuvem a po něm: Epistemologický zlom v Proustově životě i v dějinách francouzské literární kritiky? In Housková A., Svatoň V.: Pokusy o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska přelomu 19. a 20. století. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016, s. • p. 397-416. ISBN 978-80-7308-674-9.
 • Voldřichová - Beránková E.: Principe de la (dé)mesure: Prague, Amsterdam et Moscou fantasmées par un Méditerranéen. In Gomes F., Jubilado O., Reiffóios M., Castro C.: (Re)lire Albert Camus. Études interdisciplinaires. Paříž, Éditions Le Manuscrit, 2016, s. • p. 167-181. ISBN 978-2-304-04572-7.
 • Voldřichová - Beránková E.: Panorama - kanadská literatura. In Housková A., Svatoň V.: Pokusy o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska přelomu 19. a 20. století. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016, s. • p. 614-616. ISBN 978-80-7308-674-9.
 • Voldřichová - Beránková E.: Communautés juives de Montréal : les batailles des anglophones, yiddishophones et francophones pour le droit a l'éducation. Revue d’Études françaises, 2016, č. • no. neuveden, s. • p. 227-232. ISSN 1416-6399.
 • Voldřichová - Beránková E.: Les rêves de la fée verte. L'absinthe dans les romans de la deuxième moitié du XIXe siècle. Ostium, 2016, č. • no. neuveden, s. • p. 115-125. ISSN 1336-6556.
 • Housková A., Svatoň V., Voldřichová - Beránková E., Binarová M., Melmoux Montaubin M., Flemrová A., Pelán J., Sánchez Fernández J., Sirovátka Š., Tvrdík M., Humpál M., Kalivodová E., Grauová Š., Poláková D.: Pokusy o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016. 766 s. • p. ISBN 978-80-7308-674-9.
 • Voldřichová - Beránková E.: Panorama - francouzská literatura. In Housková A., Svatoň V.: Pokusy o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska přelomu 19. a 20. století. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016, s. • p. 587-589. ISBN 978-80-7308-674-9.
 • Voldřichová - Beránková E.: Velmi snesitelná lehkost bytí. Česká literatura, 2015, č. • no. 63, s. • p. 98-102. ISSN 0009-0468.
 • Voldřichová - Beránková E.: Face blanche, bouche muette, corps tourmenté: Pierrot l'invisible dans les représentations décadentes. Ostium, 2015, č. • no. 11, s. • p. 190-200. ISSN 1336-6556.
 • Voldřichová - Beránková E.: Androgynes et gynandres : la relecture péladanienne du Banquet de Platon. Svět literatury, 2015, č. • no. 25, s. • p. 108-116. ISSN 0862-8440.
 • Voldřichová - Beránková E.: Spécificités de la mythologie décadente: le cas de Salomé. Acta Universitatis Carolinae - Philologica - Romanistica Pragensia, 2015, č. • no. Neuveden, s. • p. 9-26. ISSN 0567-8269.
 • Voldřichová - Beránková E.: Vesmír je trezor, ke kterému lidstvo hledá kód. Roland Barthes (1915-1980). Cizí jazyky, 2015, č. • no. 59, s. • p. 28-31. ISSN 1210-0811.
 • Voldřichová - Beránková E.: Nic není černobílé, tím méně v dobách šerosvitu. iliteratura.cz, 2014, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Voldřichová - Beránková E.: Chvála skromnosti: Stoleté jubileum Alberta Camuse (1913-1960) v zahraničí a v Česku. Cizí jazyky, 2014, č. • no. 57, s. • p. 16-18. ISSN 1210-0811.
 • Voldřichová - Beránková E.: Poezie jako promluva par excellence. Česká literatura, 2014, č. • no. 62, s. • p. 119-122. ISSN 0009-0468.
 • Voldřichová - Beránková E.: "Vše je dobré, když je to přehnané." Donatien Alphonse François de Sade (1740-1814). Cizí jazyky, 2014, č. • no. 58, s. • p. 27-30. ISSN 1210-0811.
 • Voldřichová - Beránková E.: Retour(s) de l’auteur et « postures littéraires » à l’aube du troisième millénaire. Romanica Olomucensia, 2013, č. • no. 24, s. • p. 179-184. ISSN 1803-4136.
 • Voldřichová - Beránková E.: Lucie Ceccaldi versus Michel Houellebecq: guerre familiale des « postures littéraires ». In Malinovská Z.: Histoires francophones de familles. Le familier, l'inquiétant et le loufoque. Prešov, Filozofická fakulta Prešovské univerzity v Prešově, 2013, s. • p. 190-202. ISBN 978-80-555-0912-9.
 • Voldřichová - Beránková E.: Les « familles » décadentes : étranges profils (social, politique, littéraire et linguistique) des écrivains fin de siècle. Filozofia, 2013, č. • no. 68, s. • p. 103-111. ISSN 0046-385X.
 • Voldřichová - Beránková E.: Od albatrosa ke žralokovi: Malý dekadentní bestiář. Svět literatury, 2013, č. • no. 23, s. • p. 66-74. ISSN 0862-8440.
