Fakultní kolo soutěže Student a věda – Lingvistika (do 7. 4.)

ÚČJTK v letošním roce pořádá fakultní kolo soutěže Student a věda – Lingvistika. Soutěž je určena bakalářům a navazujícím magistrům, kteří se mohou přihlásit s lingvistickým příspěvkem na libovolné téma (hodnotit se bude jednak písemná verze příspěvku /max. rozsah 15 NS včetně seznamu literatury/, jednak ústní prezentace /max. 15 minut/). Fakultní kolo soutěže se uskuteční v 21. 4. 2017 od 14:20, příspěvky je možno posílat do 7. 4. 2017 do 12:00. Do celostátního kola v Olomouci (15. 5. 2017) budou za FF nominováni tři studenti, kterým budou proplaceny náklady spojené s cestou (konferenční poplatek, ubytování, cestovné).

Více informací k soutěži najdete v tomto odkazu: http://studentaveda.ff.cuni.cz.

 

Úvod > Aktuality > Fakultní kolo soutěže Student a věda – Lingvistika (do 7. 4.)