Ph.D. studium

Absolventi nmgr. oboru Francouzská filologie (a příbuzných) mohou na FF UK pokračovat v doktorském studiu v těchto oborech

Románské jazyky (určeno pro zájemce o studium lingvistiky se specializací na francouzštinu)

Románské literatury (určeno pro zájemce o studium literatury se specializací na francouzsky psané literatury)