Volitelný kurz pro hispanisty: Rozvoj porozumění španělsky psanému textu (ASPV0048)

Všem studentům Hispanistiky nabízíme v LS nový typ volitelného kurzu, který je celý v režimu online (tj. je možné absolvovat ho z domova, bez prezenční výuky). Kurz rozvíjí schopnost porozumění přečtenému textu, jeho interpretace, reformulace základních myšlenek a utřídění informací z textu. Je možné ho využít zejména pro
– celkové zlepšení španělštiny a rozšíření slovní zásoby
– zlepšení schopnosti práce s textem a posílení překladatelských dovedností
– rozšířenou přípravu na BZK a na překladovou část zkoušky z předmětu Specializovaný jazykový seminář

Kurz obsahuje devět autentických španělských textů (články z novin, recenze, praktické návody) seřazených podle obtížnosti (přibližně od úrovně B2 po C1). Ke každému textu náleží test o 3–5 otázkách, který kontroluje porozumění textu, schopnost získat z něj relevantní informace a správně pochopit obsah jeho sdělení.

Prezenční výuka je nahrazena doporučenou literaturou (veškeré publikace jsou dostupné i online přes knihovnu Institutu Cervantes), která se zaměřuje na strategie pro lepší pochopení psaného textu a práci s ním, a automatickou zpětnou vazbou u každé špatně zodpovězené otázky, která studentovi umožňuje zpětně si vyhledat pasáže textu, jimž špatně porozuměl, uvědomit si, co ho ke špatné odpovědi vedlo, a provést autoevaluaci, která mu pomůže se podobným chybám v budoucnu vyhnout.

Kurz je možné zapsat si jako volitelný (kód: ASPV0048), pro získání zápočtu je nutné vyplnit online do 18. května 2018 všech 9 testů a dosáhnout v nich celkové průměrné úspěšnosti alespoň 70 %.  Garantem kurzu je dr. Kratochvílová. Přístup do kurzu je zde: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5864

Úvod > Aktuality > Volitelný kurz pro hispanisty: Rozvoj porozumění španělsky psanému textu (ASPV0048)