Nabídka lingvistických volitelných předmětů

ÚČJTK nabízí neoborovým studentům tyto lingvisticky orientované kurzy:
ABO500818 Aplikovaná lingvistika (2/2, 6 kreditů; K. Šebesta, K. Šormová)
ABO700102 Interdisciplinary Approaches to Language and Its Use II (2/0, 3 kredity; J. Chromý, E. Lehečková, L. Saicová Římalová) (lze abslovovat, i když student neodchodil kurz označený I)
ABO700199 Vybrané otázky analýzy textu (0/2, 3 kredity; L. Poláková)
ABO500433 Jazykové komunity a postavení cizinců v ČR (0/2, 3 kredity; T. Sherman)
ABO500115 Filozofie jazyka (1/1, 3 kredity; A. Andrlová Fidlerová)
ABO100524 Mediální komunikace (0/2, 4 kredity; O. Dufek)
ABO700203 Jazyk a gesto v češtině (0/2, 3 kredity; E. Lehečková, J. Jehlička)
ABO500385 Osvojování a vývoj prvního jazyka dětí a mládeže, jazykové poruchy (2/0, 3 kredity; L. Saicová Římalová)
ABO500621 Gramatika a sémantika I (0/2, 3 kredity; E. Lehečková, L. Saicová Římalová)
Úvod > Aktuality > Nabídka lingvistických volitelných předmětů