Překladatelská soutěž o nejlepší český překlad z portugalštiny (do 11. 4.)

Kurz o Mosambiku, který se měl konat v květnu v Budapešti, se z technických důvodů odkládá na příští rok.

Jako náhradu vyhlašuje budapešťská univerzita překladatelskou soutěž.  Vítězné práce budou vydány v pětijazyčné (česko-slovensko-polsko-maďarsko-portugalské) knize, české překlady bude posuzovat porota složená z učitelů literatury tří českých univerzit, kde se vyučuje portugalština. K překladu byla vybrána povídka „A fogueira“ z knihy Mii Couta As vozes anoitecidas. Text na požádání zašle dr. Grauová. Překlad je třeba odevzdat vytištěný dr. Grauové nejpozději do 11. dubna.

Úvod > Aktuality > Překladatelská soutěž o nejlepší český překlad z portugalštiny (do 11. 4.)