Nová pravidla pro odevzdávání bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací

V souladu s novými pravidly pro organizaci studia (viz https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2009/08/Pravidla_pro_organizaci_studia_FFUK_23-6-2017-final-web.pdf) se od ak. roku 2017/18 závěrečné práce odevzdávají v elektronické podobě (přes SIS) a v tištěné podobě vždy ve dvou exemplářích na sekretariátu ÚRS (termín je stejný jako pro odevzdání elektronické verze práce). Tištěné verze prací mohou být pouze v kroužkové vazbě (tj. není nutná pevná vazba), je možný oboustranný tisk. Tištěná podoba se musí přesně shodovat s verzí odevzdanou elektronicky.

Úvod > Aktuality > Nová pravidla pro odevzdávání bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací