Průběh studia

Pro všeobecné informace (ISP, stipendia, žádosti, formuláře atd.) týkající se doktorského studia: http://www.ff.cuni.cz/studium/doktorske-studium/

 

Studijní plán platný pro studenty, kteří nastoupili do studia v letech 2012-2016

 

Základní struktura studijních povinností doktorského studia oboru

Románské literatury

Plán je ve všech bodech závazný pro studenty nastoupivší od roku 2014/15. Pro studenty nastoupivší v letech 2012/13 až 2013/14 jsou závazné pouze sekce 3–5, v sekcích 1–2 pro ně platí individuální studijní plán v podobě, v níž byl schválen v době jejich nástupu do studia.

Jednotlivé studijní povinnosti (kontroly studia) jsou uvedeny tučně. Není-li uvedeno jinak, skládají se formou zápočtu.

 

1.   POVINNOSTI SPOJENÉ S KONTROLOU PRÁCE NA DISERTACI

Student je povinen ve 2. ročníku odevzdat rozpracované teze disertační práce a v každém dalším ročníku vykazovat pravidelnou práci na disertaci.

1.1 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce (AXRLDIS01)

 • Termín odevzdání: 2. rok studia.

1.2 Kapitola či jiný ucelený výstup z disertační práce (AXRLDIS02 – opakovaný zápis)

 • Termín odevzdání: 3. a každý další rok studia.

1.3 Doktorský seminář 1–3 (AXRLKON01-03)

 • Termín: Student plní v každém z prvních tří roků studia, podmínkou splnění je aktivní účast na semestrálním semináři a během prezenčního studia nejméně jedna prezentace k tématu disertace. Výjimečně je místo účasti možno uznat pravidelné konzultace se školitelem.
 • Studenti kombinovaného studia mají po dohodě možnost seminář splnit pouze formou konzultací se školitelem, školitel nicméně i po nich může prezentaci požadovat v zájmu dokončování disertace.

 

2.   ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ POVINNOSTI

Povinnosti shodné pro všechny studenty oboru

2.1 Cizí jazyk

 • Zkouška z jazyka: A, N, Fr, Šp, It, Port
 • Student po dohodě se školitelem volí jiný jazyk, než byl jazyk vystudovaného filologického oboru, na nějž navazuje téma disertace. Vystudoval-li zároveň i další filologický obor z množiny A/N/F/Š/I/Port, povinnost Cizí jazyk pro něj odpadá.
 • Termín: dle dohody se školitelem 1.–3. rok studia

2.2 Filosofie (AXOBEC002)

 • Termín: dle dohody se školitelem 1.–3. rok studia

2.3 Teorie literatury (zkouška) (AXRLSPE05)

 • Termín: Dle dohody se školitelem 1.–3. rok studia

2.4 Oborová specializace (zkouška) (AXRLSPE… různé kódy podle témat)

 • Zkoušku předepisuje školitel a schvaluje oborová rada v rámci stanoveného individuálního studijního plánu dle povahy tématu disertace (například: Francouzský román 19. století, Argentinská poezie 20. století apod.).
 • Termín: Dle dohody se školitelem 1.–3. rok studia

Povinnosti stanovované individuálně na základě dohody studenta a školitele

 • Školitel má možnost studentovi předepsat další jednu až dvě povinnosti, pokud si to žádá téma projektu.

 

3.   ODBORNÉ AKTIVITY

3.1 Odborné aktivity I, II, III atd. (AXRLOAK01–08)

 • Termín: Student je povinen každý rok vykázat alespoň jednu odbornou aktivitu (aktivní účast na konferenci, stáž, grantový projekt, odborná editorská činnost, odborný překlad, akademická výuka, odborná publikace), dokud nedosáhne celkového požadovaného minima.
 • Podmínkou pro podání disertace je celkové vykázání (1) alespoň dvou publikací v recenzovaném periodiku nebo alespoň jedné publikace v monografii či zahraničním periodiku, (2) alespoň jedné studijní stáže, (3) alespoň tří dalších aktivit nebo jedné aktivity standardní a jedné významné (např. aktivní účast na mezinárodní konferenci mimo UK s cizojazyčným příspěvkem, úspěšný grantový projekt mimo agentury UK).
 • Specifikaci jednotlivých odborných aktivit uvádí student v rámci ročního hodnocení ve slovním komentáři v rámci předmětu Odborné aktivity I, II, III, který je mu automaticky zapisován každý rok, dokud student v tomto komentáři neprohlásí celkové požadované minimum za splněné a oborová rada toto ve svém celkovém hodnocení za daný rok nepotvrdí tím, že jako splněnou označí virtuální povinnost Celkové splnění odborných aktivit.

 

4.   STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA (ASDZK0001)

 • Termín: 3. rok studia.
 • Předměty SDZK: 1. Dějiny příslušné literatury; 2. Teorie literatury. Bližší informace viz http://urs.ff.cuni.cz.
 • Předpokladem pro podání přihlášky k SDZK je splnění všech předepsaných studijních povinností z části plánu „základní studijní povinnosti“.

 

5.   OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE (AX0007305)

 • Předpokladem pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce je splnění všech povinností předepsaných v ISP, včetně celkového minimálního požadavku na odborné aktivity předepsaného oborovým studijním plánem.

 

Standardní doba studia: 3 roky

 

Úvod > Románské literatury > Průběh studia