 • Voldřichová - Beránková E.: Mélièsova Cesta na Měsíc: Literatura ve službách kinematografie… a naopak. In Voždová M.: Mnohotvárnost téhož aneb Podoby francouzského umění. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. • p. 121-144. ISBN 978-80-244-3525-1.
 • Housková A., Svatoň V., Voldřichová - Beránková E., Sánchez Fernández J., Binarová M., Flemrová A., Blinková Pelánová E., Humpál M., Nykl H., Lomová O., Křížová M., Poláková D., Obstová Z., Staněk J.: Konec a počátek : Literatura na přelomu dvou staletí. Praga, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. 212 s. • p. ISBN 978-80-7308-437-0.
 • Voldřichová - Beránková E.: Hledání ztraceného času jako dárek ke dvacetinám. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2012, č. • no. 8, s. • p. 77-80. ISSN 1802-4734.
 • Voldřichová - Beránková E.: Un étranger métallique ou comment apprivoiser une machine ? Romanica Olomucensia, 2012, č. • no. 24, s. • p. 143-150. ISSN 1803-4136.
 • Voldřichová - Beránková E.: Rytíři zapadajícího slunce. Stručná geneze pojmu dekadence ve francouzské literatuře. In Housková A., Svatoň V.: Konec a počátek. Literatura na přelomu dvou staletí. Praha, Vydavatelství Filozofické fakulty UK, 2012, s. • p. 9-16. ISBN 978-80-7308-437-0.
 • Voldřichová - Beránková E.: Učiňme člověka ke svému obrazu. Pygmalion, Golem a automat jako tři verze mýtu o umělém stvoření (nejen) v Budoucí Evě Villierse de l'Isle-Adam. Praha, Karolinum, 2012. 317 s. • p. ISBN 978-80-246-2055-8.
 • Voldřichová - Beránková E.: Un effet de miroir. L’Europe centrale et orientale dans les Lignes de faille de Nancy Huston. In Fenclová M.: La francophonie en Europe centrale et pour l'Erope centrale. Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s. • p. 93-97. ISBN 978-80-7043-996-8.
 • Voldřichová - Beránková E.: Obraz stroje ve francouzské literatuře devatenáctého století. Svět literatury, 2011, č. • no. 21, s. • p. 102-116. ISSN 0862-8440.
 • Voldřichová - Beránková E.: Kartografie současného quebeckého románu. Jazyk a kultúra, Internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, č. • no. 1, s. • p. 58-61. ISSN 1338-1148.
 • Voldřichová - Beránková E.: Současný francouzsky psaný román očima cizinky. Svět literatury, 2011, č. • no. 21, s. • p. 206-208. ISSN 0862-8440.
 • Voldřichová - Beránková E.: Céline (1894-1961). "Myšlenek jsou plné encyklopedie, ale spisovatele dělá styl ! Cizí jazyky. Časopis pro teorii a praxi, 2011, č. • no. 54, s. • p. 128-130. ISSN 1210-0811.
 • Voldřichová - Beránková E.: Románské Thalie na Moravě. Svět literatury, 2011, č. • no. 19, s. • p. 208-211. ISSN 0862-8440.
 • Voldřichová - Beránková E.: Danse fascinée autour d’une forme vide. In Štichauer J.: La forme et le sens. Praha, Univerzita Karlova, 2010, s. • p. 21-25. ISBN 978-80-7308-336-6.
 • Voldřichová - Beránková E.: Kartografie současné quebecké prózy. Jazyk a kultúra, Internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, č. • no. 1. ISSN 1338-1148.
 • Voldřichová - Beránková E.: Nebesa, můj manžel! Svět literatury, 2010, č. • no. 2010, s. • p. 243-245. ISSN 0862-8440.
 • Voldřichová - Beránková E.: Prjamoj kontakt s pisateljami-frankofonami kak sposob realizatsii mul’tiperspektivnogo obuchenija frantsuzskomu jazyku i literature. In Dunaeva L.: Russkij jazyk, literatura, kul'tura: Aktual'nye problemy izuchenija i prepodavanija. Moskva, Lomonosovova univerzita, 2010, s. • p. 889-899. ISBN 978-5-317-03319-4.
 • Voldřichová - Beránková E.: Mul’tiperspektivnost’ v prepodavanii inostrannogo jazyka i literatury. In Klobukova L.: Jazyk, literatura, kul'tura: Aktual'nye problemy izuchenija i prepodavanija. Moskva, Lomonosovova univerzita, 2010, s. • p. 118-130. ISBN 978-5-317-03081-0.
 • Voldřichová - Beránková E.: Barokní Cimrman v říši vědy. www.iliteratura.cz, 2010, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Voldřichová - Beránková E.: Život jako chůze po hřebenech hor. Cizí jazyky, 2010, č. • no. 53, s. • p. 82-84. ISSN 1210-0811.
 • Voldřichová - Beránková E.: Jazyková zdrženlivost jako konzervativní ctnost. In Loužek M.: Albert Camus: Padesát let od úmrtí. Praha, Centrum pro ekonomiku a politiku, 2010, s. • p. 83-97. ISBN 978-80-86547-88-6.

Závěrečné práce

 

 

 

 

Úvod > Vyučující > Francouzština > doc. PhDr. Eva Voldřichová-Beránková, Ph.D.