Interdisciplinární konference pro studenty magisterských a doktorských programů

Ústav pro dějiny umění FF UK pořádá interdisciplinární konferenci studentů magisterských a doktorandských programů, která je věnovaná tématu „Domov“.

Termín a místo konání:
6. a 7. června 2018, Galerie TRANZITDISPLAY, Dittrichova ulice 337/9, Nové Město, Praha 2

V příloze naleznete Call for Papers s potřebnými informacemi. Zároveň prosíme zájemce o zaslání abstraktu v max. rozsahu 1500 znaků pro příspěvky o délce 20 minut s uvedením studovaného oboru a ročníku do 16. března 2018 na emailovou adresu: konferenceUDU2018@gmail.com. Na tento e-mail můžete posílat také přípoadné doplňující otázky ke konferenci.

Call for papers: domov_call_for_papers

 

Úvod > Aktuality > Interdisciplinární konference pro studenty magisterských a doktorských programů